grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.51)
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.

smardzówka czeska
Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud. · Morchella bohemica Krombh. (1828)
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik; 14.04.2004, Warszawa; copyright © by Marek Kozłowski
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
08.04.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Gdańsk; copyright © by Marcin S. Wilga
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
młody owocnik
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
młody owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
owocniki
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
przekrój
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)

opis

Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Główka ochrowobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrązowa; dzwonkowata, walcowata. 30 – 35 x 15 – 30 mm; z długimi, falistymi żebrami; przyrośnięta do trzonu jedynie na szczyie.

space

Miąższ biały, konsystencji krucho-woskowatej; smak i zapach przyjemne.

Cap ochraceous-brown, yellow-brown, dark brown; campanulate, cylindrical. 30 – 35 x 15 – 30 mm; with long sinuous ribs; not concrescent with the stipe (joined with it only at the apex).

space

Flesh white, fragile-waxy consistency; taste and odour pleasant.

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki silnie wydłużone, elipsoidalne, żółtawe, bardzo duże, 50 – 80 (100) z 15 – 25 µm. Worki z dwoma zarodnikami.

Spore print ochraceous-yellow. Spores very elongate, ellipsoid, yellowish, very large, 50 – 80 (100) z 15 – 25 µm. Asci 2-spored.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Ptychoverpa bohemica n 1
Rzadka. Owocniki wyrastają wczesną wiosną, pojedynczo lub po kilka, w lasach liściastych, w miejscach wilgotnych, nad ciekami wodnymi.

Rare. Early spring, solitary or few together in deciduous forests, in dump places, by the streams and rivers.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible and choice.

uwagi

Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Na pierwszy rzut oka przypomina smardz stożkowaty (Morchella conica) lub mitrówka półwolna (Morchella gigas) (fot. obok). Różni się od nich wolną główką i rodzajem żeber.

At first glance reminds of smardz stożkowaty (Morchella conica) or mitrówka półwolna (Morchella gigas) (photo). Differs in a free head and type of ribs.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090421.1.mk - Verpa bohemica (smardzówka czeska)
090421-1
leg. Marek Kozłowski #42