Tx: 343
grzyby.pl

Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.

drobnołuszczak białokremowy, łuskowiec omszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy)
Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy)

opis

Kapelusz biały, kremowobiały, w centrum szarobrązowawy; 30-60 mm średnicy, płasko-wypukły, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, jedwabista, nisko kutnerowata, wilgotna nieco lepka.

space

Trzon biały; 40-70 x 5-10 mm, równogruby, u podstawy nieco zgrubiały; pełny; łamliwy.

space

Pileus white, creamy-white, in the centre gray-brownish; 30-60 mm in diameter, plane-convex, in the centre with an obtuse umbo; surface smooth, silky, shortly tomentose, slightly viscid when moist.

space

Stipe white; 40-70 x 5-10 mm, equal, at the base somewhat clavate; solid; brittle.

space

zarodniki

Wysyp zarodników łososioworóżowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5-7.5 x 5-6 µm.
Spore print salmon-pink. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5-7.5 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo, na kłodach i opadłych gałęziach drzew liściastych, buków, lip; lipiec-sierpień.
Rare. From summer to autumn, solitary, on logs of hardwood, beech, lime trees.

uwagi

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy) · w kępkach, na poboczu drogi w parku
Jest podobny do drobnołuszczaka trocinowego (Pluteus petasatus), ten jednak ma masywne, większe owocniki i wyrasta zwykle w kępkach lub grupach.
Similar to drobnołuszczak trocinowy (Pluteus petasatus), but the latter has massy, larger fruiting bodies and grows usually clustured or gregarious.

wybrane okazy · selected collections

#3
04 09 21 - 2
/Rogów, rez. Popień i okolice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2004)[1456]Friedrich (2004) Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134[1456], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:19 1 znaleziska Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 297097 350227 DE46 268709 354904 DE47 355625 DE54 335078 374843 DE55 359452 DE56 230884 230885 370219 DE65 346580 EG38 208626

ID 208 626 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: Hańczowa, okolicy Wysowej Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 30 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las mieszany, na silnie spróchniałej kłodzie, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/120930/0001; uwagi: Owocnik:; fot.534362 fot.534363; Plurocystydy; fot.534364; sprzążki w połączeniach strzępek kapelusza; fot.534365 [notatka: nie] [fotografie: tak];

534362
534363
534364
534365

ID 230 884 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 0,5 km S od zabudowań wsi Orzechów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 8,23" N i 19st 31' 57,3" E], DE56; data zbioru: 9 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, zmurszały pniak po przydrożnej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.641679 fot.641680 fot.641681 [notatka: nie] [fotografie: tak];

641679
641680
641681

ID 230 885 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 0,6 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 57,4" N i 19st 30' 43,76" E], DE56; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne, na zmurszałej gałęzi leżącej na ściółce, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.641686 fot.641687 fot.641688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

641686
641687
641688

ID 268 709 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 3" N i 19st 28' 1,8" E], DE46; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; poręba, na dużym pniaku dębowym, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.789695 fot.789696 fot.789697 [notatka: nie] [fotografie: tak];

789695
789696
789697

ID 297 097 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: Szczecin-Płonia, przy dawnej kopalni iłów septariowych, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie liściaste, na murszejącej brzozie, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:896279] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 896279 ;

ID 335 078 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 17" N i 19st 14' 52,5" E], DE54; data zbioru: 30 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą -dęby, brzozy, sosny, graby, na zmurszałym fragmencie brzozowej gałęzi leżącym na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1164278 fot.1164279 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1164278
1164279

ID 346 580 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1,7 km N od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 10 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olcha, sosna, brzoza, rzadziej inne, na rozłożonej kłodzie brzozowej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 41,5" N 19st 17' 48,5" E; fot.1241632 fot.1241633 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1241632
1241633

ID 350 227 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269049 fot.1269050 fot.1269051; zarodniki: 6,1-7,9 x 4,7-6,0 µm średnio 7,0 x 5,3 µm!, Q: 1,2-1,5 śr.: 1,3!; fot.1269052; cheilo i pleurocystydy:; fot.1269053 fot.1269054 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269049
1269050
1269051
1269052
1269053
1269054

ID 354 904 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, dąb, osika, sosna, na ziemi, przy zmurszałej gałęzi dębowej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 19" N 19st 34' 12" E; fot.1308928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1308928

ID 355 625 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 21 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty przechodzący w ols -graby, brzozy, dęby, leszczyny, olchy, na zmurszałej brzozowej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 7,5" N 19st 35' 31" E; fot.1315898 fot.1315899 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1315898
1315899

ID 359 452 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1 km NW od wsi Szczepocice Rządowe, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, olcha, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 9,5" N 19st 20' 31" E; fot.1356928 fot.1356929 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356928
1356929

ID 370 219 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: dawna osada Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0193 19,4586], DE56; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste, śródleśne zarośla nad rzeczką; olcha, wierzba, czeremcha i inne, na murszejącym pniu powalonej brzozy, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1459774 fot.1459775 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1459774
1459775

ID 374 843 oznaczenie: Pluteus pellitus; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0294 19,2600], DE54; data zbioru: 14 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; fragment lasu z okresowym ciekiem; sterta gnijących gałęzi, konarów i pni, na murszejących konarach, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505814 fot.1505815 fot.1505816 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505814
1505815
1505816
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji