grzyby.pl

Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch.

bladoporek płaczący, błyskoporek płaczący, włóknouszek płaczący
Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na starych dębach; lipiec-listopad.Na starych dębach; lipiec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie