grzyby.pl

Pluteus podospileus Sacc. et Cub.

drobnołuszczak fioletowoczarniawy, łuskowiec włókienkowaty
Pluteus minutissimus Maire · Pluteus nanus var. podospileus (Sacc. et Cub.) Rick · Pluteus psichiophorus var. minutissimus (Maire) Singer · Pluteus seticeps (G.F. Atk.) Singer · Pluteus spilopus (Berk. et Broome) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak gruczołowaty (Pluteus plautus)Pluteus podospileus f. minutissimus
Pluteus podospileus (drobnołuszczak fioletowoczarniawy)
21.08.1994, Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach; copyright © by Bohdan Cienciała
Pluteus podospileus (drobnołuszczak fioletowoczarniawy)
Pluteus podospileus (drobnołuszczak fioletowoczarniawy)

owocnik

Kapelusz ciemnobrązowy, w centrum ciemniejszy, aż czarniawy; 10-30 mm średnicy, początkowo stożkowaty, z wiekiem do płaskiego, czasem z niskim garbkiem; powierzchnia matowa, aksamitno-ziarnista, z grubszymi, czasem odstającymi włókienkami w centurm, może być słabo żyłkowana w centrum, prześwitująco prążkowany do połowy promienia.

Blaszki młode jasnoróżowe, z wiekiem do różowobrązowych; ostrza tej samej barwy; wolne, wybrzuszone, do 4 mm wysokości; dość gęste; ostrze tej samej barwy lub białawe, drobno karbowane lub ząbkowane.

Trzon biały do kremowego z powierzchnia pokrytą brązowymi włókienkami, jaśniejszymi i mniej gęstymi w górze trzonu (u formy minutissimus powierzchnia trzonu bez lub z ciemniejszymi włókienkami jedynie u jego podstawy); 18-45 × 1-3 mm, równogruby, u podstawy nieco bulwiasto zgrubiały; pełny, na starość z kanałem.

Miąższ białawy; zapach słaby, nieokreślony; smak łagodny.Kapelusz ciemnobrązowy, w centrum ciemniejszy, aż czarniawy; 10-30 mm średnicy, początkowo stożkowaty, z wiekiem do płaskiego, czasem z niskim garbkiem; powierzchnia matowa, aksamitno-ziarnista, z grubszymi, czasem odstającymi włókienkami w centurm, może być słabo żyłkowana w centrum, prześwitująco prążkowany do połowy promienia.

space

Trzon biały do kremowego z powierzchnia pokrytą brązowymi włókienkami, jaśniejszymi i mniej gęstymi w górze trzonu (u formy minutissimus powierzchnia trzonu bez lub z ciemniejszymi włókienkami jedynie u jego podstawy); 18-45 × 1-3 mm, równogruby, u podstawy nieco bulwiasto zgrubiały; pełny, na starość z kanałem.

space

Pileus dark brown, in the centre darker, appearing blackish; 10-30 in diameter, initially conic, with age becoming plane, sometimes with a small umbo; surface dull, velutinous-granular, with thicker, sometimes coarse fibrils in the centre, may be slightly venose in the centre, translucent-striate half way from the margin.

Lamellae young light-pink, with age towards pink-brown; edges of the same colour; free, ventricose, up to 4 mm high; quite close; edge of the same colour or whitish, crenulate or denticulate.

Stipe white to cream-coloured, surface covered with brown fibrils, lighter-coloured and less close at the apex of the stipe (in the forma minutissimus surface of the stipe with darker fibrils only at its base or without); 18-45 × 1-3 mm, equal, at the base somewhat bulbous clavate; solid, in age channelled.

Flesh whitish; smell weak, indefinite; taste mild.

Pileus dark brown, in the centre darker, appearing blackish; 10-30 in diameter, initially conic, with age becoming plane, sometimes with a small umbo; surface dull, velutinous-granular, with thicker, sometimes coarse fibrils in the centre, may be slightly venose in the centre, translucent-striate half way from the margin.

space

Stipe white to cream-coloured, surface covered with brown fibrils, lighter-coloured and less close at the apex of the stipe (in the forma minutissimus surface of the stipe with darker fibrils only at its base or without); 18-45 × 1-3 mm, equal, at the base somewhat bulbous clavate; solid, in age channelled.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonawobrązowy. Zarodniki kulistawe, gładkie, 5.5-7.5 × 4.5-6 µm.Wysyp zarodników czerwonawobrązowy. Zarodniki kulistawe, gładkie, 5.5-7.5 × 4.5-6 µm.
Spore print reddish-brown. Spores subglobose, smooth, 5.5-7.5 × 4.5-6 µm.
Spore print reddish-brown. Spores subglobose, smooth, 5.5-7.5 × 4.5-6 µm.

cechy mikroskopowe

Ostrze blaszki sterylne, cheilocystydy liczne, maczugowate do gruszkowatych, bezbarwne lub część z brązowawym pigmentem, 30-75 × 12-27 µm.

Pleurocystydy nieliczne, maczugowate, wąskoworkowate, bezbarwne, 35-60 × 12-23 µm.

Skórka kapelusza typu ziarnisto-włoskowatego, jej strzępki o szczytowych elementach z brązowym pigmentem w pojedynczej wakuoli, kulistawe na trzoneczkach, także maczugowate i wrzecionowate. W skórce trzonu kępkami tak samo zabarwione kaulocystydy.Ostrze blaszki sterylne, cheilocystydy liczne, maczugowate do gruszkowatych, bezbarwne lub część z brązowawym pigmentem, 30-75 × 12-27 µm.

space

Skórka kapelusza typu ziarnisto-włoskowatego, jej strzępki o szczytowych elementach z brązowym pigmentem w pojedynczej wakuoli, kulistawe na trzoneczkach, także maczugowate i wrzecionowate. W skórce trzonu kępkami tak samo zabarwione kaulocystydy.

Lamellar edges sterile, cheilocystidia numerous, clavate to pyriform, hyaline or partly with brownish pigment, 30-75 × 12-27 µm.

Pleurocystidia few, clavate, narrow, hyaline, 35-60 × 12-23 µm.

Pileal cuticle with rounded and hyphe cells, its hyphae with endings elements with brown pigment in single vacuole, subglobose on stalks, also clavate and fusiform. In the cuticle of the stipe caulocystidia in tufts of the same colour.

Lamellar edges sterile, cheilocystidia numerous, clavate to pyriform, hyaline or partly with brownish pigment, 30-75 × 12-27 µm.

space

Pileal cuticle with rounded and hyphe cells, its hyphae with endings elements with brown pigment in single vacuole, subglobose on stalks, also clavate and fusiform. In the cuticle of the stipe caulocystidia in tufts of the same colour.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, na martwym drewnie olszy lub wierzb, opadłych gałązkach, zagrzebanych w ziemi itp., w lasach i zaroślach łęgowych.Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, na martwym drewnie olszy lub wierzb, opadłych gałązkach, zagrzebanych w ziemi itp., w lasach i zaroślach łęgowych.
Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, usually solitary, on dead alder or willow wood, fallen twigs, etc., in forests and floodplane forests and shrubs.
Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, usually solitary, on dead alder or willow wood, fallen twigs, etc., in forests and floodplane forests and shrubs.
Pluteus podospileus f. minutissimus od formy typowej różni się gładką powierzchnię trzonu, ewentualnie z brązowymi włókienkami jedynie u podstawy. Owocniki są zwykle nieco mniejsze a kapelusz jest cieplej, ciemno czerwonobrązowo zabarwiony.Pluteus podospileus f. minutissimus od formy typowej różni się gładką powierzchnię trzonu, ewentualnie z brązowymi włókienkami jedynie u podstawy. Owocniki są zwykle nieco mniejsze a kapelusz jest cieplej, ciemno czerwonobrązowo zabarwiony.
Pluteus podospileus f. minutissimus from typical form differs in that the surface of the stipe is smooth, sporadically with brown fibrils only at the base. Fruitbodies are usually somewhat smaller and the cap is in warmer dark red-brown colour.
Pluteus podospileus f. minutissimus from typical form differs in that the surface of the stipe is smooth, sporadically with brown fibrils only at the base. Fruitbodies are usually somewhat smaller and the cap is in warmer dark red-brown colour.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19940526.1a.bc - Pluteus podospileus (drobnołuszczak fioletowoczarniawy); Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach
940526-1a
leg. Bohdan Cienciała
/Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach/ #2