grzyby.pl

Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen

pieniążkówka gładkotrzonowa, monetka korzeniasta
Collybia radicans P. Kumm. · Collybia radicata (Relhan) Quelet · Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer · Xerula radicata (Rehlan: Fr.) Dörfelt. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
07.08.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

owocnik

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Kapelusz szarożółtawy, szarobrunatny, jasnobrązowy; 30-100 mm średnicy; powierzchnia gładka, czasem promieniście pomarszczona, jamkowata, wilgotna błyszcząca i lepka, sucha matowa; młody dzwonkowaty do stożkowatego, potem wypukły, spłaszczony, z niewyraźnym garbkiem; cienkomięsisty, skórzasty.

Blaszki białe, dość rzadkie, zaokrąglone lub wykrojone ząbkiem.

Trzon u góry białawy, ku podstawie brązowiejący, jaśniejszy niż kapelusz, bardzo długi, wysmukły, 100-200 x 5-10 mm, czasem skręcony wokół własnej osi, nasada trzonu korzeniasta, głęboko pogrążona w ziemi; pełny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, niezmienny, kruchy; smak łagodny do gorzkiego, bez zapachu.Kapelusz szarożółtawy, szarobrunatny, jasnobrązowy; 30-100 mm średnicy; powierzchnia gładka, czasem promieniście pomarszczona, jamkowata, wilgotna błyszcząca i lepka, sucha matowa; młody dzwonkowaty do stożkowatego, potem wypukły, spłaszczony, z niewyraźnym garbkiem; cienkomięsisty, skórzasty.

space

Trzon u góry białawy, ku podstawie brązowiejący, jaśniejszy niż kapelusz, bardzo długi, wysmukły, 100-200 x 5-10 mm, czasem skręcony wokół własnej osi, nasada trzonu korzeniasta, głęboko pogrążona w ziemi; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus grey-yellowish, grey-brownish, pale brown; 30-100 mm in diameter; surface smooth, sometimes radially wrinkled, alveolate, glossy and viscid when moist, dry dull; young campanulate to conic, later convex, flattened, with an indistinct umbo; thin-fleshed, leathery.

Lamellae white, rather distant, rounded or adnexed.

Stipe at the apex whitish, towards the base becoming brown, lighter than the cap, very long, slender, 100-200 x 5-10 mm, sometimes twisted along its axis, base of the stipe rooting, deep in the ground; solid, with age hollow.

Flesh white, unchanging, fragile; taste mild to bitter, odourless.

Pileus grey-yellowish, grey-brownish, pale brown; 30-100 mm in diameter; surface smooth, sometimes radially wrinkled, alveolate, glossy and viscid when moist, dry dull; young campanulate to conic, later convex, flattened, with an indistinct umbo; thin-fleshed, leathery.

space

Stipe at the apex whitish, towards the base becoming brown, lighter than the cap, very long, slender, 100-200 x 5-10 mm, sometimes twisted along its axis, base of the stipe rooting, deep in the ground; solid, with age hollow.

space

cechy mikroskopowe

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
pileipelis
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 12-15 x 9-11 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 12-15 x 9-11 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 12-15 x 9-11 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 12-15 x 9-11 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na korzeniach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych; czerwiec-listopad.W lasach liściastych i mieszanych, na korzeniach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych; czerwiec-listopad.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105], ale bez rewelacji.Jadalny[105], ale bez rewelacji.
Edible but nothing special.
Edible but nothing special.
Jest to gatunek o zmiennej wielkości, trzon potrafi być dość krępy; wyróżnia się lepkim, jamkowatym kapeluszem i korzeniastą podstawą trzonu. Podobna pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) ma ciemnobrązowy trzon, kapelusz o zamszowatej powierzchni i gorzki smak.Jest to gatunek o zmiennej wielkości, trzon potrafi być dość krępy; wyróżnia się lepkim, jamkowatym kapeluszem i korzeniastą podstawą trzonu. Podobna pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) ma ciemnobrązowy trzon, kapelusz o zamszowatej powierzchni i gorzki smak.
Species variable in size, stipe could be quite short; characteristic is viscid, pitted cap and rotting stipe. Close pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) has dark brown stipe, cap with tomentose surface and bitter taste.
Species variable in size, stipe could be quite short; characteristic is viscid, pitted cap and rotting stipe. Close pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) has dark brown stipe, cap with tomentose surface and bitter taste.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040807.2.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); lasy milickie
040807-2
/lasy milickie/ #4
znalezisko 20040717.2.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno
040717-2
/Krowiarki, Żelazno/ #4
znalezisko 20040717.1.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno
040717-1
/Krowiarki, Żelazno/ #2
znalezisko 20010726.1.01 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Pojezierze Drawskie
010726-1
leg. Marek Snowarski
/Pojezierze Drawskie/ #3
znalezisko 19990814.2.99 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
990814-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #6