jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium trabinellum (Ach.) Ach.

pałecznik murszynowy