Tx: 407
grzyby.pl

Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller [🔉 a·ga·ri·kus *]

pieczarka krwawiąca
Agaricus haemorrhoidarius sensu auct. [🔉 a·ga·ri·kus *] · Agaricus langei var. mediofuscus (F.H. Møller) Wasse [🔉 a·ga·ri·kus * wa·ri·e·tas *] · Agaricus mediofuscus (F.H. Møller) Pilát [🔉 a·ga·ri·kus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, mieszanych i iglastych, na leśnych polanach, obrzeżach lasów, w ogrodach botanicznych; na ziemi; sierpień-październik.

jadalne czy trujące? 🟢

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller [🔉 a·ga·ri·kus *]Agaricus haemorrhoidarius sensu auct. [🔉 a·ga·ri·kus *] · Agaricus langei var. mediofuscus (F.H. Møller) Wasse [🔉 a·ga·ri·kus * wa·ri·e·tas *] · Agaricus mediofuscus (F.H. Møller) Pilát [🔉 a·ga·ri·kus *](pl) pieczarka krwawiąca
Agaricus; agarikum, -i (n) (lat. z gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów, przyjęta z gr. αγαρικον i łacińskiego agaricum,-i (n) - odnosząca się do pniarka lekarskiego (Fomitopsis officinalis), którego owocniki były używane w dawnej medycynie; obecnie z odmienną końcówką, jest to nazwa rodzaju pieczarek (Agaricus)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz & Fiklewicz (1963)[2649]Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) Grzyby wyższe lasów dębowo–grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska).[2649], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Ginko (1985)[2803]Ginko (1985) Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny.[2803], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:29 1 znaleziska Agaricus langei (pieczarka krwawiąca) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE47 184473

ID 184 473 oznaczenie: Agaricus langei; lokalizacja: 1 km NE, Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 30 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj ścieżki biegnącej przez las sosnowy, druga strona ścieżki obsadzona brzozami, na ziemi, kilkanaście owocników w dwóch zwartych grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100930/0002; uwagi: 51 07 11,0 N ; 19 36 27,5 E; fot.403935 fot.403936 [notatka: nie] [fotografie: tak];

403935
403936
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji