grzyby.pl

Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid

porotrzęsak szarawy
Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira & D.P. Rogers · Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3990]
    Protomerulius caryae ( Schwein. ) Ryvarden — wg Index Fungorum: Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid · synonimy: Aporpium canescens ( P. Karst. ) Bondartsev & Singer ex Singer, A. caryae ( Schwein ) Teix. & Rogers
    publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Niemelä 2013 (as: Aporpium canescens), Gierczyk i in. 2014 , Chachuła i in. 2015 (as: Aporpium canescens), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Aporpium canescens), Gierczyk i in. 2019a, Chachuła i Fiedor 2020 (as: Elmerina caryae), Chachuła i in. 2021 (as: Elmerina caryae)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji