grzyby.pl

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ.

żylak czerwonawy
Merulius isoporus (Pers.) Duby · Merulius pallens Berk. · Merulius phlebioides Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój; w zbliżeniu
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwym drewnie drzew liściastych, na leżących pniach i gałęziach; kwiecień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Phlebia radiata (żylak promienisty) · powierzchnia; w zbliżeniu

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 23 - 2
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Phlebia rufa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 153835 AB-94 123364 112228 DE-45 342305 275485 DE-55 263753 241799 DF-62 92274 ED-35 274575 GC-02 230742 GC-12 265368

ID92274 Phlebia rufa; 3,5 km SW centrum Tychów, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.01.07; las mieszany z przewagą sosny, świerku, brzozy, dębu; rosnące dęby dąb obrośnięty grzybem od podstawy do wysokości ok 2,5 m, w odległości pięciu metrów kolejny dąb obrośnięty grzybem od podstawy do wysokości ok 3 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 151013 fot. 151014

 ID112228  Phlebia rufa; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Kołbacza, AB-94; 2007.12.05; buczyna pomorska; na leżącym na ziemi bukowym konarze rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: żylak czerwonawy
fot. 196425

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/139704.html

ID123364 Phlebia rufa; 0,7 km na SE od przecięcia rzeki Płoni z drogą krajową nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.09; na granicy grądu i łęgu w dolinie rzeki Płoni; na martwym kikucie graba szeroko rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć i opisu); eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: żylak czerwonawy
fot. 222447.jpg

fot. 222448.jpg

fot. 222449.jpg

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/218781.html

ID153835 Phlebia rufa; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.11.15; buczyna pomorska; na leżącej kłodzie bukowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Żylak czerwonawy
fot. 298227 fot. 298228 fot. 298229 fot. 298230
Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

 ID230742  Phlebia rufa; około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.11.03; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na leżącym na ziemi konarze grabu owocnik rozpostarty w przeważającej części na dolnej stronie substratu, rozpiętość kilkadziesiąt cm.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131103/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636200fot. 636201

ID241799 Phlebia rufa; 1 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.01; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, czeremcha; na powalonym, martwym, zmurszałym drzewku liściastym kilkadziesiąt owocników różnych rozmiarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 19,5" N i 19st 21' 58" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/685877.html

ID263753 Phlebia rufa; 1 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.11.15; liściasty pas drzew na granicy lasu i podmokłych łąk nad Wartą -dęby, graby, lipy i inne; na grabowych gałęziach leżących na ziemi w ściółce kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 23" N i 19st 23' 39" E

fot. 769202 fot. 769203 fot. 769204 fot. 769205

 ID265368  Phlebia rufa; Puszcza Knyszyńska, około 800m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2015.07.12; wilgotna niecka w terenie, z rzadka porośnięta liściastymi; na pniu brzozy leżącej na mokrej ziemi w kilku miejscach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 776434fot. 776435fot. 776436

ID274575 Phlebia rufa; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2015.07.14; las mieszany, sosna, dąb; gałąź czeremchy rozpostarty; leg. ala mikołaj; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 770313
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/770315.jpg

ID275485 Phlebia rufa; 1 km S od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.20; liściasty fragment lasu -gł.graby; na gałęzi liściastego zagrzebanej w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 51" N i 19st 23' 5,3" E

fot. 820703 fot. 820704

ID342305 Phlebia rufa; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; brzezina z domieszką osik; na murszejącym pniu powalonej brzozy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 58" N 19st 25' 2" E

fot. 1206002 fot. 1206003 fot. 1206004 fot. 1206005

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji