grzyby.pl

Pluteus pseudorobertii M.M. Moser

drobnołuszczak czarnołuskowy
Pluteus pseudorobertii M.M. Moser et Stangl
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusPluteus podospileus f. minutissimusdrobnołuszczak najmniejszy (Pluteus pusillulus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na ziemi lub na pniakach, opadłych gałązkach i resztkach drewna drzew liściastych; czerwiec-wrzesień.W lasach, na ziemi lub na pniakach, opadłych gałązkach i resztkach drewna drzew liściastych; czerwiec-wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony