grzyby.pl

Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.

zmiennoporek szklisty
Rigidoporus vitreus (Pers.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Physisporinus vitreus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 350650 AB-93 119786 AB-94 113542 120154 153426 118758 152141 118767 BB-01 272115 DE-46 272059 DE-55 273963

 ID113542  Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, 2km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.03; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na wystających z ziemi grubych korzeniach buka rozpostarty; leg. Piotr Perz; det. Darek Karasiński; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: zmiennoporek szklisty
fot. 199721

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/186756.html

 ID118758  Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, ok. 2,5km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.15; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na pniu i korzeniach wywrotu bukowego rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zmiennoporek szklisty
fot. 211127 fot. 211128

 ID118767  Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.16; krawędź śródleśnego oczka - mokradełka porośnietego łozą, z wąskim pasem olszyn; na omszałym pniaku rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zmiennoporek szklisty
fot. 211141 fot. 211142

ID119786 Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, ok. 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; krawędź buczyny i łęgu olszowego nad strumieniem; murszejący pień bukowy rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Zmiennoporek szklisty
fot. 213680

ID120154 Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska - młodnik; na silnie zmurszałych odziomkach buka rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Zmiennoporek szklisty
fot. 214502 fot. 214503 fot. 214504

ID152141 Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, 150m od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.05; wielogatunkowe zadrzewienie (Ol, Bk, Db, Wz, Jw, Brz, Gb) nad mokradłem; zmurszały pień olszy rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Zmienoporek szklisty
fot. 292528
fot. 292529

ID153426 Physisporinus vitreus; Puszcza Bukowa, 2,2 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.11; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na odziomku buka rozpostarty - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Zmiennoporek szklisty
fot. 296647 fot. 296648 fot. 296649

ID272059 Physisporinus vitreus; Radomsko, las pomiędzy ul.Bat.Chłopskich a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.10.08; las mieszany -sosny, brzozy, osiki i inne; pozornie na ziemi, na brzegu koleiny, przy pniaku grupa kilkunastu rozpostartych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 23,5" N i 19st 26' 10" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/797263.html

ID272115 Physisporinus vitreus; 1 km S Kołobrzeg - Podczele, oddz. 29 b Nadl Gościno, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2015.11.08; las łęgowy; zmurszały pniak olchowy rozległy resupinat; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - będzie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 805081 fot. 805082

ID273963 Physisporinus vitreus; 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.10; bór sosnowy; na podmokłej ścieżce wyłożonej, jakiś czas temu, drągami sosnowymi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 59,7" N i 19st 20' 43,5" E

fot. 813677 fot. 813678 fot. 813679 fot. 813680

ID350650 Physisporinus vitreus; Równina Gryficka (prop. rez. Storczykowa Dąbrowa koło Wyszoboru), 1,3 km na NW od Bądkowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2021.09.27; grąd; na zmurszałym pniaku rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1272087 fot. 1272088 fot. 1272089

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji