grzyby.pl

Xerula pudens (Pers.) Singer

pieniążkówka dębowa
Xerula longipes (P. Kumm.) Maire
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xerula pudens (pieniążkówka dębowa)
04.09.2009, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Xerula pudens (pieniążkówka dębowa)
Xerula pudens (pieniążkówka dębowa)
Xerula pudens (pieniążkówka dębowa)
Xerula pudens (pieniążkówka dębowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zagrzebanych w ziemi korzeniach drzew liściastych, przede wszystkim dębów, także leszczyny, buka i innych.Na zagrzebanych w ziemi korzeniach drzew liściastych, przede wszystkim dębów, także leszczyny, buka i innych.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090904.1.09 - Xerula pudens (pieniążkówka dębowa); Siechnice
090904-1
leg. Tomasz Pachlewski, det. Marek Snowarski
/Siechnice/ #9
znalezisko 20090904.1b.09 - Xerula pudens (pieniążkówka dębowa); Siechnice
090904-1b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #5