grzyby.pl

Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc.

boczniak topolowy, boczniak czapeczkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pleurotus Pleurotus Pleurotus PleurotusPleurotusbocznika rowkowanotrzonowy (Pleurotus cornucopiae)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
15.04.2008, Lasy Kobiórskie, Tychy; copyright © by Joanna Gądek
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
W lasach i w miastach, na drzewach przydrożnych, najczęściej na Populus tremula, rzadko na Sorbus aucuparia; kwiecień-sierpień.W lasach i w miastach, na drzewach przydrożnych, najczęściej na Populus tremula, rzadko na Sorbus aucuparia; kwiecień-sierpień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060426.bf30407.jkz - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice
060426-bf30407
leg. Jolanta Kozak
/las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice/ #4
znalezisko 20050421.1.mk - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); okolice rez.
050421-1
leg. Marek Kozłowski
/okolice rez. "Łosiowe Błota", Warszawa/ #4
znalezisko 20080415.99817.jgadek - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); Lasy Kobiórskie, Tychy
080415-99817
leg. Joanna Gądek
/Lasy Kobiórskie, Tychy/ #7
znalezisko 19990419.1.sj - Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy); Raèice
990419-1
leg. Stanislav Jirásek
/Raèice/ #2