jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al.

przylepniczka szorstka
Melanelia exasperata (De Not.) Essl.

cechy charakterystyczne