grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser

pochwiak myszaty pochwiak myszowaty
Volvariella Volvariella Volvariella VolvariellaVolvariellapochwiak średni (Volvariella media)Volvariella caesiotincta
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)
03.07.2004, Turew k. Kościana, park dworski; copyright © by Marek Snowarski
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040703.3.04 - Volvariella murinella (pochwiak myszaty); Turew k. Kościana, park dworski
040703-3
/Turew k. Kościana, park dworski/ #4