grzyby.pl

Stereophlebia tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr.

Phlebia tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceae żylak (Phlebia) żylak (Phlebia)żylak (Phlebia)żylak (Phlebia)żylak żółtobrązowy (Crustodontia chrysocreas)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]