Tx: 2528
grzyby.pl

Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.

naparstniczka czeska, smardzówka czeska
Morchella bohemica Krombh. · Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
młody owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
młody owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
owocniki
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
przekrój
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)

opis

Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Główka ochrowobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrązowa; dzwonkowata, walcowata. 30-35 x 15-30 mm; z długimi, falistymi żebrami; przyrośnięta do trzonu jedynie na szczyie.

space

Miąższ biały, konsystencji krucho-woskowatej; smak i zapach przyjemne.

Cap ochraceous-brown, yellow-brown, dark brown; campanulate, cylindrical. 30-35 x 15-30 mm; with long sinuous ribs; not concrescent with the stipe (joined with it only at the apex).

space

Flesh white, fragile-waxy consistency; taste and odour pleasant.

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki silnie wydłużone, elipsoidalne, żółtawe, bardzo duże, 50-80(100) z 15-25 µm. Worki z dwoma zarodnikami.
Spore print ochraceous-yellow. Spores very elongate, ellipsoid, yellowish, very large, 50-80(100) z 15-25 µm. Asci 2-spored.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Ptychoverpa bohemica n 1
Rzadka. Owocniki wyrastają wczesną wiosną, pojedynczo lub po kilka, w lasach liściastych, w miejscach wilgotnych, nad ciekami wodnymi.
Rare. Early spring, solitary or few together in deciduous forests, in dump places, by the streams and rivers.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Jadalna. W Polsce podlega ochronie. Dopuszczone do obrotu są egzemplarze "pochodzące spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Edible and choice.
Morchella gigas (smardz półwolny)
Morchella gigas (smardz półwolny)
Na pierwszy rzut oka przypomina smardza stożkowatego (Morchella conica) lub smardza półwolnego (Morchella gigas). Różni się od nich wolną główką i rodzajem żeber.
At first glance reminds of smardz stożkowaty (Morchella conica) or smardz półwolny (Morchella gigas) (photo). Differs in a free head and type of ribs.

wybrane okazy · selected collections

#42
mk.090421-1
leg. Marek Kozłowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Ptychoverpa bohemica), Berdowski et al. (2005)[1309]Berdowski et al. (2005) Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych.[1309], Bodziarczyk & Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk & Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie).[1324], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000)[1438]Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.[1438] (as: Ptychoverpa bohemica), Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443] (as: Ptychoverpa bohemica), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Ptychoverpa bohemica), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Ptychoverpa bohemica), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Ptychoverpa bohemica), Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krajewski (2011)[1711]Krajewski (2011) Smardzowate w Dąbrowie Górniczej.[1711], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Verpa bohemica i Ptyhoverpa bohemica), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Ptychoverpa bohemica), Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Nabożny (2004)[1982]Nabożny (2004) Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Pogórzu Ciężkowickim.[1982] (as: Ptychoverpa bohemica), Narkiewicz (1998)[1985]Narkiewicz (1998) Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich.[1985], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009)[2116]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009) Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku.[2116], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2174]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Naparstniczka czeska Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.[2174], Stebel & Błońska (2016)[2263]Stebel & Błońska (2016) Habitat conditions of occurrence of Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. (Morchellaceae) in anthropogenic habitats in southern Poland.[2263] (as: Ptychoverpa bohemica), Szczepkowski (2009)[2340]Szczepkowski (2009) Stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w środkowo-wschodniej Polsce.[2340] (as: Ptychoverpa bohemica), Szczepkowski et al. (2011)[2361]Szczepkowski et al. (2011) Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki.[2361], Szewczyk (2019)[2364]Szewczyk (2019) Przyroda gminy Oborniki Śląskie.[2364], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Wilga (2002)[2436]Wilga (2002) Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku.[2436], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534] (as: Ptychoverpa bohemica), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Ptychoverpa bohemica)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Verpa bohemica (naparstniczka czeska) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 357848 BA69 343311 BC98 65660 125652 164120 204224 BE59 96800 BE97 120631 DB05 343752 344287 357679 357680 367414 367550 DB49 367655 DE35 280741 280742 300329 300332 313536 323203 323204 344252 367580 367581 DE45 280152 280153 280743 300335 300494 303836 309953 315563 323201 323202 323205 344253 344321DE46 344196 357729 367707 DE47 163719 213187 DE55 238568 258538 280151 280159 299567 300325 300371 303837 344322 344463 345528 357455 367451 309949 DE65 96160 130275 165479 165482 213182 280149 280155 281023 300326 300327 300376 300377 344393 281019 300337 DF19 367369 DF27 367368 DF30 30603 97491 DF33 48830 DF34 367381 DF43 367374 DF44 367376 EC35 275967 ED15 11655 280333 ED18 277372 367227 ED26 54000 ED27 129016 ED29 367228 ED39 367395 367496 EE43 355573 EE84 61170 EF14 102571 EF35 217239 EF60 48834 EF66 96900 EF82 95428 140469 EF92 97858 140459 EG15 123151 FD50 367509 FD52 367512 FE23 130797 343956 FE24 344211 FE49 344079 FE94 96499 162637 FF04 96457 FF05 97689 FG20 345560 FG21 345557 FG22 97329 180966 FG23 62212 97334 345549 FG24 61217 FG28 61367 FG33 344874 FG37 165532 GC01 262382 GD94 61000

ID 11 655 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED15; data zbioru: 21 kwi 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w zadrzewieniach topoli, brzozy i pojedynczych sosen, na ziemi, podłoże próchnicze, Grupa kilku owocników.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Anna Kujawa; uwagi: fot.7853 [notatka: brak] [fotografie: B 21042004 SMCZ-74]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

7853

ID 30 603 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Gliwice - Kąpielisko Leśne, DF30; data zbioru: 16 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - dęby, graby, buki, topole, na ziemi, pomiędzy gałązkami drzew, pojedynczo, w grupie ok 30 szt; leg. Łucja Kuflik, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ŁK/9.05.06; uwagi: fot.32750 fot.32751 fot.32752 fot.32753 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

32750
32751
32752
32753

ID 48 830 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Skraj lasu Bażanciarnia w Siemianowicach Śląskich, DF33; data zbioru: 12 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu, na ziemi, na ziemi, w ciągu miesiąca kilkaset owocników (ok. 600); leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-028; uwagi: fot.64354 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64354

ID 48 834 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF60; data zbioru: 9 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły, na ziemi, pojedynczo około 150 owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-016; uwagi: . fot.64374 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64374

ID 54 000 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Warszawa Park Leśny Bemowo, ED26; data zbioru: 22 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste., Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu., Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Próba.; uwagi: fot.74911 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

74911

ID 61 000 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru, GD94; data zbioru: 13 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace, ściółka drzew i krzewów liściastych, w grupie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: 8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze. fot.85441 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

85441

ID 61 170 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 14 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych, na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy, 4 owocniki; leg. Marcin Fałdziński, det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.; Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html; fot.85836; Widok na stanowisko; fot.85837 fot.85838 fot.85839 [notatka: tak - zapis video] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

85836
85837
85838
85839

ID 61 217 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG24; data zbioru: 15 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok, na ziemi, 3 owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.85999 fot.86000 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

85999
86000

ID 61 367 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG28; data zbioru: 13 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu mieszanego, na ziemi, pięć owocników pojedynczo,; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07; uwagi: Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.; fot.86348 fot.86349 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86348
86349

ID 62 212 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG23; data zbioru: 22 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba), na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków, 9 owocników na 4 m kw.; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07; uwagi: owocniki w różnej kondycji; fot.87974 fot.87975 fot.87976 fot.87977 fot.87978 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

87974
87975
87976
87977
87978

ID 65 660 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, BC98; data zbioru: 4 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez), Na ziemi, Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07; uwagi: fot.94708 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

94708

ID 95 428 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF82; data zbioru: 21 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, masowo - około 200 owocników, stanowisko rozległe; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/7.04.08; uwagi: Owocniki w różnej fazie wzrostu, od zawiązków po stan zejściowy, występowały pojedynczo, dwójkami bądź trójkami co kilkadziesiąt cm. Ilość trudna do oszacowania ze względu na obfite pokrycie podłoża opadłymi liśćmi.; fot.157733 fot.157734 fot.157735 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

157733
157734
157735

ID 96 160 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,5km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE65; data zbioru: 2 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pd liściasty skraj lasu-brzozy,dęby,osiki, na ziemi,w liściastej ściółce, luźna grupa-5szt; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.159365 fot.159366; stanowisko obserwowane od 3maja2004r wtedy znalazłem kilkanaście przejrzałych owocników! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

159365
159366

ID 96 457 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1 km E , Stalowa Wola, podkarpackie, FF04; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy nad rzeką San, na ziemi, kilkadziesiąt osobników na powierzchni kilku arów; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WS/26.04.08; uwagi: ;; fot.160123 fot.160124 fot.160125 fot.160126 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160123
160124
160125
160126

ID 96 499 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 2 km W, Stalowa Wola, podkarpackie, FE94; data zbioru: 7 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew - topola, jawor, grab - w podszycie leszczyna, na ziemi, w grupach po kilkadziesiąt sztuk , w sumie ponad 1000; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: >; fot.160227 fot.160228 fot.160229 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160227
160228
160229

ID 96 800 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Wrocław, BE59; data zbioru: 8 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty; topola, głóg, dąb, brzoza i inne, na glebie pokrytej zeszłoroczną trawą i liśćmi, jedno skupisko - ok. 6 sztuk, drugie - ok. 10 sztuk; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/23.05.08; uwagi: fot.161113 fot.161114; więcej w wątku: bio-forum.pl /messages/2/160605.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

161113
161114

ID 96 900 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Tarnów, małopolskie, EF66; data zbioru: 8 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Tereny ruderalne, przemysłowo kolejowe. Zadrzewienie młode, przypadkowe; brzózki, olchy., Brak całych pni, prawdopodobnie opadłe gałązki., 7 sztuk w promieniu 2 metrów; leg. Maciej Czernik, det. Tomasz Pachlewski; uwagi: Teren ciepły, podgrzewany przez odprowadzenie wody przemysłowej na oczyszczalnię.; Jakoś mi nie idzie zamieszczenie zdjęcia - wysyłam link do albumu; http://makroman.fotosik.pl/albumy/412502.html; proszę przyjąć przeprosiny.; Zdjęcia również na forum:; [bf:160712] [notatka: nie] [fotografie: 5]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 160712 ;

ID 97 329 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, FG22; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami, na ziemi, ponad 20 owocników, w kilku grpach i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.162313 fot.162314 fot.162315 fot.162316 fot.162317 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162313
162314
162315
162316
162317

ID 97 334 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u podnóża Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG23; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: możliwa stara wierza i inne liściaste, trudne w tej chwili do określenia, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.162348 fot.162349 fot.162350 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162348
162349
162350

ID 97 491 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF30; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy lesie mieszanym niedaleko kąpieliska, niedaleko osiedla mieszkaniowego i działek, na ziemi wśród wysokich suchych traw. Obserwacja niepełna, ponieważ padał deszcz., pojedynczo, bardzo liczne. Na obszarze ok. 20 m2 ok. 30 sztuk; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JK/31.05.08; uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 2 lat osoby o nicku Lucyjka; fot.162701; Dorosłe grzyby miały po 10 cm wysokości i więcej.; Uwaga A. Kujawy:; Stanowisko zgłoszone w roku 2006 ID: 30603! przez Łucję Kuflik [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162701

ID 97 689 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Stalowa Wola - okolice, FF05; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: >; masowe ślady po zerwaniu przez zbieraczy grzybów; fot.163248 [notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163248

ID 97 858 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Folwark, gm. Limanowa, pow. limanowski, woj. małopolskie, EF92; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy korycie rzeki, na ziemi, w grupie: 8 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: fot.163696 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163696

ID 102 571 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 28 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175109 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175109

ID 120 631 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Szklary k. Ząbkowic Śl teren dawnej kopalni niklu. 500 na W., BE97; data zbioru: 2 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiania Os, Brz, Wb, na ziemi, licznie, zbierany przez okolicznych mieszkańców w dużych ilościach, często po kilkadziesiąt sztuk.; leg. Jacek Soboń, det. Czesław Narkiewicz; eksykat: BGF/BF/JS/080402/0500; uwagi: fot.215668 fot.215669; smardzówka czeska [notatka: nie] [fotografie: tak];

215668
215669

ID 123 151 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze, ziemia, w trawie, w grupie, 7 owocników.; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221983 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221983

ID 125 652 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, BC98; data zbioru: 31 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez), Na ziemi, Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy; uwagi: Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku ID: 65660!.; fot.227696 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

227696

ID 129 016 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer, ED27; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby, na ziemi, wśród zeszłorocznych liści, jeden owocnik; leg. det. Izabella Kulińska; eksykat: nie; uwagi: fot.235336; owocnik wys.ok.14cm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235336

ID 130 275 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 16 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu -brzozy,osiki, na ziemi, jeden owocnik (pomimo późniejszych oględzin stanowiska nie znaleziono nowych owocników;panująca susza nie pozwoliła na ich rozwój); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony; uwagi: fot.238085; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96160 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238085

ID 130 797 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE23; data zbioru: 12 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków drzew i krzewów porastający dno i zbocza wąwozu. W górnej części zbocza wąwozu - praktycznie prawie na wierzchowinie., W ściółce, 48 owocników, pojedyńczo i w skupieniach po 2-3 owocniki; leg. Bogusław mazurek, det. Bogusław Mazurek; eksykat: nie; uwagi: [notatka: TAK, Notes nr 3] [fotografie: TAK, [bf:161619]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 161619 ;

ID 140 459 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, dolina rzeki Przeginii, EF92; data zbioru: 13 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy korycie rzeki, na ziemi, 16 owocników, na 2 stanowiskach odległych od siebie o około 150 m; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Stanowisko zgłoszone wcześniej w roku 2008 - ID: 97858; fot.262665 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

262665

ID 140 469 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby, EF82; data zbioru: 14 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, kilkanaście owocników rozsiane na przestrzeni kilku arów; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako ID: 95428; fot.262671 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

262671

ID 162 637 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: d. rezerwat Sochy, 3,5 k m, N, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FE94; data zbioru: 2 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (łęgowy), czarna topola, leszczyna, wiąz, jesion, czarny bez, na ziemi, w ściółce liściastej i zmurszałych gałązkach, pojedyńczo; leg. det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie; uwagi: W poprzednich latach smardzówka występowała w dużej ilości i w różnych barwach; fot.327455 fot.327456 fot.327457 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

327455
327456
327457

ID 163 719 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NE,Gosławice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 24 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas śródpolnych zadrzewień -osika,wierzba,jabłoń,brzozy, na ziemi, grupa trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.332378 fot.332379 fot.332380 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332378
332379
332380

ID 164 120 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID65 660; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, BC98; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa), Na ziemi, Grupa ok. 100 egzemplarzy na dużym terenie; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy; uwagi: fot.334034 fot.334035 [notatka: tak] [fotografie: tak];

334034
334035

ID 165 479 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,8 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 8 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w lesie mieszanym, na ziemi, ponad 120 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.339621 fot.339622 fot.339623; 15 kwietnia; fot.339624 fot.339625 fot.339626 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339621
339622
339623
339624
339625
339626

ID 165 482 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID96 160; lokalizacja: 1,5km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 23 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-gł.osiki, na ziemi,w liściastej ściółce, grupa ponad 14 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.339648 fot.339649 fot.339650 fot.339651 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339648
339649
339650
339651

ID 165 532 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG37; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla z leszczyną, brzozami i tarniną, na ziemi, w opadłych liściach, w grupach po kilkanaście sztuk; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: owocniki tego gatunku napotkałem w tym miejscu po raz pierwszy 2004.05.01. Później wyrastały tam każdego roku na przełomie kwietnia i maja, czasami bardzo licznie.; fot.339831 fot.339832 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339831
339832

ID 180 966 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID97 329; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami, na ziemi, pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.392875 fot.392876 fot.392877 fot.392878; Potwierdzenie stanowiska z 2008 r. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392875
392876
392877
392878

ID 204 224 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID65 660; lokalizacja: Poznań, Fort Va, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC98; data zbioru: 27 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa liściaste (klon), Na ziemi, W grupie, około 15 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120427-001 oraz przesłany do kustosza bazy; uwagi: Kolejne owocnikowanie Ptychoverpa bohemica na tym stanowisku, w tym roku wyjątkowo mało owocników i późny pojaw. Możliwe że ma to związek z pracami prowadzonymi na forcie, które degradują ekosystem, min. wycinką drzew. [notatka: tak] [fotografie: tak];

ID 213 182 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 30 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dębowa aleja z krzewami głogu, na ziemi, rozproszona grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.557711 fot.557712 fot.557713 fot.557714 fot.557715 fot.557716 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557711
557712
557713
557714
557715
557716

ID 213 187 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID163 719; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Gosławice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 4 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas śródpolnych zadrzewień - osiki, brzozy, wierzby, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.557748 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557748

ID 217 239 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 0,5 km na SE od Gorysławic, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF35; data zbioru: 21 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewnienie wierzbowe wśród łąk, nad rowem melioracyjnym, na ziemi, cztery owocniki w odl. kilkudziesięciu cm od siebie; leg. det. Rafał Bobrek; eksykat: nie; uwagi: fot.576486 fot.576487 fot.576488 [notatka: nie] [fotografie: tak];

576486
576487
576488

ID 238 568 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.674317 fot.674318 fot.674319 fot.674320 [notatka: nie] [fotografie: tak];

674317
674318
674319
674320

ID 258 538 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID238 568; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 4 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.08.2015; uwagi: fot.751254 fot.751255 fot.751256 [notatka: nie] [fotografie: tak];

751254
751255
751256

ID 262 382 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: skraj Puszczy Knyszyńskiej (okolice Pólka), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 11 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o zadrzewieniu wybitnie osikowym, w grubej warstwie liści na skraju lasu, kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.764393 fot.764394 fot.764395 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764393
764394
764395

ID 275 967 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 29 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, wilgotne wykorowane miejsce 10m od rzeki Węgierki, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną); uwagi: fot.822481 [notatka: nie] [fotografie: tak];

822481

ID 277 372 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: lewy skraj doliny Długiej, 200 m SW od Kalińskich Mostów, blisko granicy rezerwatu, gm. Zielonka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED18; data zbioru: 17 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zaro¶la głogowe na miejscu dawnej wsi Kaleń, na ziemi, pojedynczy osobnik; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.826868 fot.826869 fot.826870 [notatka: nie] [fotografie: tak];

826868
826869
826870

ID 280 149 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID96 160; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby, na ziemi, grupa 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.836217 fot.836218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836217
836218

ID 280 151 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 15 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa co najmniej 19 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.836223 fot.836224 fot.836225 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836223
836224
836225

ID 280 152 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 11 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa co najmniej 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.836231 fot.836232 fot.836233 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836231
836232
836233

ID 280 153 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 11 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.836240 fot.836241 fot.836242 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836240
836241
836242

ID 280 155 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID165 479; lokalizacja: 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 4 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w lesie mieszanym, na ziemi, grupa co najmniej 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.836252 fot.836253 fot.836254 fot.836255 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836252
836253
836254
836255

ID 280 159 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; • potwierdzenie ID238 568; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 28 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.836261 fot.836262 fot.836263 [notatka: nie] [fotografie: tak];

836261
836262
836263

ID 280 333 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: las bemowski, w stronę Klaudyna, przy ul Estrady, 10m od nasypy kolejowego, pow. warszawski zachodni; gmina stare babice, woj. mazowieckie [52.271965, 20.874871], ED15; data zbioru: 23 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu łęgowego, pod olszą, wokół sterty ściętych gałęzi, na ziemi pokrytej liśćmi, grupa 40 osobników w róznym wieku na obszarze 10mx15m; leg. det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160423/0001; uwagi: owocnik wysokości 24 cm, dojrzały, zapach łagodny, trzon gładki, przewrócony pod własnym ciężarem.; fot.836382; fot.836383 [notatka: tak] [fotografie: tak];

836382
836383

ID 280 741 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 13 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku, na ziemi, pod dużą osiką, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838603 fot.838604 fot.838605 fot.838606 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838603
838604
838605
838606

ID 280 742 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 13 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, ponad 300 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838612 fot.838613 fot.838614 fot.838615 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838612
838613
838614
838615

ID 280 743 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 13 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli -osiki, klony, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838620 fot.838621 fot.838622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838620
838621
838622

ID 281 019 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 21 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; śródleśna, przydrożna kępa osik, na ziemi, grupa co najmniej 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839634 fot.839635 fot.839636 fot.839637 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839634
839635
839636
839637

ID 281 023 oznaczenie: Ptychoverpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przy leśnej drodze, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: siedlisko; fot.839659; wybrane owocniki; fot.839660 fot.839661 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839659
839660
839661

ID 299 567 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste przydroże, na ziemi, ponad 40 owocników w czterech grupach na odcinku ok.300 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 29/JN/16.04.2019; uwagi: fot.919262 fot.919263 fot.919264; siedlisko jednej z grup; fot.919265 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919262
919263
919264
919265

ID 300 325 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km N od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, pod osiką, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.922424 fot.922425 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922424
922425

ID 300 326 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 21 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dębowa aleja z krzewami głogu, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.922429 fot.922430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922429
922430

ID 300 327 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 21 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 24/JN/16.04.2019; uwagi: siedlisko; fot.922436; owocniki; fot.922437 fot.922438 fot.922439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922436
922437
922438
922439

ID 300 329 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 9 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa ponad 300 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 23/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922450 fot.922451 fot.922452 fot.922453 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922450
922451
922452
922453

ID 300 332 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 9 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku, na ziemi, pod osiką, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.922469 fot.922470 fot.922471 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922469
922470
922471

ID 300 335 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 9 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli -osiki, klony, na ziemi, grupa ponad 60 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.922484 fot.922485 fot.922486 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922484
922485
922486

ID 300 337 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 30 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, śródleśna kępa osik, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.922490 fot.922491 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922490
922491

ID 300 371 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 14 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, ponad 60 owocników przez sezon; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922659 fot.922660; .; 1.04.2017; fot.922661 fot.922662; .; 21.04.2017; fot.922663 fot.922664 fot.922665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922659
922660
922661
922662
922663
922664
922665

ID 300 376 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID96 160; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 1 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Zdjęcia z 8 kwietnia; fot.922687 fot.922688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922687
922688

ID 300 377 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID165 479; lokalizacja: 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 1 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w lesie mieszanym, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.922693 fot.922694 fot.922695 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922693
922694
922695

ID 300 494 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.923426 fot.923427; .; 2.04.2017; fot.923428 fot.923429 fot.923430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

923426
923427
923428
923429
923430

ID 303 836 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 153; lokalizacja: Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 12 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, pod krzewem śliwy, grupa ponad 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Pierwsze dwa owocniki znalazłem 12-ego marca; fot.939200; Ostatni raz odwiedziłem stanowisko 2-ego kwietnia; fot.939201 fot.939202 fot.939203 [notatka: nie] [fotografie: tak];

939200
939201
939202
939203

ID 303 837 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID238 568; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.939208 fot.939209 fot.939210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

939208
939209
939210

ID 309 949 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Radomsko, pn część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 23 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na ziemi, pod gruszą, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.968519 fot.968520 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968519
968520

ID 309 953 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 23 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla ( w pasie drogowym DK 1 ), na ziemi, dwie grupy po co najmniej 10 owocników każda; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.968533 fot.968534 fot.968535 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968533
968534
968535

ID 313 536 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 15 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.991593 fot.991594 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991593
991594

ID 315 563 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 7 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1006909; .; 12.04.2018; fot.1006910 fot.1006911 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006909
1006910
1006911

ID 323 201 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 31 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, pod krzewem śliwy, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1063200 fot.1063201 fot.1063202; 5.04.; fot.1063203 fot.1063204 fot.1063205 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063200
1063201
1063202
1063203
1063204
1063205

ID 323 202 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 152; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 10 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa kilku (7) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1063213 fot.1063214; 5.04.; fot.1063215 fot.1063216 fot.1063217 fot.1063218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063213
1063214
1063215
1063216
1063217
1063218

ID 323 203 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 741; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 14 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, karagena, brzoza i inne, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1063225 fot.1063226 fot.1063227 fot.1063228 fot.1063229 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063225
1063226
1063227
1063228
1063229

ID 323 204 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 742; lokalizacja: Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 14 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1063236 fot.1063237 fot.1063238 fot.1063239 fot.1063240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063236
1063237
1063238
1063239
1063240

ID 323 205 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 743; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli -osiki, klony, na ziemi, grupa co najmniej 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1063246 fot.1063247 fot.1063248 fot.1063249 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063246
1063247
1063248
1063249

ID 343 311 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 2 km Pęplino, S, pow. słupski, woj. Pomorskie, BA69; data zbioru: 27 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą topoli, grab, leszczyna, dąb, Na ziemi w obniżeniach terenu, wśród murszejących gałęzi ułożonych blisko topól, 11 owocników w dwóch grupach (w jednej 8, w drugiej 3) oddalonych od siebie o 3m; leg. det. Violetta Napp - Kaminska; eksykat: nie; uwagi: fot.1213769 fot.1213770 fot.1213771 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1213769
1213770
1213771

ID 343 752 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Elbląg, Pd-Wsch. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 13 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu liściastego (olsza, brzoza, wierzba), na ziemi, niektóre w mchach, ok. 40 owocników rozproszonych w pasie kilkudziesięciu m. wzdłuż brzegu lasu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Na niektórych uszkodzonych owocnikach widać, że główka połączona jest z trzonem tylko na samej górze. fot.1217169 fot.1217170 fot.1217171 fot.1217172 fot.1217173 fot.1217174 fot.1217175 fot.1217176 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1217169
1217170
1217171
1217172
1217173
1217174
1217175
1217176

ID 343 956 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Wierzchoniów, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE23; data zbioru: 20 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-topolowo-dębowy, na ziemi, ok 30 szt; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1218301 [fotografie: tak];

1218301

ID 344 079 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Borkowszczyzna, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE49; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-topolowo-dębowy, na ziemi, masowo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1219285 fot.1219286 fot.1219287 fot.1219288 fot.1219289 [fotografie: tak];

1219285
1219286
1219287
1219288
1219289

ID 344 196 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 25 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek osikowy, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1219762 fot.1219763 fot.1219764 fot.1219765 fot.1219766 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1219762
1219763
1219764
1219765
1219766

ID 344 211 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Rąblów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 27 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowy, pod topolami, na ziemi, gromadnie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1219955 [fotografie: tak];

1219955

ID 344 252 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 741; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty na zboczu góry -topola biała, robinia, karagana i inne, na ziemi, grupa ponad 45 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1220500 fot.1220501 fot.1220502 fot.1220503 fot.1220504 fot.1220505 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1220500
1220501
1220502
1220503
1220504
1220505

ID 344 253 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 743; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -osiki, klony, brzozy, na ziemi, ponad 100 owocników w 2 grupach ( >90 + >20 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1220513 fot.1220514 fot.1220515 fot.1220516 fot.1220517 fot.1220518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1220513
1220514
1220515
1220516
1220517
1220518

ID 344 287 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Elbląg, Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (topola osika, wierzba, brzoza), w podszycie trochę głogu, na glebie, 3 dość zwarte grupki po odpowiednio 14, 20 i 100 szt.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Ostatnia grupka - najliczniejsza - w młodniku sosnowym, gdzie w środku rosły osiki, brzozy, olsze.; fot.1220816 fot.1220817 fot.1220818 fot.1220819 fot.1220820 fot.1220821 fot.1220822 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1220816
1220817
1220818
1220819
1220820
1220821
1220822

ID 344 321 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 152; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 10 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1221142 fot.1221143 fot.1221144 fot.1221145; 23.04.; fot.1221146 fot.1221147 fot.1221148 fot.1221149 fot.1221150 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221142
1221143
1221144
1221145
1221146
1221147
1221148
1221149
1221150

ID 344 322 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 151; lokalizacja: 1 km S od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 11 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1221155 fot.1221156 fot.1221157 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221155
1221156
1221157

ID 344 393 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID165 479; lokalizacja: 1,8 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 17 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w lesie mieszanym, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1221359 fot.1221360 fot.1221361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221359
1221360
1221361

ID 344 463 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 27 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienie -brzoza, osika, wierzba i inne, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1221801 fot.1221802 fot.1221803 fot.1221804 fot.1221805 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221801
1221802
1221803
1221804
1221805

ID 344 874 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Czeremcha (opuszczona osada), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne wierzby i nasadzenia świerkowe, w trawie na ziemi, 7 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1225055 fot.1225056 fot.1225057 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1225055
1225056
1225057

ID 345 523 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID300 327; lokalizacja: Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, ponad 40 owocników w dwóch grupach ( >32 i >8 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1229160 fot.1229161 fot.1229162 fot.1229163 fot.1229164 fot.1229165 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229160
1229161
1229162
1229163
1229164
1229165

ID 345 524 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli przy torowisku -tarnina, osika i inne, na ziemi, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1229173 fot.1229174 fot.1229175 fot.1229176 fot.1229177 fot.1229178 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229173
1229174
1229175
1229176
1229177
1229178

ID 345 528 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1229233 fot.1229234 fot.1229235 fot.1229236 fot.1229237 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229233
1229234
1229235
1229236
1229237

ID 345 549 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Wołtuszowa (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 13 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, wierzba i in.) (, na ziemi pośród ziarnopłonu i in., pojedynczo, ale w grupie ok. 20 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1229419 fot.1229420 fot.1229421 fot.1229422 fot.1229423 fot.1229424 fot.1229425 fot.1229426 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229419
1229420
1229421
1229422
1229423
1229424
1229425
1229426

ID 345 557 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Olchowiec i Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 23 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg potoku Wilsznia z wierzbą, tarniną, sosną i in., na ziemi pośród roślinności zielnej, pojedynczo i po kilka wzdłuż potoku, w wielu miejscach, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1229578 fot.1229579 fot.1229580 fot.1229581 fot.1229582 fot.1229583 fot.1229584 fot.1229585 fot.1229586 fot.1229587 fot.1229588 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229578
1229579
1229580
1229581
1229582
1229583
1229584
1229585
1229586
1229587
1229588

ID 345 560 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Radocyna opustoszała wieś (okolice Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego), pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG20; data zbioru: 22 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg strumienia Lipna, głównie wierzba, czeremcha i in., na ziemi, wzdłuż brzegu po jednej i drugiej stronie strumienia, pojedynczo i po kilka w grupach ok. 30 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1229596 fot.1229597 fot.1229598 fot.1229599 fot.1229600 fot.1229601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229596
1229597
1229598
1229599
1229600
1229601

ID 355 573 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: ok. 1 km na N od miejscowości Mokra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie., EE43; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla na terenach porolniczych z przewagą samosiejki sosny i wierzby drzewiastej., Piaszczysto-gliniaste, podmokłe tereny., Masowo pod wierzbami na obszarze około 200 m kwadratowych.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, wyslę do kustoszy bazy; uwagi: fot.1315179 fot.1315180 fot.1315181 fot.1315182 fot.1315183 fot.1315184; Środowisko; fot.1315185 fot.1315186 [fotografie: tak];

1315179
1315180
1315181
1315182
1315183
1315184
1315185
1315186

ID 357 452 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 152; lokalizacja: 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 16 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1334916 fot.1334917 fot.1334918 fot.1334919 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334916
1334917
1334918
1334919

ID 357 453 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 153; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 16 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki, grupa 16 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1334926 fot.1334927 fot.1334928 fot.1334929 fot.1334930 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334926
1334927
1334928
1334929
1334930

ID 357 455 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID299 567; lokalizacja: 1,7 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne, liściaste zarośla, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1334949 fot.1334950; 30.04; fot.1334951 fot.1334952 fot.1334953 fot.1334954 fot.1334955 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334949
1334950
1334951
1334952
1334953
1334954
1334955

ID 357 591 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID300 327; lokalizacja: Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 24 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, co najmniej 52 owocniki w dwóch grupach blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1336157 fot.1336158 fot.1336159 fot.1336160 fot.1336161 fot.1336162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336157
1336158
1336159
1336160
1336161
1336162

ID 357 592 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 24 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego z domieszką dębów i brzóz; topole, młode klony i krzewy liściaste, na ziemi, grupa co najmniej 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1336171 fot.1336172 fot.1336173 fot.1336174 fot.1336175 fot.1336176 fot.1336177 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336171
1336172
1336173
1336174
1336175
1336176
1336177

ID 357 679 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID344 287; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 7 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Liściasta enklawa (topola osika, trześnia, głóg) w młodniku sosnowym, na ziemi, 3-4 owocniki w promieniu kilku m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: 1 owocnik znaleziony 7.04.2022 pierwsze 2 zdjęcia!, następnie 22.04.2022 kolejne 2 zdjęcia! i 4.05.2022 ostatnie zdjęcie!; fot.1337241 fot.1337242 fot.1337243 fot.1337244 fot.1337245 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337241
1337242
1337243
1337244
1337245

ID 357 680 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID343 752; lokalizacja: Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 12 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu w typie łęgowym z Tp, Wb, Brz, głóg w podszycie, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Znalezione pierwszy raz 12.04.2022 8 szt.!, następnie 19.04.2022 12 szt.!; fot.1337255 fot.1337256 fot.1337257 fot.1337258 fot.1337259 fot.1337260 fot.1337261 fot.1337262 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337255
1337256
1337257
1337258
1337259
1337260
1337261
1337262

ID 357 729 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID344 196; lokalizacja: 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek osikowy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1337771 fot.1337772 fot.1337773 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337771
1337772
1337773

ID 357 848 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 50.051728, 20.142084, pow. krakowski, woj. malopolskie; data zbioru: 29 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Topola, na ziemi, w niewielkiej odleglosci od siebie bardzo duza ilosc; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: nie,niestety nie zbieralem; uwagi: https://www.youtube.com/watch?v=DL6ZkJvmXyQ; fot.1338532 fot.1338533 fot.1338534 fot.1338535 [fotografie: tak];

1338532
1338533
1338534
1338535

ID 367 227 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Ossów,Rezerwat Mosty Kalińskie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED18; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką olchy i brzozy, na ziemi, masowo,dziesiątki owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: Stanowisko obserwuje trzy lata,co roku verpy pojawiaja sie masowo.; fot.1423295 fot.1423296 fot.1423297 fot.1423298 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423295
1423296
1423297
1423298

ID 367 228 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Cięciwa koło Halinowa, pow. miński, woj. mazowieckie, ED29; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, na ziemi, masowo,dziesiątki owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Stanowisko obserwuje drugi rok,w 2022 verpy również rosły masowo. fot.1423308 fot.1423309 fot.1423310 fot.1423311 fot.1423312 fot.1423313 fot.1423314 fot.1423315 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423308
1423309
1423310
1423311
1423312
1423313
1423314
1423315

ID 367 368 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: około 2,5km na NW od Strzegowej, pow. olkuski, woj. małopolskie, DF27; data zbioru: 14 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką brzozy i wierzby, na ziemi, około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Verpy rosły razem z Caloscypha fulgens fot.1424952 fot.1424953 fot.1424954 fot.1424955 fot.1424956 fot.1424957 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424952
1424953
1424954
1424955
1424956
1424957

ID 367 369 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: ok 1,7km na SW od Marcinowic, pow. miechowski, woj. małopolskie, DF19; data zbioru: 14 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, na ziemi, około 30 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1424963 fot.1424964 fot.1424965 fot.1424966 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424963
1424964
1424965
1424966

ID 367 374 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Katowice-Nikiszowiec,ok.700m na S od ul.Gospodarczej, pow. katowicki, woj. śląskie, DF43; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką brzozy i wierzby, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w kilku laskach; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425020 fot.1425021 fot.1425022 fot.1425023 fot.1425024 fot.1425025 fot.1425026 fot.1425027 fot.1425028 fot.1425029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425020
1425021
1425022
1425023
1425024
1425025
1425026
1425027
1425028
1425029

ID 367 376 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 200 m. na W od S1 Sosnowiec Bobrek, pow. sosnowiecki, woj. śląskie, DF44; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, na ziemi, około 10 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425051 fot.1425052 fot.1425053 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425051
1425052
1425053

ID 367 381 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: ok 300 m.na NE od Wapiennika Bordowicza,Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF34; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty mieszany-topola,dąb,jesion,wierzba,klon,leszczyna,głóg, na ziemi, ponad 30 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425132 fot.1425133 fot.1425134 fot.1425135 fot.1425136 fot.1425137 fot.1425138 fot.1425139 fot.1425140 fot.1425141 fot.1425142 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425132
1425133
1425134
1425135
1425136
1425137
1425138
1425139
1425140
1425141
1425142

ID 367 395 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: ok 1,7 km na NW od Celestynowa, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 17 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty-topola,dąb,brzoza,olcha,leszczyna, na ziemi, ponad 15 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425354 fot.1425355 fot.1425356 fot.1425357 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425354
1425355
1425356
1425357

ID 367 414 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID343 752; lokalizacja: Elbląg, Pd-Wsch skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 8 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu liściastego (Wb, Brz, Tp, Głg) przy przesiece pod linią WN, na ziemi, ok. 80 owocników na długości ok. 50 m. wzdłuż brzegu lasu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: 08.04.2023 - 20+ owocników pierwsze 3 zdjęcia!, 16.04.2023 - ok. 80 owocników kolejne zdjęcia!; fot.1425736 fot.1425737 fot.1425738 fot.1425739 fot.1425740 fot.1425741 fot.1425742 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425736
1425737
1425738
1425739
1425740
1425741
1425742

ID 367 451 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na obrzeżach lasu -brzoza, osika i inne, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1425935 fot.1425936 fot.1425937 fot.1425938 fot.1425939 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425935
1425936
1425937
1425938
1425939

ID 367 496 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 700m na W od S17 Glina, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowo-grabowy z domieszka topoli, na ziemi, ponad 50 owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Wiekszość owocników w stanie zejściowym. fot.1426341 fot.1426342 fot.1426343 fot.1426344 fot.1426345 fot.1426346 fot.1426347 fot.1426348 fot.1426349 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426341
1426342
1426343
1426344
1426345
1426346
1426347
1426348
1426349

ID 367 509 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: 700m na W od Póznówki, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD50; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką deba i brzozy, na ziemi, około 50 owocników porozrzucanych po całym lesie; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Większość owocników w stanie zejściowym.Na tym samym stanowisku jesienia rośnie gąska liściowata i okratek australijski fot.1426532 fot.1426533 fot.1426534 fot.1426535 fot.1426536 fot.1426537 fot.1426538 fot.1426539 fot.1426540 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426532
1426533
1426534
1426535
1426536
1426537
1426538
1426539
1426540

ID 367 512 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: ok 1km naSE od Chromina, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD52; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo-grabowy z domieszką brzozy i sosny, na ziemi, ponad setka owocników w kilku miejscach w całym lesie; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Wiekszość owocników w stanie zejściowym. fot.1426561 fot.1426562 fot.1426563 fot.1426564 fot.1426565 fot.1426566 fot.1426567 fot.1426568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426561
1426562
1426563
1426564
1426565
1426566
1426567
1426568

ID 367 550 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID344 287; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 13 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Tp, Wb, Brz, Głg, na ziemi, 6 owocników w promieniu kilku m. (13.04.) i ok. 50 w innym miejscu w promieniu kilkudziesięciu m. (23.04); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Zdjęcia z 13.04. 3 pierwsze! i z 23.04 pozostałe!; fot.1426876 fot.1426877 fot.1426878 fot.1426879 fot.1426880 fot.1426881 fot.1426882 fot.1426883 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426876
1426877
1426878
1426879
1426880
1426881
1426882
1426883

ID 367 575 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID300 327; lokalizacja: Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli -brzoza, czeremcha, osika, na ziemi, ponad 65 owocników w trzech grupach blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427295 fot.1427296 fot.1427297 fot.1427298 fot.1427299 fot.1427300 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427295
1427296
1427297
1427298
1427299
1427300

ID 367 576 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID345 524; lokalizacja: 1 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli przy torowisku -tarnina, osika i inne, na ziemi, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427307 fot.1427308 fot.1427309 fot.1427310 fot.1427311 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427307
1427308
1427309
1427310
1427311

ID 367 577 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID357 592; lokalizacja: 1 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego z domieszką dębów i brzóz; topole, młode klony i krzewy liściaste, na ziemi, grupa ponad 150 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427319 fot.1427320 fot.1427321 fot.1427322 fot.1427323 fot.1427324 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427319
1427320
1427321
1427322
1427323
1427324

ID 367 578 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 151; lokalizacja: 1 km S od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna grupa osik, na ziemi, grupa co najmniej 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427330 fot.1427331 fot.1427332 fot.1427333 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427330
1427331
1427332
1427333

ID 367 579 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 743; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -osiki, klony, brzozy, na ziemi, ponad 50 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427341 fot.1427342 fot.1427343 fot.1427344 fot.1427345 fot.1427346 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427341
1427342
1427343
1427344
1427345
1427346

ID 367 580 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 741; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty na zboczu góry -topola biała, robinia, karagana i inne, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427352 fot.1427353 fot.1427354 fot.1427355 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427352
1427353
1427354
1427355

ID 367 581 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID280 742; lokalizacja: Ruszczyn; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zarośli, na ziemi, grupa ponad 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1427362 fot.1427363 fot.1427364 fot.1427365 fot.1427366 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427362
1427363
1427364
1427365
1427366

ID 367 655 oznaczenie: Verpa bohemica; lokalizacja: Żabi Róg, na S od nieczynnej piaskowni, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB49; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rzadko porośnięte drzewami liściastymi, w tym miejscu zadrzewienie wierzbowe, na ziemi, w trawach, podłoże piaszczyste, 11 owocników na obszarze 15 x 15 m.; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński, det. Piotr Stańczak; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zrobiłem dokumentację; fot.1428114 fot.1428115 fot.1428116 fot.1428117 fot.1428118 fot.1428119 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428114
1428115
1428116
1428117
1428118
1428119

ID 367 707 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID344 196; lokalizacja: 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek osikowy na obrzeżach boru, na ziemi, grupa co najmniej 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1428581 fot.1428582 fot.1428583 fot.1428584 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428581
1428582
1428583
1428584

ID 367 766 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID299 567; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -brzoza, osika, czeremcha, pojedyncze owocowe, na ziemi, grupa co najmniej 27 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1429283 fot.1429284 fot.1429285; 20.04; fot.1429286 fot.1429287 fot.1429288 fot.1429289 fot.1429290 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429283
1429284
1429285
1429286
1429287
1429288
1429289
1429290

ID 367 837 oznaczenie: Verpa bohemica; • potwierdzenie ID213 182; lokalizacja: Widzów, okolice stadniny koni; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja dębowa z krzewami głogu, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1430003 fot.1430004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430003
1430004
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji