grzyby.pl

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr.

żagiew włosistobrzega
Polyporus alveolarius (Bosc) Fr. · Polyporus arcularius (Batsch) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)

owocnik

Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Kapelusz 10-40(80) mm średnicy, 1-4 mm grubości; żółtobrązowy, ochrowobrązowy, jasnobrązowy, w centrum często ciemniejszy; kulisty, wypukły do płytko lejkowatego; powierzchnia drobno łuseczkowata, szorstka, wysychający koncentrycznie pomarszczony; brzeg ostry, nieco podwinięty, z ochrowymi szczecinkami.
Pory białawe, kremowe, wydłużone i wielokątne, 1-2 mm długości, 0.5-1 mm szerokości, przy brzegu mniejsze do zanikających, nieco zbiegające; długość rurek do 3 mm.
Trzon centralny lub nieco ekscentryczny; 15-40(60) x 2-4(7) mm, cylindryczny, u podstawy grubszy; jasnobrązowy; powierzchnia drobnołuseczkowata, filcowata; pełny.
Miąższ łamliwy, suchy twardy i łamliwy; w kapeluszu 1-2 mm grubości; zapach słaby, smak łagodny.

space

zarodniki

Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5-8 x 2-3 µm.
Spores cylindrical-ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5-8 x 2-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają wiosną w cieplejszych rejonach, pojedynczo i w grupach, na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach ale też i na drobnych gałązkach.
Not common. Spring, in mild regions, solitary to gregarious on dead hardwoods, on branches.
Także wyrastający wiosną twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) ma bardzo drobne pory (5-6 na mm), miąższ elastyczno-skórzasty i tworzy zwykle większe owocniki.

space

Podobna twardziak zimowy (Lentinus brumalis) ma mniejsze pory (2-3 na mm), owocniki wyrastają zimą i wczesną wiosną.

space

wybrane okazy · selected collections

#13
09 06 07 - 7
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/
#4
09 06 07 - 7b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/
#3
05 09 13 - 5
/Puszcza Białowieska/
#6
98 05 23 - 7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.73 [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.414 [26II]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3965]
    Polyporus arcularius (Batsch) Fr. · synonimy: P. anisosporus Delastre & Mont.
    publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Friedrich 2001, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Kujawa i in. 2015a, Pietras i in. 2016a, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: ?P. arcularius var. scabellus), Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020 (as: Lentinus arcularius), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji