grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Phlebia tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin

Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak promienisty (Phlebia radiata)