grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Volvariella media (Schumach.) Singer

pochwiak średni
Volvariella Volvariella Volvariella VolvariellaVolvariellapochwiak drobny (Volvariella hypopithys)pochwiak myszaty (Volvariella murinella)