Tx: 1086
grzyby.pl

Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.

pierścieniak uprawny, łysiczka uprawna
Psilocybe rugosoannulata (Farl. ex Murrill) Noordel. [gł. w czekl.] · Stropharia ferrii Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój

owocnik

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Kapelusz duży, 60-160(200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

space

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa.

Pileus large, 60-160(200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

space

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

space

Spore print dark brown-violet.

zarodniki

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.
Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID262445 (© autora fot.)
Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie; maj-wrzesień.

space

Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.

jadalne czy trujące? 🟡🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Jadalny i uprawiany na słomie. Musi być dobrze usmażony lub ugotowany, bo niedogotowany wywołuje zaburzenia gastryczne; także u osób wrażliwych[134].
Edible and cultivated on straw.
Inny podobny duży pierścieniak to pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.
Another large pierścieniak (Stropharia) - pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.

wybrane okazy · selected collections

#5
05 08 11 - 6
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#5
06 06 16 - 1
/Góry Kaczawskie /
#10
02 06 01 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Trutnova, Czechy/
#15
00 06 03 - 1
leg. Marek Snowarski
/ok. Łagowa Lubuskiego/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz et al. (2005)[1348]Bujakiewicz et al. (2005) First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora.[1348], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Stropharia rugosoannulata), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: S. rugosoannulata f. rugosoannulata), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: S. rugosoannulata f. rugosoannulata), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: S. rugosoannulata f. rugosoannulata), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krysiak & Adamczyk (2016)[3841]Krysiak & Adamczyk (2016) The ecological role of abandoned agricultural lands in buffer zones around landscape parks in the Łódź Voivodeship.[3841], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773] (as: Psilocybe rugosoannulata), Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: Psilocybe rugosoannulata), Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775] (as: Psilocybe rugosoannulata), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Psilocybe rugosoannulata), Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Psilocybe rugosoannulata), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Psilocybe rugosoannulata), Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902] (as: Psilocybe rugosoannulata), Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003] (as: Psilocybe rugosoannulata), Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002] (as: Psilocybe rugosoannulata), Pietras (2012)[2076]Pietras (2012) Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.[2076], Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Psilocybe rugosoannulata), Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506] (as: Psilocybe rugosoannulata), Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda & Szymański (1998)[3663]Wojewoda & Szymański (1998) Zasoby genowe wybranych grzybow uprawnych dziko rosnacych w Polsce poludniowo-wschodniej.[3663], Wojewoda & Wojewoda (2007)[2543]Wojewoda & Wojewoda (2007) Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym.[2543]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 331252 AB83 306831 AB94 319194 AD19 155740 BD19 197483 CA47 200227 CA89 169767 189512 CC15 277984 309726 CD18 230507 CE27 295842 CE30 134667 CE37 166288 166289 166290 166291 169582 192287 192288 192381 192382 193005 CE39 295844 CE48 193133 DB07 372998 DD66 228859 DE35 323472 DE45 216732 358728 DE46 215077 220949 DE47 375054 DE55 166102 167154 262445 315579 348164 361305 368067 368070 DE56 174684 283272 324055 331446 332630 332631 345917 358732 368478 DE65 369973 DE66 166107 DF68 167612 DF78 217415 EC26 360088

ID 134 667 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Łozina, pow. wrocławski, dolnośląskie, ok. 700m SW, CE30; data zbioru: 13 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plantacja wierzby podszyta trawą, na ziemi, 5 owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, ok.5-10 m wgłąb uprawy, przy jej południowej krawędzi; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy; uwagi: fot.247300 fot.247301 fot.247302 fot.247303 fot.247304 fot.247305;

247300
247301
247302
247303
247304
247305

ID 155 740 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km na NE od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj pola uprawnego, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1000* w zielniku autora; uwagi: fot.304762 fot.304763 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304762
304763

ID 166 102 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km W,Józefów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 26 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieobsiane pole wsród nieużytków, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/28.12.10; uwagi: fot.342056 fot.342057 fot.342058; W ubiegłym roku 25 października znalazłem w okolicy 1,5 km na pdwsch! znacznie więcej tych pierścieniaków 80-100 sztuk!.Rosły one na polu oziminy.; fot.342059 fot.342060 fot.342061 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

342056
342057
342058
342059
342060
342061

ID 166 107 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 300 m S,Zagórze,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 29 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne, na ziemi, ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.10; uwagi: fot.342073 fot.342074 fot.342075 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

342073
342074
342075

ID 166 288 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 500 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 21 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na ziemi, na polu ziemniaków, 32 osobniki; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rakowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PZ/3.01.11; uwagi: na forum: [bf:338923]; fot.342760 fot.342761 fot.342762 fot.342763 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 338923 ;

ID 166 289 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 30m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 21 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik - olchy, brzozy, topole, na pniaku topoli, pojedynczo; leg. Piotr Zawada, det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PZ/3.01.11; uwagi: na forum: [bf:338950]; fot.342769 fot.342770 fot.342771 fot.342772 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 338950 ;

ID 166 290 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 800 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole, na ziemi, zaorane pole i posiany łubin, 23 osobniki; leg. Piotr Zawada, det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PZ/3.01.11; uwagi: na forum: [bf:341318]; fot.342780 fot.342781 fot.342782 fot.342783 fot.342784 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 341318 ;

ID 166 291 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 40 m S od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole, na ziemi, zaorane pole, masowo, doliczyłem do 40 szt. i były jeszcze w podmokłej części pola; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/PZ/3.01.11; uwagi: osobniki od młodych do starszych, widoczne z daleka; fot.342792 fot.342793 fot.342794 fot.342795 fot.342796 fot.342797 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

342792
342793
342794
342795
342796
342797

ID 167 154 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Lipie,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie sosnowym;w miejscu tym wyrzucano różne materiały m.in.trawę i gruz z rozbiórki, w trawie i roślinności zielnej,na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: brak; uwagi: fot.346049 fot.346050 fot.346051 fot.346052 [notatka: nie] [fotografie: tak];

346049
346050
346051
346052

ID 167 612 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Tyniec (Kraków)/Skawina w kierunku Podgórek Krakowskich, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 22 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze leśnej biegnącej obok liściastego lasu, w trawie, w miejscu w którym składowane było w zimie drzewo po wycince, w grupie 3 szt; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WC/4.01.11; uwagi: fot.347927 fot.347928 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

347927
347928

ID 169 582 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 200-300 E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 6 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne, na ziemi, ściernisko - po jęczmieniu jarym, 36 sztuk, rozrzucone na odległości 100 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PZ/3.01.11; uwagi: N51.13'47'' E18.15'10''; fot.357481 fot.357482 fot.357483 fot.357484 fot.357485 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

357481
357482
357483
357484
357485

ID 169 767 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,buk, w ziemi wraz z maślakami ziarnistymi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100808/0002; uwagi: fot.358111 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

358111

ID 174 684 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem, na gnijącej,wyrzuconej w lesie kupce trocin, dwie grupy owocników w różnym wieku; 7 owocników młodych i co najmniej dwa razy tyle zejściowych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/28.12.10; uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E; fot.373853 fot.373854 fot.373855 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373853
373854
373855

ID 189 512 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Księże błota-Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 12 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pole uprawne zboże, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.435467; 148 m.npm. [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

435467

ID 192 287 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 150 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 9 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na ziemi, pojedynczy; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, działka nr 266/1. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku:[bf:426158]; fot.448494 fot.448495 fot.448496 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 426158 ;

ID 192 288 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 100m na W od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zaorane ściernisko, bardzo wyschnięte, na ziemi, masowo, na pow. ok.10m2 były 64 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Żdżary Podjama!działka nr 218.; fot.448500 fot.448501 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448500
448501

ID 192 381 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 300 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Duchowna), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 11 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole oziminy i ściernisko, na ziemi, masowo, pojedynczo i w grupach na pow. 300m2; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działki nr 2804 i 2805. Gmina Bolesławiec.; fot.448978 fot.448979 fot.448980 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448978
448979
448980

ID 192 382 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 350 m na E od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zaorane ściernisko, na ziemi, w rozproszeniu - 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka nr 108. Gmina Bolesławiec.; fot.448985 fot.448986 fot.448987 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448985
448986
448987

ID 193 005 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 400 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 24 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podorane ściernisko, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka nr 997/1 - Żdżary. Gmina Bolesławiec.; fot.452127 fot.452128 fot.452129 [notatka: nie] [fotografie: tak];

452127
452128
452129

ID 193 133 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 30 m na S od zabudowań Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 26 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne, na ziemi, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Dzietrzkowice działka 653/2.Gmina Łubnice.; fot.452898 fot.452899 [notatka: nie] [fotografie: tak];

452898
452899

ID 197 483 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Poznań, Dolina Głuszynki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD19; data zbioru: 22 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: między polem, a łąką, na ziemi, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100522/0002; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

ID 200 227 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Obrzeża Rezerwatu Źródliska Czarnej Wody, pow. pucki, woj. pomorskie, CA47; data zbioru: 30 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne -rzepak, w ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120630/0003; uwagi: fot.494278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

494278

ID 215 077 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 10,37" N i 19st 33' 24,3" E], DE46; data zbioru: 8 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj pola uprawnego, przy lesie, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.13; uwagi: fot.566845 fot.566846 [notatka: nie] [fotografie: tak];

566845
566846

ID 216 732 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 18 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, sosny, brzozy, na ziemi, w miejscu składowania drewna, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130618/0001; uwagi: fot.574276 fot.574277 fot.574278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

574276
574277
574278

ID 217 415 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Rzozów, lasek w kierunku Gołuchowic, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 2 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie obok lasku brzozowego, na ziemi, grupka kilkunastu owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Grzyb został znaleziony na wspólnej wyprawie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzozowie.; fot.577568 fot.577569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

577568
577569

ID 220 949 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 52,35" N i 19st 26' 7,85" E], DE46; data zbioru: 29 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy lasu i pól, na ziemi, w płytkiej bruździe, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130829/0001; uwagi: fot.591592 fot.591593 [notatka: nie] [fotografie: tak];

591592
591593

ID 228 859 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Dąbrówka, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie [51st 49' 58,4" N i 19st 33' 48" E], DD66; data zbioru: 16 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze uliczki, przy płocie, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.626094 fot.626095 [notatka: nie] [fotografie: tak];

626094
626095

ID 230 507 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Stary Licheń, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD18; data zbioru: 19 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród, na korze wysypanej pod rododendronami, przeważnie pojedynczo, łącznie cn. kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/GN/130719/0001; uwagi: na terenie sanktuarium; fot.634687 fot.634688 fot.634689 fot.634690 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634687
634688
634689
634690

ID 262 445 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km S od wsi Wierzbica, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 06' 05,5" N i 19st 22' 12,2" E], DE55; data zbioru: 24 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pola uprawne; wąskie kartoflisko, na ziemi, rozproszona grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150524/0001; uwagi: fot.764533 fot.764534 fot.764535 fot.764536 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764533
764534
764535
764536

ID 277 984 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 16 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko, przy ścianie lasu liściastego., Na ziemi bogatej w szczątki organiczne (odchody koni),, Pojedynczo. 1 owocnik.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.829039; [bf:784684] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 784684 ;

ID 295 842 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 60 m na S od Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne, na ziemi, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Teren prywatny.; fot.900536 fot.900537 fot.900538 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900536
900537
900538

ID 295 844 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 100 m na N od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga lesna, rozjezdzona ziemia lesnej drogi, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.; fot.900543 fot.900544 fot.900545 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900543
900544
900545

ID 306 831 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: teren szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodnio-pomorskie, AB83; data zbioru: 29 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klomb z różami i piwoniami, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.953950 fot.953951 fot.953952 fot.953953 fot.953954 ; W tym samym miejscu, w 2007 r. jeszcze przed posadzeniem róż i piwonii! znalazłam Geastrum triplex ze zgłoszenia GREJ 119329 [notatka: tak] [fotografie: tak]; notki kustoszy: • 2023.12.05 22:46 · Marek Snowarski — skorygowany mylnie podany wątek bio-forum ;

ID 309 726 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 18 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym. Przy lesie., Na starych odchodach konia - wśród traw., 3 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002382; uwagi: [bf:820190]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 820190 ;

ID 315 579 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 0,6 km E od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 51" N i 19st 24' 46,5" E], DE55; data zbioru: 15 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne pole, miejsce składowania m.in. trocin z pobliskiego zakładu stolarskiego, na obrzeżach stery gnijących trocin, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1007058 fot.1007059; .; siedlisko; fot.1007060 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1007058
1007059
1007060

ID 319 194 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 24 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi w buczynie, miejsce okresowego składowania drewna, na ziemi wymieszanej z odpadami drzewnymi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005864; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1029223] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1029223 ;

ID 323 472 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 42" N i 19st 23' 49,2" E], DE35; data zbioru: 25 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew na granicy pól i lasów, polanka wykorzystywana od lat jako składowisko słomy, obornika etc., na kupie gnijącej słomy, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004908; uwagi: fot.1066016 fot.1066017 fot.1066018 fot.1066019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1066016
1066017
1066018
1066019

ID 324 055 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 250 m SW od leśn. Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 15,4" N i 19st 29' 16,2" E], DE56; data zbioru: 9 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pobocze drogi leśnej; miejsce składowania drewna, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004905; uwagi: fot.1072076 fot.1072077; siedlisko; fot.1072078 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1072076
1072077
1072078

ID 331 252 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Goleniów,Park 750 lecia oraz zieleniec przy Aleii Świętego Jerzego, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 15 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec z mulczowanymi zrąbkami i korą krzewami ozdobnymi i roślinami, podłoże z ziemi, zrąbków, kory, kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0006204; uwagi: 2020.05.15 Goleniów,Park 750lecia, kilkadziesiąt owocników w różnych miejscach parku oraz na przyległym zieleńcu, b.duża zmienność wyglądu-koloru,kształtu,wielkość od kilku do 20cm, często mocno spękana skórka i sam kapelusz. fot.1137414 fot.1137415 fot.1137416 fot.1137417 fot.1137418 fot.1137419 fot.1137420[bf:1137132]; Wątek [bf:1137132] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1137132 ;

ID 331 446 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 0,7 km E od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 50,3" N i 19st 30' 28" E], DE56; data zbioru: 16 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; skraj zrębu zupełnego, ziemia przemieszana z materiałem drzewnym, grupa co najmniej 27 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1139136 fot.1139137 fot.1139138 fot.1139139 fot.1139140 fot.1139141 fot.1139142 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139136
1139137
1139138
1139139
1139140
1139141
1139142

ID 332 630 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 250 m SW od leśn. Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze leśnej drogi, miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1146935 fot.1146936 fot.1146937 fot.1146938 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1146935
1146936
1146937
1146938

ID 332 631 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Radomsko, Rondo Niepodległej; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 55,8" N i 19st 26' 31,5" E], DE56; data zbioru: 11 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rabaty wysypane rozdrobnionym drewnem, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1146945 fot.1146946; PS. Główny wysyp wystąpił ok. 2 tygodni wcześniej i tamte owocniki były już zejściowe. Zdjęcie owocników zrobione w innym miejscu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1146945
1146946

ID 345 917 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi, przy porębie, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 33" N 19st 26' 52" E; fot.1233186 fot.1233187 fot.1233188 fot.1233189 fot.1233190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1233186
1233187
1233188
1233189
1233190

ID 348 164 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km SW od stacji kolejowej Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszone pobocze szosy w niewielkim olsie, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 19,7" N 19st 23' 53,5" E; fot.1254301 fot.1254302 fot.1254303 fot.1254304 fot.1254305 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1254301
1254302
1254303
1254304
1254305

ID 358 728 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km W od wsi Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 9 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne przy A1; miejsce składowania zrębków, na ziemi przemieszanej z gnijącymi zrębkami, luźna grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 7' 25" N 19st 24' 26,8" E; fot.1348360 fot.1348361 fot.1348362 fot.1348363 fot.1348364 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348360
1348361
1348362
1348363
1348364

ID 358 732 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; • potwierdzenie ID324 055; lokalizacja: 250 m SW od leśn. Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 15" N i 19st 29' 16,2" E], DE56; data zbioru: 4 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa co najmniej 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1348416 fot.1348417 fot.1348418 fot.1348419 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348416
1348417
1348418
1348419

ID 360 088 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Parking przy zajeździe Sebory, DK 57, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 1 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: urządzone przy parkingu zadrzewienie różnogatunkowe, ziemia, pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk, R. Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1358925] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1358925 ;

ID 361 305 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km NE od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0993 19,4142], DE55; data zbioru: 19 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające nieużytki rolne; działka na której nie tak dawno wycięto wszystkie drzewa i krzewy, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, luźna grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1373726 fot.1373727 fot.1373728 fot.1373729 fot.1373730 fot.1373731 fot.1373732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1373726
1373727
1373728
1373729
1373730
1373731
1373732

ID 368 067 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1 km SW od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0450 19,3498], DE55; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drogowy przy A1; młode nasadzenia drzew i krzewów, na zrębkach przemieszanych z ziemią, ponad 25 owocników w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1432988 fot.1432989 fot.1432990 fot.1432991 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1432988
1432989
1432990
1432991

ID 368 070 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Szczepocice Rządowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0357 19,3373], DE55; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drogowy przy A1; młode nasadzenia drzew i krzewów, na zrębkach przemieszanych z ziemią, ponad 20 owocników w trzech punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1433039 fot.1433040 fot.1433041 fot.1433042 fot.1433043 fot.1433044 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433039
1433040
1433041
1433042
1433043
1433044

ID 368 478 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0225 19,4594], DE56; data zbioru: 21 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; skrzyżowanie leśnych dróg; miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1438474 fot.1438475 fot.1438476 fot.1438477 fot.1438478 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438474
1438475
1438476
1438477
1438478

ID 369 973 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: 2 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0104 19,3182], DE65; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: halizna, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456535 fot.1456536 fot.1456537 fot.1456538 fot.1456539 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456535
1456536
1456537
1456538
1456539

ID 372 998 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; lokalizacja: Majewo, 1,8 km. E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'03.1"N 19°36'47.5"E], DB07; data zbioru: 7 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pole uprawne, chyba ugór po zeszłorocznym zbiorze kukurydzy(?), pozornie na ziemi, raczej z resztek organicznych, licznie, kilkadziesiąt owocników na obszarze 50 x 50 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1487925] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1487925 ;

ID 375 054 oznaczenie: Stropharia rugosoannulata; • potwierdzenie ID215 077; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1531 19,5557], DE47; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj pola uprawnego, przy lesie, na ziemi, grupa co najmniej 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

pierścieniak uprawny wg1
pierścieniak uprawny wg2
pierścieniak uprawny wg3
pierścieniak uprawny wg4
pierścieniak uprawny wg5 siedlisko
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji