niejadalny

Polyporus arcularius (Batsch) Fr.

żagiew włosistobrzega
Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)
07.06.2009, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)

owocnik

Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Kapelusz 10-40(80) mm średnicy, 1-4 mm grubości; żółtobrązowy, ochrowobrązowy, jasnobrązowy, w centrum często ciemniejszy; kulisty, wypukły do płytko lejkowatego; powierzchnia drobno łuseczkowata, szorstka, wysychający koncentrycznie pomarszczony; brzeg ostry, nieco podwinięty, z ochrowymi szczecinkami.
Pory białawe, kremowe, wydłużone i wielokątne, 1-2 mm długości, 0.5-1 mm szerokości, przy brzegu mniejsze do zanikających, nieco zbiegające; długość rurek do 3 mm.
Trzon centralny lub nieco ekscentryczny; 15-40(60) x 2-4(7) mm, cylindryczny, u podstawy grubszy; jasnobrązowy; powierzchnia drobnołuseczkowata, filcowata; pełny.
Miąższ łamliwy, suchy twardy i łamliwy; w kapeluszu 1-2 mm grubości; zapach słaby, smak łagodny.

space

zarodniki

Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5-8 x 2-3 µm.

Spores cylindrical-ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5-8 x 2-3 µm.

występowanie

Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają wiosną w cieplejszych rejonach, pojedynczo i w grupach, na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach ale też i na drobnych gałązkach.

Not common. Spring, in mild regions, solitary to gregarious on dead hardwoods, on branches.

uwagi

Także wyrastająca wiosną żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) ma bardzo drobne pory (5-6 na mm), miąższ elastyczno-skórzasty i tworzy zwykle większe owocniki.

space

Podobna żagiew zimowa (Polyporus brumalis) ma mniejsze pory (2-3 na mm), owocniki wyrastają zimą i wczesną wiosną.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090607.7.09 - Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega); Siechnice
090607-7
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #13
znalezisko 20090607.7b.09 - Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega); Siechnice
090607-7b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #4
znalezisko 20050913.5.05 - Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega); Puszcza Białowieska
050913-5
/Puszcza Białowieska/ #3
znalezisko 19980523.7.98 - Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega); Dolny Śląsk, dolina Odry
980523-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #6