grzyby.pl

Fam. Pleurotaceae

boczniakowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricales wysyp jasny wysyp jasnywysyp jasnywodnichowate (Hygrophoraceae)muchomorowate (Amanitaceae)
Owocniki pokroju boczniakowatego (eng. pleurotoid) tj. ze skróconym lub nieobecnym, bocznym lub ekscentrycznym trzonem; blaszkowe, wyrastające zwykle na drewnie.Owocniki pokroju boczniakowatego (eng. pleurotoid) tj. ze skróconym lub nieobecnym, bocznym lub ekscentrycznym trzonem; blaszkowe, wyrastające zwykle na drewnie.