jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia discordans Nyl.

tarczownica ciemna
Parmelia omphalodes ssp. discordans (Nyl.) Skult