grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Mycena diosma Krieglst. & Schwöbel

Mycena Mycena Mycena MycenaMycenaMycena atropapillataMycena corynephora
Mycena diosma
06.08.2016, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Mycena diosma
Mycena diosma
Mycena diosma

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160806.06082016-9JS.jsb - Mycena diosma; gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
160806-06082016-9JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie/ #4