grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia discordans Nyl.

tarczownica ciemna
Parmelia omphalodes ssp. discordans (Nyl.) Skult
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica prostochwytnikowa (Parmelia barrenoae)tarczownica Ernst (Parmelia ernstiae)