Tx: 468
grzyby.pl

Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc.

boczniak topolowy, boczniak czapeczkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
W lasach i w miastach, na drzewach przydrożnych, najczęściej na topolą osiką (Populus tremula), rzadko na jarząbem pospolitym (Sorbus aucuparia); kwiecień-sierpień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#4
jkz.060426-bf30407
leg. Jolanta Kozak
/las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice/
#4
mk.050421-1
leg. Marek Kozłowski
/okolice rez. "Łosiowe Błota", Warszawa/
#7
jgadek.080415-99817
leg. Joanna Gądek
/Lasy Kobiórskie, Tychy/
#2
sj.990419-1
leg. Stanislav Jirásek
/Raèice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA69 346024 368144 CA99 233182 DA80 357081 DA90 199575 213411 233184 DB05 357678 357875 DB91 259901 DE35 323208 323210 DE36 323192 DE45 323193 DE46 185695 259698 313512 313513 313515 DE55 128812 164777 265214 282504 323453 323476 323965 332793 345525 357979 360590 368846 DE56 358596 DE58 165483 DE65 129755 165484 185447 213183 313655 DF40 13330 30406 DF62 99817 DF78 198600 EC34 299374 ED15 13396 ED49 367969 EF92 101597 FD52 367513 FE37 327222 FE49 367792 FF30 357623 FF81 323110 FG20 331372 FG22 301851 302611 GC01 164559 164650 230652 230653 GC12 296378

ID 13 330 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Knurów, ul. Lipowa przy rozburzanej kotłowni, przy osiedlu Wojska Polskiego II, DF40; data zbioru: 22 kwi 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik wewnątrzosiedlowy przy kotłowni z resztkami topól, pień po ściętej topoli, 10 sztuk ułożonych obok siebie i nad sobą; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: tak - w Stacji ZBŚRiL PAN (3/JK/27.05.05); uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 13 396 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED15; data zbioru: 21 kwi 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W lesie liściastym, olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny. W sąsiedztwie zarośli łęgowych., Na zwalonej, uschniętej topoli. Substrat,- murszejący konar., Kilka owocników w różnym stadium rozwoju, na jednym konarze, owocniki rozrzucone w kilku miejscach.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Tak. W Stacji ZBŚRiL PAN (1/MK/20.05.05); uwagi: fot.9891 [notatka: tak] [fotografie: B 21042005]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

9891

ID 30 406 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami 500 m za torami kolejowymi (przejazd niestrzeżony), pow. Gliwice, DF40; data zbioru: 26 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na konarze drzewa leżacym na ziemi, pojedynczo i w grupkach po 2-3 pozrastane; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JK/17.05.06; uwagi: fot.32428 fot.32429 fot.32430 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

32428
32429
32430

ID 99 817 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Lasy Kobiórskie, 2km W zameczek w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa przy drodze porośnięta topolą osiką, leszczyną i nielicznymi dębami, na przełamanej topoli, kilkanaście owocników wokół pnia; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/16.05.08; uwagi: fot.169294 fot.169295 fot.169296 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169294
169295
169296

ID 101 597 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, EF92; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki fragment lasu łęgowego otoczony olszyną karpacką, nad strumieniem, na zwalonym nad strumieniem pniu topoli, 5 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/8.05.08; uwagi: fot.173098 fot.173099 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

173098
173099

ID 128 812 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 16 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy, na martwej osice, 13 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/6.05.09; uwagi: fot.234961 fot.234962 fot.234963 fot.234964 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

234961
234962
234963
234964

ID 129 755 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 18 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącym drzewie liściastym, w grupie kilku sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.236767 fot.236768 [notatka: nie] [fotografie: tak];

236767
236768

ID 164 559 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1.5 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC01; data zbioru: 21 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, martwa topola, trzy owocniki tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/24.09.10; uwagi: owocniki mocno podsuszone ze względu na panująca suszę; fot.335611 fot.335612 fot.335613 fot.335614 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335611
335612
335613
335614

ID 164 650 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: około 700m na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC01; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu iglastego porośnięte gatunkami liściastymi, dość cienka gałązka topoli leżąca na ziemi, kilka owocników wyrastających z tego samego miejsca; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/24.09.10; uwagi: fot.335940 fot.335941 fot.335942 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335940
335941
335942

ID 164 777 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID128 812; lokalizacja: 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy, na martwej osice, 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: zdjęcia z 15 kwietnia; fot.336454 fot.336455 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

336454
336455

ID 165 483 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Góra Chełmo,gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE58; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-klon,osika,brzoza,buk i in, na powalonej,martwej osice, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.06.10; uwagi: fot.339657 fot.339658 fot.339659 fot.339660 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339657
339658
339659
339660

ID 165 484 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 11 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osika na skraju lasu sosnowego, pień martwej osiki, grupa ok.35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/14.06.10; uwagi: fot.339665 fot.339666 fot.339667 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339665
339666
339667

ID 185 447 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID165 484; lokalizacja: Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 20 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj sosnowego lasu, na pniu martwej osiki, grupa 14 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.408274 fot.408275 fot.408276 fot.408277 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

408274
408275
408276
408277

ID 185 695 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1,5 km S, Kletnia, gm Gomunice; okolice zalewu Fryszerka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 5 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu - brzoza, osika, leszczyna i in, na powalonej, martwej osice, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.11; uwagi: 51 08 17,4 N ; 19 29 56,8 E; fot.409651 fot.409652; widok ogólny; fot.409653 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

409651
409652
409653

ID 198 600 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 13 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (brzoza, dęby, topole, lipy, leszczyna), na złamanej grubej gałęzi topoli, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.484387 fot.484388 fot.484389 fot.484390; zarodniki; fot.484391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

484387
484388
484389
484390
484391

ID 199 575 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Gdańsk Ujeścisko, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 15 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny, na martwym konarze osiki, kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.490413 fot.490414 fot.490415 [notatka: nie] [fotografie: tak];

490413
490414
490415

ID 213 183 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 57' 16" N i 19st 23' 27" E], DE65; data zbioru: 30 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las osikowy, na powalonych osikach, ponad 150 owocników na 11 pniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.557723 fot.557724 fot.557725 fot.557726 fot.557727 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557723
557724
557725
557726
557727

ID 213 411 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Gdańsk Ujeścisko, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny, martwa osika, 3 kępki po kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.558777 fot.558778 [notatka: nie] [fotografie: tak];

558777
558778

ID 230 652 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: około 2,5 km na E od Ogrodniczek pow. Białystok woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla dzieląca sztuczne jez. Komosa (topola, olsza), na leżącej na ziemi gałęzi topoli, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130701/1000; uwagi: fot.635672 fot.635673 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635672
635673

ID 230 653 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 18 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżących na ziemi gałęziach topoli pozostałych po ścince., kilka owocników w dwóch grupach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130618/1000; uwagi: fot.635677 fot.635678 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635677
635678

ID 233 182 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1 km SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 18 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego i grądu, grupa osik, na martwej osice, kilka owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: na granicy oddz. 47h/i leśn. Bąkowo; fot.655105 fot.655106; młody od spodu:; fot.655107 fot.655108 [notatka: nie] [fotografie: tak];

655105
655106
655107
655108

ID 233 184 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 24 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa osik w zaroślach liściastych, na martwej osice, 5 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.655115 fot.655116 fot.655117 fot.655118 fot.655119 [notatka: nie] [fotografie: tak];

655115
655116
655117
655118
655119

ID 259 698 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 1" N i 19st 27' 51,4" E], DE46; data zbioru: 2 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, nad Widawką -osiki, brzozy, sosny, na powalonych i połamanych osikach, ponad 20 owocników na trzech drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/2.08.2015; uwagi: fot.755189 fot.755190 fot.755191 fot.755192 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755189
755190
755191
755192

ID 259 901 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Grudziądz Węgrowo, DB91; data zbioru: 16 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, klon, topola, lilak, inne, topola osika, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.755945 fot.755946 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755945
755946

ID 265 214 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 48,97" N i 19st 24' 17,3" E], DE55; data zbioru: 27 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła kępa osik na skraju lasu, na powalonej osice, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/24.11.2015; uwagi: fot.775582 fot.775583 fot.775584 [notatka: nie] [fotografie: tak];

775582
775583
775584

ID 282 504 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID265 214; lokalizacja: 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła kępa osik na skraju lasu, na złamanej osice, innej niż w pierwotnym zgłoszeniu, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.844946 fot.844947 fot.844948 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844946
844947
844948

ID 296 378 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3 km na S od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 29 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj niewielkiej śródleśnej łączki, na pniu wywróconej topoli, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005403; uwagi: fot.903273 fot.903274 [notatka: nie] [fotografie: tak];

903273
903274

ID 299 374 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: ok.1,7km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 7 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły grąd(graby,dęby,osiki), na pniu obumarłej topoli osiki, Pojedynczo i małymi grupami,kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Z tej samej osiki zgłoszono Phelinus tremulae; fot.918148 fot.918149 [notatka: nie] [fotografie: tak];

918148
918149

ID 301 851 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 15 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in., na leżącej od kilku lat topoli osice, kilka świeżych owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.929794 fot.929795 fot.929796 [notatka: nie] [fotografie: tak];

929794
929795
929796

ID 302 611 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID301 851; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 9 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in., na leżącej od kilku lat topoli osice, 3 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.933293 fot.933294 [notatka: nie] [fotografie: tak];

933293
933294

ID 313 512 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID185 695; lokalizacja: Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu - brzoza, osika, leszczyna i in, w kępie osik, na martwej stojącej osice, od ok. 3,5 do ok. 8 m wysokości, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; obecne zbyt wysoko rosnące; uwagi: 51st 8' 17,3" N 19st 29' 57" E; siedlisko; fot.991472; owocniki; fot.991473 fot.991474 fot.991475 fot.991476 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991472
991473
991474
991475
991476

ID 313 513 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E], DE46; data zbioru: 21 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -gł. osiki, na martwych, stojących osikach, kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.991482 fot.991483 fot.991484 fot.991485 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991482
991483
991484
991485

ID 313 515 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,8 km W od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 58,25" N i 19st 33' 8,4" E], DE46; data zbioru: 21 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa osik na skraju lasu, na leżącej gałęzi osiki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.991489 fot.991490 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991489
991490

ID 313 655 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1,4 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 36,9" N i 19st 22' 34" E], DE65; data zbioru: 14 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu -osiki, brzozy i inne, na martwej, stojącej osice, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.992694 fot.992695 fot.992696 [notatka: nie] [fotografie: tak];

992694
992695
992696

ID 323 110 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Pułanki rezerwat Kamienne Herby cz. zachodnia, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie, FF81; data zbioru: 2 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy z brzozą, sosną, osiką, jodłą,, na spodniej stronie złomu zdaje się brzozy czarnej, 6 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1062391 fot.1062392 fot.1062393 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1062391
1062392
1062393

ID 323 192 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 33" N i 19st 25' 51" E], DE36; data zbioru: 14 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane nasadzenia na stoku -topole, brzozy, sosny, robinie i inne, na pniaku po ściętej topoli białej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1063158 fot.1063159 fot.1063160 fot.1063161 fot.1063162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063158
1063159
1063160
1063161
1063162

ID 323 193 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,5 km SE od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 6,7" N i 19st 25' 3,3" E], DE45; data zbioru: 14 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa osik na skraju lasu, na martwej, stojącej osice, grupa co najmniej 30 owocników ( stan z 11.05.2019 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1063170 fot.1063171 fot.1063172 fot.1063173 fot.1063174 fot.1063175 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063170
1063171
1063172
1063173
1063174
1063175

ID 323 208 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 51,8" N i 19st 23' 19,5" E], DE35; data zbioru: 11 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, klony, dęby, osiki, leszczyny i inne, na konarach powalonej na skraju lasu osiki, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1063280 fot.1063281 fot.1063282 fot.1063283 fot.1063284 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063280
1063281
1063282
1063283
1063284

ID 323 210 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 37,7" N i 19st 25' 7,5" E], DE35; data zbioru: 11 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne, na pociętym pniu i gałęziach powalonej topoli białej, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1063292 fot.1063293 fot.1063294 fot.1063295 fot.1063296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063292
1063293
1063294
1063295
1063296

ID 323 453 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,8 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 0,4" N i 19st 18' 43,9" E], DE55; data zbioru: 19 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny pas drzew nad rowem melioracyjnym -gł. osiki, na martwej, stojącej osice, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1065965 fot.1065966 fot.1065967 fot.1065968 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1065965
1065966
1065967
1065968

ID 323 476 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 1,7 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 39,5" N i 19st 18' 58" E], DE55; data zbioru: 1 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu nad śródleśną strugą, na złamanej, leżącej nad strugą osice, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1066034 fot.1066035 fot.1066036; Inna grupa kilku owocników rosła na martwej osice rosnącej również nad tą strugą kilkaset metrów na zachód. Namiary tej grupy -51st 2' 34,6" N i 19st 18' 9" E; fot.1066037 fot.1066038 fot.1066039 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1066034
1066035
1066036
1066037
1066038
1066039

ID 323 965 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,6 km NW od mostu kolejowego na Warcie w m. Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 42,3" N i 19st 23' 44,2" E], DE55; data zbioru: 2 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą -sosny, osiki, brzozy, na pniu i gałęziach powalonych osik, 8 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1071519 fot.1071521 fot.1071522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1071519
1071521
1071522

ID 327 222 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Lublin/Stasin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE37; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, żywe drzewo liściaste, kilka wiązek po kilka osobników; leg. Jan Kowalski, det. Jacek Nowicki; eksykat: Zostanie przesłany, ku chwale ojczyzny.; uwagi: Grzyb wiosenny, a rósł jesienią. [notatka: [bf:1094395]] [fotografie: TAK, na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1094395 ;

ID 331 372 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Lipna (nieistniejąca wieś w Beskidzie Niskim), pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG20; data zbioru: 3 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przy drodze (leszczyna, topola, buk i in.), martwe drzewo (topola), 2 owocniki wysoko nad ziemią, 4 owocniki ok 1,5 m nad ziemią; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006716; uwagi: fot.1138502 fot.1138503 fot.1138504 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1138502
1138503
1138504

ID 332 793 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,5 km S wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 5' 31" N i 19st 24' 9,2" E], DE55; data zbioru: 13 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik, na powalonej osice, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1147877 fot.1147878 fot.1147879 fot.1147880 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1147877
1147878
1147879
1147880

ID 345 525 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany fragment lasu -osika, brzoza, sosna, na konarze i gałęzi powalonej osiki, ponad 35 owocników, gł. na konarze; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 9,5" N 19st 17' 42" E; fot.1229195 fot.1229196 fot.1229197 fot.1229198 fot.1229199 fot.1229200 fot.1229201 fot.1229202 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229195
1229196
1229197
1229198
1229199
1229200
1229201
1229202

ID 346 024 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Gdynia Grabówek, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 21 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, szpaler topól, drewno, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: . [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 357 081 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Gdańsk, Dolina Samborowo, Trójmiejski PK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy olsza, topola, osika, leszczyna, nas leżącej kłodzie topoli, 3 zrośnięte owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1330645] fot.1331186 fot.1331187 fot.1331188 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1330645 ;

ID 357 623 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: ul. Kahla, Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie, FF30; data zbioru: 11 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie parkowe, Na silnie zmurszałym odziomka martwej stojącej osiki, W grupie; leg. det. Piotr Kania; uwagi: fot.1336672 fot.1336673 fot.1336674 fot.1336675 fot.1336676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336672
1336673
1336674
1336675
1336676

ID 357 678 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'07.4"N 19°24'47.6"E], DB05; data zbioru: 4 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Os, Ol, Db, w podszycie głóg, na kłodzie powalonej topoli osiki, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Pierwsze owocniki zaobserwowane 04.05.2022 drugie zdjęcie!, owocniki zebrane 13.05.2022 pozostałe zdjęcia!; fot.1337230 fot.1337231 fot.1337232 fot.1337233 fot.1337234 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337230
1337231
1337232
1337233
1337234

ID 357 875 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Elbląg, Pd. zbocze Góry Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'55.0"N 19°26'47.5"E], DB05; data zbioru: 15 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie liściaste z Tp, Wb, Brz i in., na pniu żywej topoli osiki, 7-8 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1338777 fot.1338778 fot.1338779 fot.1338780 fot.1338781 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1338777
1338778
1338779
1338780
1338781

ID 357 979 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID332 793; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 5' 31" N i 19st 24' 9,2" E], DE55; data zbioru: 7 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik, na powalonych osikach, ponad 60 na dwóch osikach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1340267 fot.1340268 fot.1340269 fot.1340270 fot.1340271 fot.1340272 fot.1340273 fot.1340274 fot.1340275 fot.1340276 fot.1340277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340267
1340268
1340269
1340270
1340271
1340272
1340273
1340274
1340275
1340276
1340277

ID 358 596 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 21 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. brzoza i osika, na powalonych osikach, dwie grupy po co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 48,3" N 19st 26' 48,7" E; fot.1347179 fot.1347180 fot.1347181; gr. 2 -ok. 50 m na pn.; fot.1347182 fot.1347183 fot.1347184 fot.1347185 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347179
1347180
1347181
1347182
1347183
1347184
1347185

ID 360 590 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID128 812; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,024006 19,391057], DE55; data zbioru: 4 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu nad Wartą -dąb, osika, grab, leszczyna, na pniu powalonej, złamanej osiki,, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1368177 fot.1368178 fot.1368179 fot.1368180 fot.1368181 fot.1368182 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1368177
1368178
1368179
1368180
1368181
1368182

ID 367 513 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: ok 1km naSE od Chromina, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD52; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo-grabowy z domieszką brzozy i sosny, na stojącej topoli, w grupie,18 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1426577 fot.1426578 fot.1426579 fot.1426580 fot.1426581 fot.1426582 fot.1426583 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426577
1426578
1426579
1426580
1426581
1426582
1426583

ID 367 792 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Borkowszczyzna - 51.093772, 22.782129, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE49; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-topolowo-sosnowy, Na martwej powalonej topoli, Gromadnie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1429561 fot.1429562 [fotografie: tak];

1429561
1429562

ID 367 969 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: ok 1 km na W od Celestynowa, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED49; data zbioru: 13 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty-dab topola,brzoza grab, na powalonej topoli, 5 owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Owocniki mocno podsuszone fot.1431699 fot.1431700 fot.1431701 fot.1431702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1431699
1431700
1431701
1431702

ID 368 144 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; lokalizacja: Gdynia Chylonia, ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 16 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler topól wzdłuż ulicy, drewno, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1433500 [notatka: owocniki leżały pod drzewem] [fotografie: tak];

1433500

ID 368 846 oznaczenie: Pleurotus calyptratus; • potwierdzenie ID128 812; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0240 19,3911], DE55; data zbioru: 17 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu nad Wartą -dąb, osika, grab, leszczyna, na pniach powalonych osik, kilkanaście owocników na dwóch pniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1443393 fot.1443394 fot.1443395 fot.1443396 fot.1443397 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1443393
1443394
1443395
1443396
1443397
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji