grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ.

żylak czerwonawy
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak promienisty (Phlebia radiata)żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa)
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój; 23.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój; w zbliżeniu
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój

uwagi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060523.2.06 - Phlebia rufa (żylak czerwonawy); Puszcza Białowieska
060523-2
/Puszcza Białowieska/ #4