grzyby.pl

Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen

pieniążkówka gładkotrzonowa, monetka korzeniasta
Collybia radicans P. Kumm. · Collybia radicata (Relhan) Quelet · Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer · Xerula radicata (Rehlan: Fr.) Dörfelt. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

owocnik

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Kapelusz szarożółtawy, szarobrunatny, jasnobrązowy; 30-100 mm średnicy; powierzchnia gładka, czasem promieniście pomarszczona, jamkowata, wilgotna błyszcząca i lepka, sucha matowa; młody dzwonkowaty do stożkowatego, potem wypukły, spłaszczony, z niewyraźnym garbkiem; cienkomięsisty, skórzasty.

space

Trzon u góry białawy, ku podstawie brązowiejący, jaśniejszy niż kapelusz, bardzo długi, wysmukły, 100-200 x 5-10 mm, czasem skręcony wokół własnej osi, nasada trzonu korzeniasta, głęboko pogrążona w ziemi; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus grey-yellowish, grey-brownish, pale brown; 30-100 mm in diameter; surface smooth, sometimes radially wrinkled, alveolate, glossy and viscid when moist, dry dull; young campanulate to conic, later convex, flattened, with an indistinct umbo; thin-fleshed, leathery.

space

Stipe at the apex whitish, towards the base becoming brown, lighter than the cap, very long, slender, 100-200 x 5-10 mm, sometimes twisted along its axis, base of the stipe rooting, deep in the ground; solid, with age hollow.

space

cechy mikroskopowe

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
pileipelis
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 12-15 x 9-11 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 12-15 x 9-11 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na korzeniach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych; czerwiec-listopad.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105], ale bez rewelacji.
Edible but nothing special.
Jest to gatunek o zmiennej wielkości, trzon potrafi być dość krępy; wyróżnia się lepkim, jamkowatym kapeluszem i korzeniastą podstawą trzonu. Podobna pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) ma ciemnobrązowy trzon, kapelusz o zamszowatej powierzchni i gorzki smak.
Species variable in size, stipe could be quite short; characteristic is viscid, pitted cap and rotting stipe. Close pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) has dark brown stipe, cap with tomentose surface and bitter taste.

wybrane okazy · selected collections

#4
04 08 07 - 2
/lasy milickie/
#4
04 07 17 - 2
/Krowiarki, Żelazno/
#2
04 07 17 - 1
/Krowiarki, Żelazno/
#3
01 07 26 - 1
leg. Marek Snowarski
/Pojezierze Drawskie/
#6
99 08 14 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.338 [5]
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.450 [26III]
 • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.245 [2]
 • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. p.114 [7]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4784]
  Xerula radicata (Relhan) Dorfelt · synonimy: Oudemansiella pseudoradicata M.M. Moser, O. radicata (Relhan) Singer
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Oudemansiella radicata), Szkodzik 2005 (as: Oudemansiella radicata), Flisińska 2000 (as: Oudemansiella radicata), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: Oudemansiella radicata), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Oudemansiella radicata), Bujakiewicz 2001 (as: Oudemansiella radicata), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Oudemansiella radicata), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Oudemansiella radicata), Stasińska 2008a, Lisiewska 2004 (as: Oudemansiella pseudoradicata i Oudemansiella radicata), Ronikier 2003a, Ronikier 2005, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: Oudemansiella radicata), Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2000b (as: Oudemansiella radicata), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Oudemansiella radicata), Ronikier 2012 (as: Hymenopellis radicata), Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Friedrich 2013, Kudławiec 2014, Ślusarczyk 2005, Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Halama 2015 (as: Hymenopellis radicata), Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Hymenopellis radicata), Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a (as: Hymenopellis radicata), Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017 (as: Hymenopellis radicata), Gierczyk i in. 2018 (as: Hymenopellis radicata f. radicata), Gierczyk i in. 2018a (as: Hymenopellis radicata f. radicata), Gierczyk i in. 2018b (as: Hymenopellis radicata f. radicata), Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018 (as: Oudemansiella radicata), Gierczyk i in. 2019a (as: Hymenopellis radicata), Kozłowska i in. 2019 (as: Hymenopellis radicata), Ślusarczyk 2019 (as: Hymenopellis radicata), Gierczyk i in. 2019b (as: Hymenopellis radicata), Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019 (as: Hymnopellis radicata f. radicata), Brzeg i Lisiewska 2018 , Kujawa i in. 2020 (as: Hymnopellis radicata), Stasińska i Sotek 2020 (as: Hymenopellis radicata), Friedrich 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Hymenopellis radicata), Ślusarczyk 2021 (as: Hymenopellis radicata), Stokłosa i in. 2019, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Domian i Kujawa 2022

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4786]
  Xerula radicata f. arrhiza Verbeken & Walleyn · uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Lisiewska i Malinger 2001 (as: Oudemansiella radicata f. arrhiza)

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4787]
  Xerula radicata f. marginata (Konrad & Maubl.) R.H. Petersen · uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Gierczyk i in. 2018 (as: Hymenopellis radicata f. marginata), Gierczyk i in. 2018b (as: Hymenopellis radicata f. marginata), Gierczyk i in 2020 (as: Hymenopellis radicata f. marginata)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji