grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod (1889)

drobnołuszczak jeleni, łuskowiec jeleni, Deer Mushroom /en/
Pluteus cervinus var. cervinus (Schulzer) P. Kumm
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
pokrój; 12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
blaszki i trzon
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
pokrój

owocnik

Kapelusz w różnych odcieniach brązu od ciemnobrązowego do jasnego; powierzchnia niewyraźnie promieniście włóknista lub naga; 50 – 80 (150) mm średnicy, początkowo półkulisty, szybko wypukły do rozpostartego, z płaskim garbkiem; brzeg ostry.

space

Trzon 50 – 120 (150) x 5 – 15 mm, u podstawy może być zgrubiały; białawy, czasem z ciemniejszym siateczkowato-włóknistym rysunkiem, widocznym zwłaszcza w dolnej części trzonu; pełny.

space

Wysyp zarodników łososioworóżowy.

Pileus in different shades of brown from dark brown to pale brown; surface with indistinct fibrils or glabrous; 50 – 80 (150) mm broad, at first hemispheric, soon convex to plane with obtuse umbo; margin acute.

space

Stipe 50 – 120 (150) x 5 – 15 mm, enlarged at the base; whitish, sometimes with darker fibrils, nets, mostly downwards; solid.

space

Spore print salmon-pink.

cechy mikroskopowe

Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 7 – 9 x 5 – 6 µm.

space

Cheilocystydy .

space

Skórka kapelusza .

Spores broadly-ellipsoid, smooth, 7 – 9 x 5 – 6 µm.

wartość

Jadalny ale niesmaczny i mało mięsisty.

Edible but of low quality because of taste and inconsistency.

uwagi

Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
Jest wiele podobnych gatunków łuskwiaków, większość z nich o niewielkich rozmiarach; podobny drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus) ma czarniawe ostrza blaszek i jest nieco ciemniejszy.

space

There are many similar species of drobnołuszczak (Pluteus), usually smaller ones; close drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus) differs with blackish gills edges and darker cap.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050812.9.05 - Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-9
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #15
znalezisko 20050812.10.05 - Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-10
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #2
znalezisko 19990522.1.99 - Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni); Dolny Śląsk, okolice Wrocławia
990522-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Wrocławia/ #2
znalezisko 19990814.5.99 - Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni); Dolny Śląsk, lasy milickie
990814-5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2