grzyby.pl

Deconica micropora (Noordel. et Verduin) Noordel.

Psilocybe micropora Noordel. et Verduin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Deconica Deconica Deconica DeconicaDeconicałysiczka odchodowa (Psilocybe coprophila)Deconica horizontalis
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197413 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID163466 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID163466 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197413 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]