Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231218 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na drewnie drzew iglastych, jodły i świerka; marzec-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Panellus violaceofulvus (łycznik fioletowawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE28 280583 CE37 194893 207875 207882 CE38 207881 CE47 253394 280516 DE46 185018 185139 EG37 297074 FG20 327870 FG23 331265 FG32 364555 FG33 231218 331495 355791 FG34 301929 331242

ID 185 018 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 1 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 1 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa liściastych zarośli nad rz.Widawką;gł.osiki,również brzozy i leszczyny, na martwej, stojącej osice, dość licznie, ok.100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: 51 09 04,1 N ; 19 28 00,9 E; fot.406196 fot.406197 fot.406198 fot.406199 [notatka: nie] [fotografie: tak];

406196
406197
406198
406199

ID 185 139 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 1 km S, Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastego lasu w podmokłym terenie -osiki, olchy, brzozy, na martwej, stojącej osice, Pojedynczo i w kilkuowocnikowych wiązkach. Grzybki porastały osikę od samej podstawy do ok. 4 m nad ziemią. Na owocniki natknąłem się tam w dwóch porach roku, na wiosnę ( 22 maja ) i na jesieni ( 15 listopada ), niestety w obu przypadkach owocniki były już dość mocno zwiędnięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: 51 8 48,43 N ; 19 29 11,85 E; 22.05.2010; fot.406585 fot.406586 fot.406587; 15.11.2010; fot.406588 fot.406589 [notatka: nie] [fotografie: tak];

406585
406586
406587
406588
406589

ID 194 893 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 150 m na N od zabudowań Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 21 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia łąkowe: osiki, brzozy, dęby, wierzby, olchy, na suchej, stojącej osice, w gupie na pniu - 21 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny, zwany Dąbrówka" działka nr 172/1. Gmina Bolesławiec.; fot.462433 fot.462434 fot.462435 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462433
462434
462435

ID 207 875 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 650 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosny, graby, dęby, rzadko osiki i brzozy, na opadłych gałęziach osiki, w grupach i pojedynczo na kilku gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 993 stary 252!. Gmina Bolesławiec.; fot.530391 fot.530392 fot.530393 fot.530394 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530391
530392
530393
530394

ID 207 881 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 450 m na N-E od zabudowań Józefowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką osiki, na opadłych gałęziach osiki, w grupach na 2 gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 865. Gmina Czastary.; fot.530445 fot.530446 fot.530447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530445
530446
530447

ID 207 882 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 500 m na N-W od zabudowań Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, brzozy, osiki, dęby, wierzby, olchy, na suchej, stojącej osice, w grupie na pniu na długości ok. 1 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Prywatne działki nieużytkowane, porośnięte lasem i zaroślami. Gmina Bolesławiec.; fot.530453 fot.530454 fot.530455 fot.530456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530453
530454
530455
530456

ID 231 218 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 1 gru 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na jednej gałęzi złamanej, leżącej na ziemi jodle, pojedynczo i w grupach, dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/AH/121201/0001; uwagi: fot.648145 fot.648146 fot.648147 Panellus violaceofulvus [notatka: nie] [fotografie: tak];

648145
648146
648147

ID 253 394 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 150m na E od zabudowań Piaski, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE47; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy przechodz±cy w ols, z osik±, na pniu powalonej przez bobry osice, w grupie, na długo¶ci 1 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Kluczbork Le¶nictwo Nasale, oddział 17. Gmina Byczyna.; fot.730250 fot.730251 fot.730252 fot.730253 fot.730254 [fotografie: tak];

730250
730251
730252
730253
730254

ID 280 516 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 500 m na S od zabudowań Wójcina ul. Kochanowskiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 21 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pobocze drogi lesnej z osik±, czeremch± i brzoz±, na leżacych gałęziach osiki, kilka owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1008.; fot.837529 fot.837530 fot.837531 fot.837532 fot.837533 fot.837534 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837529
837530
837531
837532
837533
837534

ID 280 583 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: 700m na NE od zabudowań Zdzierczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 16 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, swierk, osika, brzoza, olcha, na pniu i gałęziach wówróconej przez wiatr osiki, w grupach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 806.; fot.837878 fot.837879 fot.837880 fot.837881 fot.837882 fot.837883 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837878
837879
837880
837881
837882
837883

ID 297 074 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: okolice Krynicy-Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG37; data zbioru: 15 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na gałązce jodły, kilka owocników, bocznie przyrośniętych; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151015/0001; uwagi: [bf:794102] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 794102 ;

ID 301 929 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: Moszczaniec w kierunku Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 5 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami, na martwych gałęziach jodłowych, pojedynczo i w grupach w wielu miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.930327 fot.930328 fot.930329 [notatka: nie] [fotografie: tak];

930327
930328
930329

ID 327 870 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: szlak Przełęcz Hałbowska - Kotań (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG20; data zbioru: 11 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem, świerk i in., Martwa, opadała, gruba gałąź jodłowa, pojedynczo i po kilka w grupie, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1113849 fot.1113850 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113849
1113850

ID 331 242 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: okolice Moszczańca, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 26 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami, na jodłowych opadłych gałęziach, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i dachówkowato; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005107; uwagi: fot.1137384 fot.1137385 fot.1137386; Wątek [bf:817358] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817358 ;

ID 331 265 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: okolice Szklar (wzgórze Bania), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 6 sty 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z świerkiem, jodłą, modrzewiem, bukiem, grabem, leszczyną, brzozą, na gałęzi ściętego lub złamanego modrzewia, 6 owocników różnej wielkości pojedynczo; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005104; uwagi: fot.1137535 fot.1137536; Wątek [bf:818900] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818900 ;

ID 331 495 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: okolice Woli Wyżnej przy szlaku do Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z leszczyną, nielicznymi liściastymi, na gałęzi jodłowej, kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009268; uwagi: fot.1139397 fot.1139398 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139397
1139398

ID 355 791 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: okolice Woli Niżnej tzw. Szachty (na mapie ATPOL Szychty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy z bukiem, dębem, leszczyną i in., martwe gałęzie złomu jodłowego, masowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1318133 fot.1318134 fot.1318135 fot.1318136 fot.1318137 fot.1318138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1318133
1318134
1318135
1318136
1318137
1318138

ID 364 555 oznaczenie: Panellus violaceofulvus; lokalizacja: Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 27 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in., leżące murszejące jodły i gałęzie jodłowe, kilkadziesiąt owocników w 2 miejscach dachówkowato i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1399635 fot.1399636 fot.1399637 fot.1399638 fot.1399639 fot.1399640 fot.1399641 fot.1399642 fot.1399643 fot.1399644 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399635
1399636
1399637
1399638
1399639
1399640
1399641
1399642
1399643
1399644
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji