grzyby.pl

Fam. Agaricaceae

pieczarkowate
Lepiotaceae p.p.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricalesrozszczepkowate (Schizophyllaceae)gąskowate (Tricholomataceae)

uwagi

Grzyby kapeluszowe, blaszkowe, o wolnych blaszkach. U wielu gatunków trzon z pierścieniem. Bez pochwy u podstawy trzonu. Powierzchnia kapelusza często pokryta łuseczkami. Wysyp zarodników barwy ciemnobrązowej, purpurowo-brązowej do czarnej (pieczarka (Agaricus)), w rodzajach (włączanych także w rodzinę Lepiotaceae) wysyp zarodników biały. |Lamellae free. Many species with ring on stipe. Spore print dark brown, purple-brown to brown-black (pieczarka (Agaricus)) or white (in genus included into Lepiotaceae familly).

Saprotrofy. Spotkamy je w lasach, na terenach trawiastych, w parkach i ogrodach.

Znajdują się tutaj zarówno cenione grzyby jadalne jak i trujące.Grzyby kapeluszowe, blaszkowe, o wolnych blaszkach. U wielu gatunków trzon z pierścieniem. Bez pochwy u podstawy trzonu. Powierzchnia kapelusza często pokryta łuseczkami. Wysyp zarodników barwy ciemnobrązowej, purpurowo-brązowej do czarnej (pieczarka (Agaricus)), w rodzajach (włączanych także w rodzinę Lepiotaceae) wysyp zarodników biały. |Lamellae free. Many species with ring on stipe. Spore print dark brown, purple-brown to brown-black (pieczarka (Agaricus)) or white (in genus included into Lepiotaceae familly).

space

Znajdują się tutaj zarówno cenione grzyby jadalne jak i trujące.