literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cantharellus amethysteus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-20 146018 CE-78 24102 DB-06 347637 DF-52 138947 DF-94 137660 DF-96 24084 DG-04 138936 EG-15 18943 11202 EG-23 16342

 ID11202  Cantharellus amethysteus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2004.08.11 i 2004.08.24; las mieszany; pod świerkami, jodlami, grabami; ziemia, ściółka kilka owocników w jednym miejscu/ dwa owocniki w drugim miejscu; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 040811-C.amet. i 040824-C.amet. - herb. Pinczer, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID16342  Cantharellus amethysteus; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 2005.07.17; las mieszany (jodła, świerk, sosna, brzoza); ziemia kilka owocników w trawie; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050717-102 herb. Pinczer, TAK/skan, notatka: TAK 050717-102; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 13273

 ID18943  Cantharellus amethysteus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.08.14; las miesany (w pobliżu brzoza, dąb, grab, sosna, jodła, swierk); na ściółce dwa owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050814-158 herb. Pinczer, nie, notatka: tak/050814-158; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Znalezione w zeszłym sezonie (2004.08.11) w tym samym miejscu (zgłoszenie z 07 Lutego 2005). W tym roku obserwowałem go w innych częściach lasu, owocniki rosły w bardzo dużych ilościach.

 ID24084  Cantharellus amethysteus; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.07.26; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); w mchu grupa kilkunastu owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23894

 ID24102  Cantharellus amethysteus; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 2005.10.24; las mieszany z przewaga buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; w mchu grupa kilku owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23941

ID137660 Cantharellus amethysteus; Międzybrodzie żywieckie, DF-94; 2009.07.04; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk; W ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 254239
N 49*45,068'
E 019*13,029'
474 m.npm

 ID138936  Cantharellus amethysteus; ok 2,5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2009.07.21; las liściasty bukowo-grabowy; na ziemi trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 258176

 ID138947  Cantharellus amethysteus; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2009.07.24; las mieszany z przewagą grabu, buka, dębu i świerka; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 258206 fot. 258207

 ID146018  Cantharellus amethysteus; 3km S, Gościno, pow. kołobrzeski, BB-20; 22.09.2009; Las dębowo-bukowy; na ziemi pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275941 fot. 275942

ID347637 Cantharellus amethysteus; Wysoczyzna Elbląska, ok. 500 m. na NNE od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.09; Las z przewagą dębu czerwonego, w okolicy graby, buki, świerk.; na glebie 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: Zaobserwowane 01.08.2021, owocniki zebrane 09.08.2021.
Podejrzewany też C. ferruginascens, więcej w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1245677.html
GPS: 54°13'20.4"N 19°28'50.5"E

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji