grzyby.pl

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

pępówka pofałdowana
Arrhenia oniscus (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys · Omphalina oniscus (Fr.) Quél. [gł. w czekl.] · Omphalina umbellifera (L.) Quél. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi nomenklatoryczne

W czeklistach, porostowej Fałtynowicz, W, 2003 [153] i grzybowej Wojewoda W., 2003 [105] jako Omphalina umbellifera. W Mycobank.org (2020-02-09) tak jak na tej stronie.

space

wg Wojewoda W., 2003 [105] Omphalina sphagnicola (Berk.) M.M. Moser ("pepówka torfowcowa") może być identyczna z Ophalina gerardiana (Peck) Singer, w Czerwonej Liście ma status V; wg Mycobank.org to synonim Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
pokrój
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
blaszki; w zbliżeniu
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
blaszki i trzon
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
pokrój
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
pokrój

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach różnego typu, na mchach, często na Sphagnum, czasem na rozłożonym drewnie.; kwiecień-listopad. Grzyb lichenizujący Botrydina vulgaris.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
06 05 24 - 11
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 11.12.2023 18:44 1 znaleziska Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 282296 288820 BB01 190272 298960 CA36 207800 CA79 193509 CA89 145850 CA93 284979 CA99 198015 230510 324526 CB24 132244 132245 DA98 368276 DG16 138479 DG37 164780 EB59 261417 261418 261419 EB62 198224 FB68 199143 GC02 170026 GC12 295201

ID 132 244 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka, w mchach torfowych zarośniętych bagnem pospolitym, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF0001379; uwagi: fot.242532 fot.242533 fot.242534; N 54*02,927'; E 17*44,554'; 154 m.npm [notatka: tak [bf:242177]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 242177 ;

ID 132 245 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka, na zatopionym,omszonym drewnie, kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001378; uwagi: fot.242538; N 54*02,858'; E 17*44,539'; 154 m.npm [notatka: tak [bf:242177]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 242177 ;

ID 138 479 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Beskid Żywiecki - Masyw Babiej Góry, ok. 8 km na S od Zawoi, pow. susuki, woj. małopolskie; data zbioru: 4 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica piętra kosodrzewiny i piętra alpejskiego - ok. 1600 m npm., na ziemi (przy szlaku Perć Akademików), dwa owocniki; leg. Kamil Kędra, det. Anna Ronikier; eksykat: nie - w Babiogórskim Parku Narodowym; uwagi: pępówka pofałdowana; fot.256576 fot.256577; link do wątku:; <[bf:252515]> [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 252515 ;

ID 145 850 oznaczenie: Omphalina umbellifera; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Księże Błoto, torfowisko, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001380; uwagi: fot.275601 fot.275602; N 54*25,490'; E 018*25,576'; 144 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

275601
275602

ID 164 780 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Chyżne, pow. nowotarski, woj. małopolskie; data zbioru: 4 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las świerkowy,podmokły, na pniu omszonego świerka, kikladziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.336460 fot.336461 [notatka: tak [bf:334535]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 334535 ;

ID 170 026 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: 5-6 km od Supraśla na płn-wschód, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie; data zbioru: 12 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródleśne torfowisko, zmurszały drąg częściowo zanurzony w wodzie, dwa grzybki tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: [bf:345383]; fot.359009 fot.359010 fot.359011 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 345383 ;

ID 190 272 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: 3 km NW Dygowo, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla na torfowisku, brzozy, kruszyna, borówka bag., na ziemi, kilkanaście owocników w miejscach pozbawionych roślin zielnych; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0001375; uwagi: fot.438774 fot.438775 fot.438776 [notatka: nie] [fotografie: tak];

438774
438775
438776

ID 193 509 oznaczenie: Omphalina umbellifera; • potwierdzenie ID145 850; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska Księże błota, pow. kartuski, woj. pomorskie; data zbioru: 5 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko-brzoza,sosna,świerk, w ziemi wraz z porostami,glonami, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.454644 fot.454645 fot.454646 fot.454647 fot.454648 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

454644
454645
454646
454647
454648

ID 198 015 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Otomin, 1.4 km SSE, pow. gdański, woj. pomorskie; data zbioru: 24 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne torfowisko, na murszejącym drewnie - korzeniach brzóz, wśród mchów i torfowców, 3 grupki po 2-6 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF0001374; uwagi: fot.480459 fot.480460 fot.480461 fot.480462 [notatka: nie] [fotografie: tak];

480459
480460
480461
480462

ID 198 224 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Łańsk, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru: 3 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, półwysep nad jeziorem, na leżącym w wodzie pniu dębu, co najmniej 9 owocników; leg. det. Grzegorz Neubauer; eksykat: BGF0001376; uwagi: fot.482023 fot.482024 [notatka: nie] [fotografie: tak];

482023
482024

ID 199 143 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Rezerwat Czerwone Bagno Biebrzański P.N., pow. Goniądz, woj. podlaskie; data zbioru: 5 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór bagienny sosna,brzoza, drewno, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-brak zezwolenia; uwagi: fot.488220 fot.488221 fot.488222 [notatka: nie] [fotografie: tak];

488220
488221
488222

ID 207 800 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie; data zbioru: 2 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszka brzozy, pień omszony na terenie okresowo zalewowym, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120902/0002; uwagi: . [notatka: [bf:511708]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 511708 ;

ID 230 510 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: 1,5 km SE, Otomin, pow. gdański, woj. pomorskie; data zbioru: 9 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko z brzozą i sosną, mchy i torfowce, na pniu leżącej, murszejącej sosny, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/130609/0002; uwagi: 750 m na NEE od stanowiska z 2012 r. ID 198015!; fot.634700 fot.634701 fot.634702; siedlisko:; fot.634703 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634700
634701
634702
634703

ID 261 417 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru: 16 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowo-świerkowy bagienny, drewno, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130916/0018; uwagi: fot.598482 [notatka: [bf:598481]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 598481 ;

ID 261 418 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowo-świerkowy bagienny, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0019; uwagi: fot.597345 [notatka: [bf:597344]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 597344 ;

ID 261 419 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru: 16 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowo-świerkowy bagienny, drewno, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130916/0016; uwagi: fot.598811 [notatka: [bf:598810]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 598810 ;

ID 282 296 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 23 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, na omszałym odziomku olszy, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001086; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:836723] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 836723 ;

ID 284 979 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie; data zbioru: 14 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jezioro śródleśne, sosna, mchy torfowe, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.843458 [notatka: [bf:843457]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 843457 ;

ID 288 820 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, silnie zmurszała kłoda Bk, w grupie kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000772; uwagi: fot.868079 fot.868080 fot.868081 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868079
868080
868081

ID 295 201 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie; data zbioru: 6 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotna niecka w terenie, okresowo podtapiana, zadrzewienie w większości liściaste, na leżącym na wilgotnej ziemi pniu - pochodzenie nieznane, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005524; uwagi: fot.896381 fot.896382 fot.896383 [notatka: nie] [fotografie: tak];

896381
896382
896383

ID 298 960 oznaczenie: Omphalina umbellifera; lokalizacja: 1,2 km na S od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 14 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna, na ziemi w starej koleinie, kilkanaście owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/150314/0001; uwagi: [bf:742598] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 742598 ;

ID 324 526 oznaczenie: Omphalina ericetorum; lokalizacja: 400 m SE Otomin, pow. gdański, woj. pomorskie; data zbioru: 24 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie / ols, drewno sosny i we mchach, 4 owocniki pojedynczo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140424/0001; uwagi: 1 km N od zgłoszenia ID 198015 i ok. 1 km od ID 230510 trzy różne torfowiska!.; fot.1077176 fot.1077177 fot.1077178 fot.1077179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1077176
1077177
1077178
1077179

ID 368 276 oznaczenie: Lichenomphalia umbellifera; lokalizacja: Piórkowo k. Chruściela, 350 m. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'26.8"N 19°49'21.4"E]; data zbioru: 23 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko w borze bagiennym mieszanym, na kępie mchów, kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. makroskopowo B. Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: [bf:1434354] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1434354 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji