grzyby.pl

Typhula setipes (Grev.) Berthier

pałecznica szczecinkowotrzonowa
Typhula gyrans (Batsch) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] Typhula gyrans (Batsch) Fr. jest podany jako osobny gatunek "pałecznica spłaszczona", tak samo w Mycobank; wg GBIF to synonim. (2023-1-15)
Typhula setipes (pałecznica szczecinkowotrzonowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych, gnijących liściach drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4726]
    Typhula setipes (Grev.) Berthier · publikacje: Nita i Bujakiewicz 2005, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński 2016, Domian i in. 2010, Gierczyk i in. 2019 (as: T. gyrans), Gierczyk i in. 2020 (as: T. gyrans)

znaleziska Typhula setipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 281276 AB-94 123368 152870 AC-02 297182 BC-21 309230 CC-15 308740 269767 CE-17 208398 CE-27 208397 208396 CE-37 208493 194352 194351 208399 208494 208491 208492 208390 208393 208392 196256 208391 209041 DE-55 209884 340409 350250 209883 303288 DE-56 328683 DF-62 161152 DF-79 208889 EC-25 275511 EC-26 309106 EC-34 310053

 ID123368  Typhula setipes; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.15; olszowy łęg źródliskowy; na ogonkach liściowych i liściach olszy pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć i opisu); eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pałecznica szczecinkowotrzonowa
fot. 222454.jpg

fot. 222455.jpg

fot. 222456.jpg

Omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/218987.html

ID152870 Typhula setipes; 0,4 km E, Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.31; podmokłe zadrzewienie nad zarastającym rowem melioracyjnym wśród łąk (WB, Ol, głóg); na liściach olchy pojedynczo i w grupach po kilka owocników - licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Pałecznica szczecinkowotrzonowa
fot. 294972 fot. 294973 fot. 294974

ID161152 Typhula setipes; Tychy Promnice, 100 m S Jezioro Paprocańskie, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2009.10.22; las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, kasztany, brzoza, sosna i świerk; na butwiejących liściach kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322533

ID194351 Typhula setipes; 50 m na N od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.08; stary, zaniedbany sad jabłoniowy, dużo śliwy tarniny; na ziemi, na opadłych liściach w grupach (po kilka osobników) i pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 490/1. Gmina Bolesławiec. Ten sam sad jak w zgłoszeniu - ID: 186094.
fot. 459034 fot. 459035 fot. 459036

ID194352 Typhula setipes; 350 m na S-W od zabudowań Wełnów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las olchowy; na ziemi, na opadłych liściach w grupach, na wielu liściach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec. Podano lokalizację do najbliższej miejscowości w innej gminie.
fot. 459040 fot. 459041

ID196256 Typhula setipes; 400 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.01; zakrzewienia osikowe, pojedynczy dąb; na liściach osikowych (leżace gałęzie osiki) w grupie, na wielu liściach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna nr 14, częściowo zakrzewiona. Gmina Bolesławiec.
fot. 469005 fot. 469006 fot. 469007

ID208390 Typhula setipes; 700 m na N-E od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.03; skraj lasu mieszanego: sosna, brzoza, dąb, osika, grab; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 994. Gmina Bolesławiec.
fot. 532591 fot. 532592

ID208391 Typhula setipes; 700 m na S-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.02; las mieszany: sosna, buk, osika, czeremcha; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 982. Gmina Bolesławiec.
fot. 532597 fot. 532598 fot. 532599

ID208392 Typhula setipes; 600 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.02; las mieszany: sosna, brzoza, osika, olcha; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 991. Gmina Bolesławiec.
fot. 532604 fot. 532605 fot. 532606

ID208393 Typhula setipes; 200 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.02; skraj lasu, przydrożny rów: osika, brzoza, dąb; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992. Gmina Bolesławiec.
fot. 532611 fot. 532612 fot. 532613

ID208396 Typhula setipes; 200 m na N-E od zabudowy Wyszanowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.15; zarośla brzozowo-osikowe, przy drodze Torzeniec-Wyszanów; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Wieruszów.
fot. 532631 fot. 532632 fot. 532633

ID208397 Typhula setipes; 100 m na N-W od zabudowy miejscowości Kużaj, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.21; pobocze rowu, las mieszany: olcha, brzoza, sosna, świerk; na opadłych liściach olchy masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 700. Gmina Galewice.
fot. 532639 fot. 532640 fot. 532641 fot. 532642

ID208398 Typhula setipes; 300 m na S-W od zabudowy Pędziwiatrów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2012.11.21; skraj lasu, zarosla osikowo-brzozowe; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 689. Gmina Galewice.
fot. 532647 fot. 532648 fot. 532649

ID208399 Typhula setipes; 650 m na S od Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.25; las mieszany: sosna, dąb, brzoza, osika; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na wielu liściach, zwłaszcza wilgotnych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 972. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliżej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 532654 fot. 532655 fot. 532656

ID208491 Typhula setipes; 50 m na S od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.28; przydrożne zarośla osiki; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, pobocze drogi z Wiewiórki do Makowszczyzny. Gmina Bolesławiec.
fot. 533297 fot. 533298 fot. 533299 fot. 533300

ID208492 Typhula setipes; Żdżary, prywatna posesja, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.01; posesja, gdzie leżą obcięte gałęzie gruszy; na liściach gruszy masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.
fot. 533306 fot. 533307 fot. 533308

ID208493 Typhula setipes; 100 m na S od zabudowań miejscowości Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.01; przydrożne zadrzewienia: olcha, wierzba, brzoza, topola czarna; na opadłych liściach topoli czarnej masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Łubnice.
fot. 533313 fot. 533314 fot. 533315

ID208494 Typhula setipes; 1,2 km na N-E od zabudowań miejscowości Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.01; las mieszany: sosna, świerk, osika, dąb; na opadłych liściach osiki masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 1004. Gmina Łubnice.
fot. 533321 fot. 533322 fot. 533323 fot. 533324

ID208889 Typhula setipes; Skawina - Korabniki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 2012.09.14; zagajnik przy łace (wierzby, topole); na opadłych liściach masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia:
fot. 536133 fot. 536134 fot. 536135

ID209041 Typhula setipes; 1 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.22; las sosnowy, z domieszką świerka, jodły, osiki, brzozy; na opadłych gałęziach - liściach osiki masowo na liściach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.
fot. 537215 fot. 537216 fot. 537217 fot. 537218

ID209883 Typhula setipes; 0,7 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.11.25; liściasty, podmokły skraj lasu; kępa osik; na liściach osiki gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,38" N i 19st 24' 15,65" E

fot. 541450 fot. 541451 fot. 541452

ID209884 Typhula setipes; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.11.04; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne; pobocze ścieżki; na gnijących w ściółce liściach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 04' 08,7" N i 19st 22' 11,5" E

fot. 541459 fot. 541460 fot. 541461

ID269767 Typhula setipes; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.30; Okresowo wysychające mokradło na skraju lasu liściastego.; Na liściach Populus tremula (topola osika). Po kilka (kilkanaście) na liściu. Często razem z Marasmius minutus. Setki owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/790580.html

fot. 794126fot. 794127fot. 794128

 ID275511  Typhula setipes; ok 1,3km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. Mazowieckie, EC-25; 2015.12.03; sosna zdomieszką brzozy,osiki i dębu; na opadłych liściach osiki na kilku liściach kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/151203/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/810527.html

 ID281276  Typhula setipes; Puszcza Bukowa, 1,4 km na S od skrzyżowania wiaduktu autostrady A6 z przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2015.12.05; łęg olszowo-jesionowy; na butwiejących liściach olszy i jesionu masowo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151205/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819273.html

ID297182 Typhula setipes; Miedzyodrze - 0,9 km na SW od przejścia granicznego Gryfino-Mescherin, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2016.10.08; zadrzewienie z głogiem i dziką różą przy wale przeciwpowodziowym; na szczątkach liści w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/883128.html

 ID303288  Typhula gyrans; 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.22; kępa śródpolnych drzew; na liściach wierzby gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001356, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 53" N i 19st 23' 7,2"

https://www.bio-forum.pl/messages/33/818105.html

 ID308740  Typhula setipes; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.29; Zakrzewiony szpaler jabłoni na granicy zabudowanego siedliska rolnego.; Liście jabłoni. Nielicznie na kilku liściach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002464, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ID309106 Typhula setipes; ok.0,5kmna W od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2017.11.19; przydrożne zadrzewienie topolowe; na leżących liściach topoli masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. P.Drzewiecki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/962308.html

ID309230 Typhula setipes; Puszcza Drawska, 1,4 km na S od Łaska, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.15; łęg olszowy nad jeziorem; na liściach olszy w grupach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/963023.html

ID310053 Typhula setipes; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.11.23; Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki; opadłe liście topoli osiki masowo na kilkunastu liściach; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 968983 fot. 968984 fot. 968985

ID328683 Typhula setipes; 1,5 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.12.14; las mieszany graniczący z olsem; w ściółce, na gnijących liściach olchy licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0" N i 19st 25' 50,5" E

fot. 1120306 fot. 1120307 fot. 1120308 fot. 1120309 fot. 1120310

ID340409 Typhula setipes; 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.11.29; śródpolna kępa osik; drobne, spadłe gałązki, zawieszone na gałęziach podszytu; na liściach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 30,5" N 19st 24' 9,5" E

fot. 1194853 fot. 1194854 fot. 1194855 fot. 1194856 fot. 1194857

 ID350250  Typhula gyrans; 1,3 km E od wsi Radziechowice II; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.11.11; pola uprawne, przydrożny pas zarośli -grusza, lipa, wierzba; na starych liściach gruszy gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008162, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 57,2" N 19st 21' 45,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/893005.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji