grzyby.pl

Fam. Pluteaceae

łuskowcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricaleslejkówka (Rhizocybe)dzwonkówkowate (Entolomataceae)

opis

Wysyp zarodników różowy, cielisto-różowy, łososiowo-różowy. Blaszki wolne. Trzon bez pochwy (drobnołuszczak (Pluteus)) lub z pochwą (pochwiak (Volvariella)). Zarodniki nie są wielokątne w przekroju.Wysyp zarodników różowy, cielisto-różowy, łososiowo-różowy. Blaszki wolne. Trzon bez pochwy (drobnołuszczak (Pluteus)) lub z pochwą (pochwiak (Volvariella)). Zarodniki nie są wielokątne w przekroju.
Spore print pink, flesh-brown or salmon colour. Gills free. Stipe with volva (pochwiak (Volvariella)) or without (drobnołuszczak (Pluteus)). Spores not multiangular in cross-section.
Spore print pink, flesh-brown or salmon colour. Gills free. Stipe with volva (pochwiak (Volvariella)) or without (drobnołuszczak (Pluteus)). Spores not multiangular in cross-section.
drobnołuszczak (Pluteus)
przeważnie na drewnie, bez pochwy u podstawy trzonu|usually on rotten wood; without volvaprzeważnie na drewnie, bez pochwy u podstawy trzonu|usually on rotten wood; without volva