Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pleurotus calyptratus (boczniak topolowy)
W lasach i w miastach, na drzewach przydrożnych, najczęściej na Populus tremula, rzadko na Sorbus aucuparia; kwiecień-sierpień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#4
jkz.060426-bf30407
leg. Jolanta Kozak
/las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami, pow. Gliwice/
#4
mk.050421-1
leg. Marek Kozłowski
/okolice rez. "Łosiowe Błota", Warszawa/
#7
jgadek.080415-99817
leg. Joanna Gądek
/Lasy Kobiórskie, Tychy/
#2
sj.990419-1
leg. Stanislav Jirásek
/Raèice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3913]
    Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. · publikacje: Łuszczyński 2004, Kujawa 2005, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2018b, Kujawa i in. 2019

znaleziska Pleurotus calyptratus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-69 346024 CA-99 233182 DA-80 357081 DA-90 233184 199575 213411 DB-05 357678 357875 DB-91 259901 DE-35 323210 323208 DE-36 323192 DE-45 323193 DE-46 259698 313515 185695 313513 313512 DE-55 323453 323965 323476 164777 360590 345525 128812 357979 332793 265214 282504 DE-56 358596 DE-58 165483 DE-65 313655 129755 165484 213183 185447 DF-40 13330 30406 DF-62 99817 DF-78 198600 EC-34 299374 ED-15 13396 EF-92 101597 FE-37 327222 FF-30 357623 FF-81 323110 FG-20 331372 FG-22 302611 301851 GC-01 164559 230653 230652 164650 GC-12 296378

 ID13330  Pleurotus calyptratus; Knurów, ul. Lipowa przy rozburzanej kotłowni, przy osiedlu Wojska Polskiego II, DF-40; 2005.04.22; trawnik wewnątrzosiedlowy przy kotłowni z resztkami topól; pień po ściętej topoli 10 sztuk ułożonych obok siebie i nad sobą; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak - w Stacji ZBŚRiL PAN (3/JK/27.05.05), nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID13396  Pleurotus calyptratus; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.21; W lesie liściastym, olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny. W sąsiedztwie zarośli łęgowych.; Na zwalonej, uschniętej topoli. Substrat,- murszejący konar. Kilka owocników w różnym stadium rozwoju, na jednym konarze, owocniki rozrzucone w kilku miejscach.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Tak. W Stacji ZBŚRiL PAN (1/MK/20.05.05), B 21042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9891

 ID30406  Pleurotus calyptratus; Las pomiędzy Nieborowicami, a Leboszowicami 500 m za torami kolejowymi (przejazd niestrzeżony), pow. Gliwice, DF-40; 2006.04.26; las mieszany; na konarze drzewa leżacym na ziemi pojedynczo i w grupkach po 2-3 pozrastane; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JK/17.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 32428 fot. 32429 fot. 32430

 ID99817  Pleurotus calyptratus; Lasy Kobiórskie, 2km W zameczek w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.04.15; skarpa przy drodze porośnięta topolą osiką, leszczyną i nielicznymi dębami; na przełamanej topoli kilkanaście owocników wokół pnia; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169294 fot. 169295 fot. 169296

 ID101597  Pleurotus calyptratus; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, EF-92; 2008.04.20; niewielki fragment lasu łęgowego otoczony olszyną karpacką, nad strumieniem; na zwalonym nad strumieniem pniu topoli 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173098 fot. 173099

 ID128812  Pleurotus calyptratus; 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.16; liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy; na martwej osice 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234961 fot. 234962 fot. 234963 fot. 234964

ID129755 Pleurotus calyptratus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2009.04.18; las mieszany; na leżącym drzewie liściastym w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236767 fot. 236768

 ID164559  Pleurotus calyptratus; 1.5 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.04.21; las mieszany; martwa topola trzy owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki mocno podsuszone ze względu na panująca suszę
fot. 335611 fot. 335612 fot. 335613 fot. 335614

 ID164650  Pleurotus calyptratus; około 700m na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.05.01; obrzeże lasu iglastego porośnięte gatunkami liściastymi; dość cienka gałązka topoli leżąca na ziemi kilka owocników wyrastających z tego samego miejsca; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335940 fot. 335941 fot. 335942

 ID164777  (potwierdzenie 128812) Pleurotus calyptratus; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściasty skraj lasu-osiki,dęby,brzozy; na martwej osice 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia z 15 kwietnia
fot. 336454 fot. 336455

 ID165483  Pleurotus calyptratus; Góra Chełmo,gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; 2010.05.01; las liściasty-klon,osika,brzoza,buk i in; na powalonej,martwej osice grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339657 fot. 339658 fot. 339659 fot. 339660

 ID165484  Pleurotus calyptratus; Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.05.11; osika na skraju lasu sosnowego; pień martwej osiki grupa ok.35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339665 fot. 339666 fot. 339667

 ID185447  (potwierdzenie 165484) Pleurotus calyptratus; Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.04.20; skraj sosnowego lasu; na pniu martwej osiki grupa 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408274 fot. 408275 fot. 408276 fot. 408277

 ID185695  Pleurotus calyptratus; 1,5 km S, Kletnia, gm Gomunice; okolice zalewu Fryszerka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.05.05; liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu - brzoza, osika, leszczyna i in; na powalonej, martwej osice cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 08 17,4 N ; 19 29 56,8 E

fot. 409651 fot. 409652

widok ogólny
fot. 409653

ID198600 Pleurotus calyptratus; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.05.13; las liściasty (brzoza, dęby, topole, lipy, leszczyna); na złamanej grubej gałęzi topoli kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484387 fot. 484388 fot. 484389 fot. 484390
zarodniki
fot. 484391

ID199575 Pleurotus calyptratus; Gdańsk Ujeścisko, woj. pomorskie, DA-90; 2012.05.15; Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny; na martwym konarze osiki kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 490413 fot. 490414 fot. 490415

ID213183 Pleurotus calyptratus; 1 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.04.30; las osikowy; na powalonych osikach ponad 150 owocników na 11 pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 16" N i 19st 23' 27" E

fot. 557723 fot. 557724 fot. 557725 fot. 557726 fot. 557727

ID213411 Pleurotus calyptratus; Gdańsk Ujeścisko, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; ; Wąwóz porośnięty osiką,dębem inne teren ruderalny; martwa osika 3 kępki po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 558777fot. 558778

 ID230652  Pleurotus calyptratus; około 2,5 km na E od Ogrodniczek pow. Białystok woj. podlaskie, GC-01; 2013.07.01; grobla dzieląca sztuczne jez. Komosa (topola, olsza); na leżącej na ziemi gałęzi topoli dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130701/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635672fot. 635673

 ID230653  Pleurotus calyptratus; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.18; las mieszany; na leżących na ziemi gałęziach topoli pozostałych po ścince. kilka owocników w dwóch grupach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130618/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635677fot. 635678

ID233182 Pleurotus calyptratus; 1 km SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2013.05.18; skraj boru sosnowego i grądu, grupa osik; na martwej osice kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: na granicy oddz. 47h/i leśn. Bąkowo
fot. 655105 fot. 655106
młody od spodu:
fot. 655107 fot. 655108

ID233184 Pleurotus calyptratus; Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-90; 2013.05.24; grupa osik w zaroślach liściastych; na martwej osice 5 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 655115 fot. 655116 fot. 655117 fot. 655118 fot. 655119

 ID259698  Pleurotus calyptratus; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.05.02; skraj lasu mieszanego, nad Widawką -osiki, brzozy, sosny; na powalonych i połamanych osikach ponad 20 owocników na trzech drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 1" N i 19st 27' 51,4" E

fot. 755189 fot. 755190 fot. 755191 fot. 755192

ID259901 Pleurotus calyptratus; Grudziądz Węgrowo, DB-91; 2015.05.16; sosna, brzoza, klon, topola, lilak, inne; topola osika kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755945 fot. 755946

 ID265214  Pleurotus calyptratus; 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.06.27; podmokła kępa osik na skraju lasu; na powalonej osice grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/24.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,97" N i 19st 24' 17,3" E

fot. 775582 fot. 775583 fot. 775584

ID282504 (potwierdzenie 265214) Pleurotus calyptratus; 0,7 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.05.14; podmokła kępa osik na skraju lasu; na złamanej osice, innej niż w pierwotnym zgłoszeniu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844946 fot. 844947 fot. 844948

 ID296378  Pleurotus calyptratus; Puszcza Knyszyńska, około 3 km na S od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2016.05.29; skraj niewielkiej śródleśnej łączki; na pniu wywróconej topoli kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005403, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 903273fot. 903274

ID299374 Pleurotus calyptratus; ok.1,7km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.05.07; Podmokły grąd(graby,dęby,osiki); na pniu obumarłej topoli osiki Pojedynczo i małymi grupami,kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Z tej samej osiki zgłoszono Phelinus tremulae
fot. 918148 fot. 918149

ID301851 Pleurotus calyptratus; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2017.06.15; obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in.; na leżącej od kilku lat topoli osice kilka świeżych owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 929794 fot. 929795 fot. 929796

ID302611 (potwierdzenie 301851) Pleurotus calyptratus; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2017.07.09; obrzeże lasu z dębem, sosną wierzbą, bukiem, leszczyną, brzozą, topolą i in.; na leżącej od kilku lat topoli osice 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 933293 fot. 933294

 ID313512  (potwierdzenie 185695) Pleurotus calyptratus; Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.04.21; liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu - brzoza, osika, leszczyna i in; w kępie osik, na martwej stojącej osice, od ok. 3,5 do ok. 8 m wysokości grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; obecne zbyt wysoko rosnące, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 17,3" N 19st 29' 57" E

siedlisko
fot. 991472

owocniki
fot. 991473 fot. 991474 fot. 991475 fot. 991476

ID313513 Pleurotus calyptratus; 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.04.21; liściasty fragment lasu -gł. osiki; na martwych, stojących osikach kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E

fot. 991482 fot. 991483 fot. 991484 fot. 991485

ID313515 Pleurotus calyptratus; 0,8 km W od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.04.21; grupa osik na skraju lasu; na leżącej gałęzi osiki jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 58,25" N i 19st 33' 8,4" E

fot. 991489 fot. 991490

ID313655 Pleurotus calyptratus; 1,4 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.04.14; liściasty brzeg lasu -osiki, brzozy i inne; na martwej, stojącej osice grupa co najmniej 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 36,9" N i 19st 22' 34" E

fot. 992694 fot. 992695 fot. 992696

ID323110 Pleurotus calyptratus; Pułanki rezerwat Kamienne Herby cz. zachodnia, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie, FF-81; 2019.05.02; las grabowy z brzozą, sosną, osiką, jodłą,; na spodniej stronie złomu zdaje się brzozy czarnej 6 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1062391 fot. 1062392 fot. 1062393

ID323192 Pleurotus calyptratus; Góra Kamieńska, pd zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2019.04.14; mieszane nasadzenia na stoku -topole, brzozy, sosny, robinie i inne; na pniaku po ściętej topoli białej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 33" N i 19st 25' 51" E

fot. 1063158 fot. 1063159 fot. 1063160 fot. 1063161 fot. 1063162

ID323193 Pleurotus calyptratus; 0,5 km SE od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.04.14; przydrożna kępa osik na skraju lasu; na martwej, stojącej osice grupa co najmniej 30 owocników ( stan z 11.05.2019 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 6,7" N i 19st 25' 3,3" E

fot. 1063170 fot. 1063171 fot. 1063172 fot. 1063173 fot. 1063174 fot. 1063175

ID323208 Pleurotus calyptratus; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.05.11; las liściasty -brzozy, klony, dęby, osiki, leszczyny i inne; na konarach powalonej na skraju lasu osiki grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 51,8" N i 19st 23' 19,5" E

fot. 1063280 fot. 1063281 fot. 1063282 fot. 1063283 fot. 1063284

ID323210 Pleurotus calyptratus; Góra Kamieńska, pn zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.05.11; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne; na pociętym pniu i gałęziach powalonej topoli białej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 37,7" N i 19st 25' 7,5" E

fot. 1063292 fot. 1063293 fot. 1063294 fot. 1063295 fot. 1063296

ID323453 Pleurotus calyptratus; 0,8 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2019.05.19; śródpolny pas drzew nad rowem melioracyjnym -gł. osiki; na martwej, stojącej osice grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,4" N i 19st 18' 43,9" E

fot. 1065965 fot. 1065966 fot. 1065967 fot. 1065968

ID323476 Pleurotus calyptratus; 1,7 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2019.05.01; pas lasu nad śródleśną strugą; na złamanej, leżącej nad strugą osice grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 39,5" N i 19st 18' 58" E

fot. 1066034 fot. 1066035 fot. 1066036

Inna grupa kilku owocników rosła na martwej osice rosnącej również nad tą strugą kilkaset metrów na zachód. Namiary tej grupy -51st 2' 34,6" N i 19st 18' 9" E

fot. 1066037 fot. 1066038 fot. 1066039

ID323965 Pleurotus calyptratus; 0,6 km NW od mostu kolejowego na Warcie w m. Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.05.02; las mieszany nad Wartą -sosny, osiki, brzozy; na pniu i gałęziach powalonych osik 8 owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 42,3" N i 19st 23' 44,2" E

fot. 1071519 fot. 1071521 fot. 1071522

ID327222 Pleurotus calyptratus; Lublin/Stasin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE-37; 2019.09.15; las mieszany; żywe drzewo liściaste kilka wiązek po kilka osobników; leg. Jan Kowalski; det. Jacek Nowicki; eksykat: Zostanie przesłany, ku chwale ojczyzny., TAK, na forum, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1094395.html
uwagi: Grzyb wiosenny, a rósł jesienią.

 ID331372  Pleurotus calyptratus; Lipna (nieistniejąca wieś w Beskidzie Niskim), pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-20; 2020.05.03; zadrzewienie przy drodze (leszczyna, topola, buk i in.); martwe drzewo (topola) 2 owocniki wysoko nad ziemią, 4 owocniki ok 1,5 m nad ziemią; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006716, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1138502 fot. 1138503 fot. 1138504

ID332793 Pleurotus calyptratus; 0,5 km S wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.06.13; śródpolna kępa osik; na powalonej osice grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 31" N i 19st 24' 9,2" E

fot. 1147877 fot. 1147878 fot. 1147879 fot. 1147880

ID345525 Pleurotus calyptratus; 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2021.05.01; mieszany fragment lasu -osika, brzoza, sosna; na konarze i gałęzi powalonej osiki ponad 35 owocników, gł. na konarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 9,5" N 19st 17' 42" E

fot. 1229195 fot. 1229196 fot. 1229197 fot. 1229198 fot. 1229199 fot. 1229200 fot. 1229201 fot. 1229202

ID346024 Pleurotus calyptratus; Gdynia Grabówek, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 2021.06.21; zieleniec, szpaler topól; drewno jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, nie, notatka: nie
uwagi: .

ID357081 Pleurotus calyptratus; Gdańsk, Dolina Samborowo, Trójmiejski PK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.04.19; las łęgowy olsza, topola, osika, leszczyna; nas leżącej kłodzie topoli 3 zrośnięte owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1330645.html fot. 1331186fot. 1331187fot. 1331188

ID357623 Pleurotus calyptratus; ul. Kahla, Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie, FF-30; 2022.05.11; Zadrzewienie parkowe; Na silnie zmurszałym odziomka martwej stojącej osiki W grupie; leg. Piotr Kania; det. Piotr Kania; , tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1336672fot. 1336673 fot. 1336674 fot. 1336675 fot. 1336676

ID357678 Pleurotus calyptratus; Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.05.04; Las liściasty Os, Ol, Db, w podszycie głóg; na kłodzie powalonej topoli osiki 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°12'07.4"N 19°24'47.6"E

Pierwsze owocniki zaobserwowane 04.05.2022 (drugie zdjęcie), owocniki zebrane 13.05.2022 (pozostałe zdjęcia)

fot. 1337230 fot. 1337231 fot. 1337232 fot. 1337233 fot. 1337234

ID357875 Pleurotus calyptratus; Elbląg, Pd. zbocze Góry Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.05.15; zadrzewienie liściaste z Tp, Wb, Brz i in.; na pniu żywej topoli osiki 7-8 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°09'55.0"N 19°26'47.5"E

fot. 1338777 fot. 1338778 fot. 1338779 fot. 1338780 fot. 1338781

ID357979 (potwierdzenie 332793) Pleurotus calyptratus; 0,5 km S od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.05.07; śródpolna kępa osik; na powalonych osikach ponad 60 na dwóch osikach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 31" N i 19st 24' 9,2" E

fot. 1340267 fot. 1340268 fot. 1340269 fot. 1340270 fot. 1340271 fot. 1340272 fot. 1340273 fot. 1340274 fot. 1340275 fot. 1340276 fot. 1340277

ID358596 Pleurotus calyptratus; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.05.21; las liściasty -gł. brzoza i osika; na powalonych osikach dwie grupy po co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 48,3" N 19st 26' 48,7" E

fot. 1347179 fot. 1347180 fot. 1347181

gr. 2 -ok. 50 m na pn.

fot. 1347182 fot. 1347183 fot. 1347184 fot. 1347185

ID360590 (potwierdzenie 128812) Pleurotus calyptratus; 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.04; liściasty brzeg lasu nad Wartą -dąb, osika, grab, leszczyna; na pniu powalonej, złamanej osiki, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,024006 19,391057

fot. 1368177 fot. 1368178 fot. 1368179 fot. 1368180 fot. 1368181 fot. 1368182

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji