Tx: 1052
grzyby.pl

Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.

łysiczka lancetowata
Geophila semilanceata (Fr.) Quél. · Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
owocniki z wilgotnymi kapeluszami
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
pokrój owocników
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)

owocnik

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny oliwkowo-jasnobrązowy, także z ciemnymi oliwkowymi lub sino-zielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, suchy jasny słomkowy, ochrowy; 5-15(20) mm średnicy, 6-15(20) mm wysokości, początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie rozpostarty; powierzchnia gładka, wilgotna śliska, nieco lepka; brzeg początkowo podgięty, potem prosty lub odgięty, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami, w bardzo młodym wieku można dostrzeć białawe włókienka osłony łączące brzeg kapelusza z trzonem; skórka kapelusza daje się ściągać, jest gumowata.

space

Trzon bladoochrowy do jasnobrązowego, w górze jaśniejszy, może przebarwiać się z wiekiem lub uciśnięty u podstawy zielonkawo-niebiesko, ta cecha może być wyrażona słabo lub nie występować wcale; smukły, 50-100 mm długości, 1-2.5 mm średnicy, równogruby, u podstawy może być nieco rozszerzony, zwykle powyginany; pusty; elastyczny; powierzchnia gładka lub wzdłużnie włókienkowata.

space

space

cechy mikroskopowe

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
spores
Wysyp zarodników ciemnobrązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, grubościenne, gładkie, z wyraźną porą rostkową; 13-15 x 6.5-7.5 µm, nieco spłaszczone.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsta.

space

Nigdy na świeżych odchodach, jeśli wyjątkowo na nawozie zwierząt roślinożernych to na bardzo starym.

space

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, zawiera psilocybinę.[134]
Poisonous, contain psilocybin.
Łysiczka lancetowata jest stosunkowo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki połączeniu takich cech jak kształt kapelusza (ostro dzwonkowaty, z brodawką na szczycie), siedlisko i podłoże, barwa blaszek.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#12
03 09 28 - 1
/Podbanskie, Tatry, Słowacja/
#8
04 10 06 - 10
/Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova/
#5
mj.020809-1
leg. Mírek Junek
/Czechy/
#4
tp.081021-1
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/
#4
tp.081108-1TP221208
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2016)[1276]Adamczyk (2016) Rozmieszczenie grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe (Fr.) P. Kumm w Polsce.[1276], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krysiak & Adamczyk (2016)[3841]Krysiak & Adamczyk (2016) The ecological role of abandoned agricultural lands in buffer zones around landscape parks in the Łódź Voivodeship.[3841], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 122993 156352 156587 BB11 148074 CA79 344205 CA97 145348 CC15 305512 CE37 207543 DF79 257096 GC11 257487

ID 122 993 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Wrocław; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, pojedynczo i w grupach; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji, ZBŚRiL PAN, 1/TP/22.12.08 i 14/TP/28.02.09 oraz BGF081108/0008; uwagi: fot.221665 fot.221666 fot.221667 fot.221668 fot.221669 fot.221670 fot.221671 fot.221672 fot.221673; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221665
221666
221667
221668
221669
221670
221671
221672
221673

ID 145 348 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Okolice Rezerwatu Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 3 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko pomiędzy scianami lasów, w trawie, 2 owocniki; leg. Marcin S.Wilga, det. Sebastian Spinczer; eksykat: BGF/BF/MWR/090903/0001; uwagi: fot.274539 fot.274540 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

274539
274540

ID 148 074 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Gościno, zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, BB11; data zbioru: 7 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, pojedynczo, kilka owocników; leg. det. Paweł Paulus; eksykat: BGF/BF/PP/091007/0001; uwagi: fot.281530 fot.281531 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

281530
281531

ID 156 352 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Wrocław, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, pojedynczo i w grupach; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091009/0001; uwagi: Fotografie wykonane podczas kilku tygodni obserwacji; fot.306872 fot.306873 fot.306874 fot.306875 fot.306876 fot.306877 fot.306878 fot.306879 fot.306880 fot.306881 fot.306882 fot.306883 fot.306884 fot.306885 fot.306886;

306872
306873
306874
306875
306876
306877
306878
306879
306880
306881
306882
306883
306884
306885
306886

ID 156 587 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, pojedynczo i w grupach; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091114/0003; uwagi: fot.307796 fot.307797 fot.307798 fot.307799;

307796
307797
307798
307799

ID 207 543 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: 1 km na N od zabudowań Koziołka (przysiółka Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, z domieszką brzozy, olchy, rzadko świerka., W trawie, na leśnej polanie, w wilgotnym zagłębieniu., Kilkanaście owocników, na kilku metrach kwadratowych.; leg. Piotr Zawada, det. Darek Karasiński i Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do Błażeja; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: [bf:526217]; fot.528644 fot.528645 fot.528646 fot.528647 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 526217 ;

ID 257 096 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Buków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF79; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypasana ł±ka, w kępce trawy, kilka wocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcie:; fot.746535 fot.746536 fot.746537 [notatka: nie] [fotografie: tak];

746535
746536
746537

ID 257 487 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 17 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypas koni, na ziemi wśród traw, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131017/0001; uwagi: fot.748060 [notatka: nie] [fotografie: tak];

748060

ID 305 512 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 20 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg naturalnego oczka wodnego na pastwisku., W kępie situ (Juncus effusus)., 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.947906 fot.947907 fot.947908 [notatka: nie] [fotografie: tak];

947906
947907
947908

ID 344 205 oznaczenie: Psilocybe semilanceata; lokalizacja: Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. Pomorskip, CA79; data zbioru: 23 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006846; uwagi: fot.1219815 fot.1219816 fot.1219817 [notatka: [bf:714130]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 714130 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji