grzyby.pl

Pluteus cervinus (Schulzer) P. Kumm

drobnołuszczak jeleni, łuskowiec jeleni, Deer Mushroom /en/
Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
pokrój; 12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
blaszki i trzon
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
pokrój

owocnik

Bardzo pospolity grzyb pojawiający się wcześnie i licznie w czerwcu. Duże owocniki wyrastają na rozkładającym się drewnie liściastym, mają wolne różowe blaszki oraz kruchy miąższ.
Kapelusz w różnych odcieniach brązu od ciemnobrązowego do jasnego; powierzchnia niewyraźnie promieniście włóknista lub naga; 50-80 (150) mm średnicy, początkowo półkulisty, szybko wypukły do rozpostartego, z płaskim garbkiem; brzeg ostry.

Blaszki początkowo kremowobiałe, dojrzałe łososioworóżowe; wolne; dość szerokie (10-15 mm), wypukłe i gęsto ustawione. Pod mikroskopem na ostrzu blaszki wyraźnie widoczne charakterystyczne, wystające cystydy z haczykowatymi ostrzami.

Trzon 50-120 (150) x 5-15 mm, u podstawy może być zgrubiały; białawy, czasem z ciemniejszym siateczkowato-włóknistym rysunkiem, widocznym zwłaszcza w dolnej części trzonu; pełny.

Miąższ cienki, jedynie w centrum kapelusza grubszy, bardzo miękki, łamliwy; biały; zapach słaby, przypomina rzodkiew; smak łagodny.

Wysyp zarodników łososioworóżowy.Kapelusz w różnych odcieniach brązu od ciemnobrązowego do jasnego; powierzchnia niewyraźnie promieniście włóknista lub naga; 50-80 (150) mm średnicy, początkowo półkulisty, szybko wypukły do rozpostartego, z płaskim garbkiem; brzeg ostry.

space

Trzon 50-120 (150) x 5-15 mm, u podstawy może być zgrubiały; białawy, czasem z ciemniejszym siateczkowato-włóknistym rysunkiem, widocznym zwłaszcza w dolnej części trzonu; pełny.

space

Wysyp zarodników łososioworóżowy.

Pileus in different shades of brown from dark brown to pale brown; surface with indistinct fibrils or glabrous; 50-80 (150) mm broad, at first hemispheric, soon convex to plane with obtuse umbo; margin acute.

Lamellae at first cream, at maturity salmon-pink, flesh-pink; free; broad (10-15 mm), crowded. Under microscopy gills edge with numerous cystidia with hooks on its end.

Stipe 50-120 (150) x 5-15 mm, enlarged at the base; whitish, sometimes with darker fibrils, nets, mostly downwards; solid.

Flesh thin, only at cap centre thicker, soft, fragile; white; odour weak, reddish; taste mild.

Spore print salmon-pink.

Pileus in different shades of brown from dark brown to pale brown; surface with indistinct fibrils or glabrous; 50-80 (150) mm broad, at first hemispheric, soon convex to plane with obtuse umbo; margin acute.

space

Stipe 50-120 (150) x 5-15 mm, enlarged at the base; whitish, sometimes with darker fibrils, nets, mostly downwards; solid.

space

Spore print salmon-pink.

cechy mikroskopowe

Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 7-9 x 5-6 µm.

Podstawki .

Cheilocystydy .

Pleurocystydy .

Skórka kapelusza .Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 7-9 x 5-6 µm.

space

Cheilocystydy .

space

Skórka kapelusza .

Spores broadly-ellipsoid, smooth, 7-9 x 5-6 µm.
Spores broadly-ellipsoid, smooth, 7-9 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek bardzo pospolity. W lasach różnego typu i poza nimi, na pniakach i powalonych pniach różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko na drewnie drzew iglastych (wtedy może to być drobnołuszczak sarni (Pluteus pouzarianus)); maj-listopad.Gatunek bardzo pospolity. W lasach różnego typu i poza nimi, na pniakach i powalonych pniach różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko na drewnie drzew iglastych (wtedy może to być drobnołuszczak sarni (Pluteus pouzarianus)); maj-listopad.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny ale niesmaczny i mało mięsisty.Jadalny ale niesmaczny i mało mięsisty.
Edible but of low quality because of taste and inconsistency.
Edible but of low quality because of taste and inconsistency.
Bardzo podobny drobnołuszczak sarni (Pluteus pouzarianus) rośnie na drewnie drzew iglastych, nie ma zapachu rzodkwi, strzępki są ze sprzążkami.

Poza tym jest wiele ±podobnych gatunków łuskwiaków, większość z nich o niewielkich rozmiarach; podobny drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus) ma czarniawe ostrza blaszek i jest nieco ciemniejszy.

Często spotyka się w tych samych siedliskach o podobnej barwie kapelusza pieniążnica szerokoblaszkowa (Megacollybia platyphylla). Łatwo ją jednak odróżnić po szerokich białawych, przyrośniętych blaszkach, nie kruchym miąższu. Ma też zwykle wyraźnych ryzomorfy. Wysyp zarodników ma biały, podczas gdy łuskowce łososioworóżowy.Bardzo podobny drobnołuszczak sarni (Pluteus pouzarianus) rośnie na drewnie drzew iglastych, nie ma zapachu rzodkwi, strzępki są ze sprzążkami.

space

Często spotyka się w tych samych siedliskach o podobnej barwie kapelusza pieniążnica szerokoblaszkowa (Megacollybia platyphylla). Łatwo ją jednak odróżnić po szerokich białawych, przyrośniętych blaszkach, nie kruchym miąższu. Ma też zwykle wyraźnych ryzomorfy. Wysyp zarodników ma biały, podczas gdy łuskowce łososioworóżowy.

There are many similar species of drobnołuszczak (Pluteus), usually smaller ones; close drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus) differs with blackish gills edges and darker cap.

In the same habitats often grows similar in cap colour pieniążnica szerokoblaszkowa (Megacollybia platyphylla) (photo). It is easily distinguished thanks to broad whitish adnate lamellae, not fragile flesh and white spore print. Usually also has distinct rhizomorphs.

There are many similar species of drobnołuszczak (Pluteus), usually smaller ones; close drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus) differs with blackish gills edges and darker cap.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050812.9.05 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-9
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #15
znalezisko 20050812.10.05 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-10
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #2
znalezisko 19990522.1.99 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni); Dolny Śląsk, okolice Wrocławia
990522-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Wrocławia/ #2
znalezisko 19990814.5.99 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni); Dolny Śląsk, lasy milickie
990814-5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2