grzyby.pl

Panellus violaceofulvus (Batsch) Singer

łycznik fioletowawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Panellus Panellus Panellus PanellusPanellusłycznik późny (Panellus serotinus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231218 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew iglastych, jodły i świerka; marzec-listopad.Na drewnie drzew iglastych, jodły i świerka; marzec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem