grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Flammulina elastica (Sacc.) Redhead et R.H. Petersen

GREJ: ID297408 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID293674 (© autora fot.)
GREJ: ID297408 (© autora fot.)