Tx: 2795
grzyby.pl

Homophron cernuum (Vahl) Örstadius et E. Larss.

kołpaczek zwisły
Psathyrella cernua (Vahl) G. Hirsch [gł. w czekl.] · Psathyrella papyracea (Pers.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na pniakach drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Homophron cernuum), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:09 1 znaleziska Homophron cernuum (kołpaczek zwisły) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA89 332753 CC15 321359 DA80 255056 257778 275173 EF77 297076 FG32 230362 GC01 230950 GC02 257496

ID 230 362 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 29 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buki, jodły sosny, brzozy i in.), kłoda bukowa pokryta resztkami organicznymi, pojedynczo i w kępkach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111029/0003; uwagi: fot.633909 fot.633910 fot.633911; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:454287] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 454287 ;

ID 230 950 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: około 1 km na N od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 10 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w borze sosnowym, na pniu, pewnie sosny, kilka owocników u podstawy pnia; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120610/0004; uwagi: fot.642236; nie ma tego gatunku w żadnym z wykazów ale ma mało stanowiska więc zgłosiłem, jakby co to usunięcia ten wpis też proszę usunąć! !!!; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "między Ogrodniczkami a Krasnym Lasem". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642236

ID 255 056 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Park im. A. Mickiewicza, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, lipa, lipa, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121114/0001; uwagi: fot.529785 [notatka: [bf:529784]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 529784 ;

ID 257 496 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 sty 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o młodym zadrzewieniu liściastym, z rzadka pozostałymi egzemplarzami starymi, w większości pomniki przyrody, u podstawy starego klonu, pomnik przyrody, dwie kępki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140101/0001; uwagi: fot.748073 fot.748074 [notatka: nie] [fotografie: tak];

748073
748074

ID 257 778 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Gdańsk, ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 29 gru 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osiedle, park, lipa, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131229/0001, BGF/BF/MWR/131229/0002, BGF/BF/MWR/131229/0003; uwagi: fot.630857 [notatka: [bf:630856]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 630856 ;

ID 275 173 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 26 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zieleniec osiedlowy na skraju lasu (TPK), lipa, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131026/0001; uwagi: fot.614672 [notatka: [bf:614671]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 614671 ;

ID 297 076 oznaczenie: Psathyrella cernua; lokalizacja: Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF77; data zbioru: 20 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka z pojedynczymi drzewami, przy pniu topoli, na ziemi, owocniki występowały kępowo; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151120/0001; uwagi: [bf:805512] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 805512 ;

ID 321 359 oznaczenie: Homophron cernuum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 7 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Polna droga - starodrzew, Próchno w dziupli wiekowego grabu., Około 15 owocników w wiązce; leg. Przemysław Drzewiecki, det. B. Gierczyk (as: Psathyrella cernua); eksykat: BGF0009797; uwagi: [bf:810470] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 810470 ;

ID 332 753 oznaczenie: Homophron cernuum; lokalizacja: TPK Gdańsk dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, CA89; data zbioru: 15 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler lip, lipa, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005276; uwagi: fot.1147441 [notatka: [bf:955007]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 955007 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji