grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.

pawężnica żyłkowana
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica tarczkowata (Peltigera lepidophora)pawężnica jabłkowata (Peltigera malacea)