grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Atla alpina (Metzler ex Zschacke) Savić et Tibell

aglonia alpejska
Polyblastia alpina (Metzler ex Zschacke) Vězda et Liška
Atla Atla Atla AtlaAtlaaglonia Wheldona (Atla wheldonii)