grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Psathyrella obtusata (Pers.) A.H. Sm.

kruchaweczka białotrzonowa
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellaPsathyrella fibrillosakruchaweczka stożkowata (Psathyrella fusca)