Tx: 1075
grzyby.pl

Hypholoma udum (Pers.) Kühner,

łysiczka bagienna
Bogbodia uda (Pers.) Redhead · Psilocybe uda (Pers.) Gillet [as 'udus'] [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID114010 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253716 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253716 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID110296 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID110296 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na torfowiskach, wrzosowiskach i wilgotnych lasach iglastych, wśród trawi i mchów (Polytrichum, Sphangum); maj-listopad. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Grzesiak (2010)[1523]Grzesiak (2010) Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej.[1523] (as: Psilocybe uda), Grzesiak (2010)[1524]Grzesiak (2010) Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland.[1524] (as: Psilocybe uda), Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529] (as: Psilocybe uda), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533] (as: Psilocybe uda), Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Bogbodia uda), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Bogbodia uda), Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726] (as: Psilocybe uda), Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739] (as: Psilocybe uda), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: Psilocybe uda), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Psilocybe uda), Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778] (as: Psilocybe uda), Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868] (as: Psilocybe uda), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Psilocybe uda), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Psilocybe uda), Sotek i Stasińska (2009)[2204]Sotek i Stasińska (2009) Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143[2204] (as: Psilocybe uda), Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227] (as: Psilocybe uda), Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248], Stasińska & Sotek (2004)[2249]Stasińska & Sotek (2004) Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland).[2249], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska i in. (2004)[2260]Stasińska i in. (2004) Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188[2260], Stasińska i Sotek (2009)[2251]Stasińska i Sotek (2009) Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147[2251] (as: Psilocybe uda), Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Psilocybe uda), Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hypholoma udum (łysiczka bagienna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB46 324772 AB52 323939 AB54 324361 AB56 324475 AB66 336990 AB94 114010 372818 AC03 350910 AC24 351935 CA36 253716 CA88 371649 CA89 110296 CA93 349377 CB07 144108 CB33 343918 CB59 370876 DE56 229756 DE65 330148 DE66 349488 DE67 299610 342901 DE86 255007 EC08 336335 EE64 331717

ID 110 296 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Barniewice okolice Gdańska, CA89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/080817/0003; uwagi: fot.191994 fot.191995 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

191994
191995

ID 114 010 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 kma na E od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród mchów torfowców, pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/080830/0001; uwagi: Hełmówka błotna; fot.200797 [notatka: tak] [fotografie: tak];

200797

ID 144 108 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Obrzeża rezerwatu Ostrzycki las-Pierszczewko, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko w lesie mieszanym.Olsza,osika,wierzba,brzoza,buk,świerk,sosna, w mchach torfowych, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/090906/0001; uwagi: fot.271076; N 54*14,785'; E 018*06,165'; 175 m.npm [notatka: tak] [fotografie: tak];

271076

ID 229 756 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: 800 m N od wsi Rozpęd; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 21,2" N i 19st 30' 45,75" E], DE56; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, obrzeża śródleśnego stawu, w mchach torfowcowych, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 21/JN/28.12.13; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 253 716 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Rezerwat Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 14 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140914/0002; uwagi: fot.702662 [notatka: [bf:702661]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 702661 ;

ID 255 007 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Lipnik, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE86; data zbioru: 22 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego przy strumieniu, ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110922/0100; uwagi: fot.736847 fot.736848 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736847
736848

ID 299 610 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 25 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko w lesie sosnowym, torfowisko, kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000649; uwagi: fot.789569; fot.789571; [bf:789568] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 789568 ;

ID 323 939 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, mszar nad Jeziorem Piaski, 2,9 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 16 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009319; uwagi: fot.1071212 fot.1071213 fot.1071214 fot.1071215 fot.1071216 fot.1071217 fot.1071218 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1071212
1071213
1071214
1071215
1071216
1071217
1071218

ID 324 361 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,3 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 1 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009321; uwagi: fot.1074854 fot.1074855 fot.1074856 fot.1074857; zarodniki: -12,2! 13,3-16 -17,7! µm x 6,0-8,1 µm średnio: 15 x 7,1 µm!, Q: 1,8-2,4 śr. 2,1!; fot.1074858; cheilocystydy; fot.1074859 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074854
1074855
1074856
1074857
1074858
1074859

ID 324 475 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,7 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009334; uwagi: fot.1076356 fot.1076357 fot.1076358 fot.1076359; cheilocystydy; fot.1076360; chrysocystydy; fot.1076361; zarodniki; fot.1076362 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076356
1076357
1076358
1076359
1076360
1076361
1076362

ID 324 772 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (Rokickie Uroczysko), 0,9 km na S od Łęgna w gminie Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 27 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009336; uwagi: fot.1080956 fot.1080957 fot.1080958; cheilocystydy; fot.1080959; pleurocystydy; fot.1080960 fot.1080961; podstawki; fot.1080962; strzępki skórki kapelusza; fot.1080963; zarodniki: 11,8-16,2 µm 6,0-7,6 µm śr.: 14,4 x 7,0 µm!, Q: 1,7-2,4 śr.: 2,1!; fot.1080964 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080956
1080957
1080958
1080959
1080960
1080961
1080962
1080963
1080964

ID 330 148 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: 1,2 km S od przysiółka Gać, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 39,5" N i 19st 19' 24,5" E], DE65; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; skraj poręby przy torfowisku wysokim, na ziemi, grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004914; uwagi: [bf:1107865] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1107865 ;

ID 331 717 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Ćmińsk, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE64; data zbioru: 14 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami, na małej torfowej wysepce, pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005190; uwagi: fot.1141263 fot.1141264 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1141263
1141264

ID 336 335 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Rezerwat Karaska,gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, EC08; data zbioru: 30 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, pośród torfowców, trzy owocniki pojedynczo w pewnym oddaleniu; leg. Romuald Tomaszewski, det. J. Nowicki, R. Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1173138] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1173138 ;

ID 336 990 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2,1 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 6 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178416 fot.1178417 fot.1178418; zarodniki: 14,2-17 µm x 6,3-7,9 µm średnio: 15,6 x 7,1 µm!, Q: 2,0-2,4 średnio 2,2!; fot.1178419; cheilocystydy:; fot.1178420; przykładowa chrysocystyda:; fot.1178421 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178416
1178417
1178418
1178419
1178420
1178421

ID 342 901 oznaczenie: Hypholoma udum; • potwierdzenie ID299 610; lokalizacja: Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko w lesie z dominacją sosny, torf, Sphagnum, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006399; uwagi: fot.1210137 fot.1210138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1210137
1210138

ID 343 918 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Nadlesnictwo Przymuszewo otulina rezerwatu Piecki, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB33; data zbioru: 4 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, mchy, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006823; uwagi: fot.709781 [notatka: [bf:709780]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 709780 ;

ID 349 377 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 31 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, sosna, mchy, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008086; uwagi: fot.873255 [notatka: [bf:873254]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 873254 ;

ID 349 488 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Młynek; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 50st 56' 14" N i 19st 34' 7,5" E], DE66; data zbioru: 4 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie w borze sosnowym, w mchach torfowych, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008137; uwagi: [bf:885225] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 885225 ;

ID 350 910 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na SE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszar wełniankowy, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275123 fot.1275124 fot.1275125; zarodniki: -14,3!15,3-17,2 x 7,2-8,1 µm średnio 16,0 x 7,6 µm!, Q: 1,9-2,3 średnio 2,1!:; fot.1275126; cheilocystydy:; fot.1275127 fot.1275128; chryzocystyda:; fot.1275129 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275123
1275124
1275125
1275126
1275127
1275128
1275129

ID 351 935 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,3 km na SE od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 23 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285697 fot.1285698 fot.1285699; zarodniki: 12,6-16,1 -17! x 6,2-8,1 µm średnio 14,5 x 7,0 µm!, Q: 1,7-2,5 średnio 2,1!:; fot.1285700; cheilo i chryzocystydy:; fot.1285701; cheilo- i leptocystydy:; fot.1285702 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285697
1285698
1285699
1285700
1285701
1285702

ID 370 876 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, torfowisko wysokie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 13 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, torfowce, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1466059 fot.1466060 fot.1466061 fot.1466062 fot.1466063 fot.1466064 fot.1466065 fot.1466066 fot.1466067 [fotografie: tak];

1466059
1466060
1466061
1466062
1466063
1466064
1466065
1466066
1466067

ID 371 649 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Kosowo k. Przodkowa, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 8 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, sosna, brzoza, wierzba, wśród mchów torfowców, kilkadziesiąt owocników na całej powierzchni; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1475408 fot.1475409 fot.1475410 fot.1475411 fot.1475412 fot.1475413 fot.1475414 fot.1475415 fot.1475416 fot.1475417 fot.1475418 [fotografie: tak];

1475408
1475409
1475410
1475411
1475412
1475413
1475414
1475415
1475416
1475417
1475418

ID 372 818 oznaczenie: Hypholoma udum; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (torfowisko na Polanie Kołowskiej), 0,8 km NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1486843 fot.1486844; zarodniki: 14,7-18,6 x 6,2-7,6 µm średnio: 16,3 x 6,8 µm!, Q: 2,2-2,8 średnio 2,4!:; fot.1486845 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1486843
1486844
1486845
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji