grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę G

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gal
Galactinia subisabellina var. ianthina Grelet ex Le Gal
galaretek kolczasty - Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
galaretnica - Ascocoryne
galaretnica - Collema
 — biaława - Ascocoryne albida (Berk.) Seifert
 — czarniawa - Collema nigrescens (Huds.) DC.
 — gliniasta - Collema tenax (Sw.) Ach.
 — mięsista - Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves et D.E. Wilson
 — pucharkowata - Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf
 — rozdęta - Ascocoryne inflata D.E. Wilson
 — sztywna - Collema flaccidum (Ach.) Ach.
galaretówka przejrzysta - Neobulgaria pura (Pers.) Petr.
Galerella conocephala (Bull.) Bon - gnojanka stożkowata
Galerella plicatella (Peck) Singer - stożkówka pofałdowana
Galerina - hełmówka
 — allospora A.H. Sm. et Singer
 — ampullaceocystis P.D. Orton - hełmówka ampułkowatorozwierkowa E
 — atkinsoniana A.H. Sm. - hełmówka mchowa
 — autumnalis (Peck) A.H. Sm. et Singer - hełmówka jesienna
 — badipes (Fr.) Kühner - hełmówka brązowotrzonowa E
 — calyptrata P.D. Orton - hełmówka okrytozarodnikowa
 — camerina (Fr.) Kühner - hełmówka świerkowa
 — caulocystidiata Arnolds
 — cephalotricha Kühner
 — cerina A.H. Sm. et Singer - hełmówka woskowata
 — cerina f. longicystis (A.H. Sm. et Singer) A. de Haan et Walleyn
 — cinctula P.D. Orton
 — clavata (Velen.) Kühner - hełmówka wielkozarodnikowa
 — embolus (Fr.) P.D. Orton - hełmówka piaskowa
 — fallax A.H. Sm. et Singer - hełmówka bezpierścieniowa
 — farinacea A.H. Sm.
 — fennica A.H. Sm.
 — gibbosa J. Favre - hełmówka żółtobrązowa
 — graminea (Velen.) Kühner - hełmówka murawowa
 — heimansii Reijnders - hełmówka czerwonawoblaszkowa
 — heterocystis (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer  ⟶ Galerina clavata (Velen.) Kühner - hełmówka wielkozarodnikowa
 — hybrida Kühner
 — hypnorum (Schrank) Kühner - hełmówka mszarowa
 — jaapii A.H. Sm. et Singer - hełmówka grzybówkopodobna E
 — josserandii Kühner  ⟶ Galerina ampullaceocystis P.D. Orton - hełmówka ampułkowatorozwierkowa E
 — karstenii A.H. Sm. et Singer
 — lacustris A.H. Sm.  ⟶ Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler - hełmówka wierzbowa
 — laevis (Pers.) Singer
 — laevis Singer  ⟶ Galerina graminea (Velen.) Kühner - hełmówka murawowa
 — marginata (Batsch) Kühner - hełmówka jadowita
 — mniophila (Lasch) Kühner - hełmówka mcholubna
 — mycenoides (Fr.) Kühner
 — nana (Petri) Kühner - hełmówka drobna R
 — norvegica A.H. Sm. - hełmówka norweska
 — pallida (Pilát) E. Horak et M.M. Moser
 — pallidispora A.H. Sm.  ⟶ Galerina ampullaceocystis P.D. Orton - hełmówka ampułkowatorozwierkowa E
 — paludosa (Fr.) Kühner - hełmówka błotna R
 — permixta (P.D. Orton) Pegler - hełmówka wierzbowa
 — perplexa A.H. Sm.
 — phillipsii D.A. Reid - hełmówka angielska
 — praticola (F.H. Møller) P.D. Orton
 — pruinatipes A.H. Sm.
 — pseudobadipes Joss.  ⟶ Galerina camerina (Fr.) Kühner - hełmówka świerkowa
 — pseudomycenopsis Pilát
 — pseudotundrae Kühner
 — pumila (Pers.) M. Lange - hełmówka drobna
 — sahleri (Quél.) Kühner - hełmówka pajęczynowata
 — sideroides (Bull.) Kühner - hełmówka nadrzewna
 — sideroides var. stylifera (G.F. Atk.) Krieglst.  ⟶ Galerina stylifera (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer - hełmówka prążkowana R
 — sphagnicola (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer
 — sphagnorum (Pers.) Kühner - hełmówka torfowcowa R
 — stagnina (Fr.) Kühner - hełmówka białopierścieniowa
 — stordalii A.H. Sm. - hełmówka jasnotrzonowa
 — stylifera (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer - hełmówka prążkowana R
 — subbadipes Huijsman - hełmówka brązowawa
 — subclavata Kühner - hełmówka śródmchowa
 — tibiicystis (G.F. Atk.) Kühner - hełmówka oprószona
 — triscopa (Fr.) Kühner - hełmówka pniakowa R
 — uncialis (Britzelm.) Kühner - hełmówka mączna
 — unicolor (Vahl) Singer - hełmówka jednobarwna
 — vittiformis (Fr.) Singer - hełmówka rdzawa
 — vittiformis var. pachyspora A.H. Sm. et Singer
Galerula mexicana Murrill - stożkówka meksykańska
Galzinia incrustans Parmasto  ⟶ Mycobernardia incrustans (Parmasto) Ghob.-Nejh.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gał
gałęziak blady - Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
gałęziak groniasty - Ramaria botrytis (Fr.) Ricken E
gałęziak sosnowy - Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner
gałęziak wysmukły - Phaeoclavulina flaccida (Fr.) Giachini
gałęziak zbity - Ramaria stricta (Pers.) Quél.
gałęziak żółty - Ramaria flava (Schaeff.) Quelet R
gam
Gamundia
 — leucophylla (Fr.) H.E. Bigelow
 — striatula (Kühner) Raithelh.
gan
Ganoderma - lakownica
 — adspersum (Schulz.) Donk  ⟶ Ganoderma australe (Fr.) Pat. - lakownica europejska
 — applanatum (Pers.) Pat. - lakownica spłaszczona
 — australe (Fr.) Pat. - lakownica europejska
 — carnosum Pat. - lakownica brązowoczarna V
 — europaeum Stayaert  ⟶ Ganoderma australe (Fr.) Pat. - lakownica europejska
 — lucidum (Curtis) P. Karst. - lakownica żółtawa R
 — pfeifferi Bres. - lakownica czerwonawa R
 — resinaceum Boud. - lakownica jasnomiąższowa R
gar
garstnica wypaleniskowa - Geopyxis carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc.
gas
Gastrosporium simplex Mattir. - wnętrzniaczek podziemny E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gau
Gautieria
 — graveolens Vittad. - wnętrznica cebulowata
 — morchelliformis Vittad. - wnętrznica smardzowata EX
 — otthii Trog
 — trabutii (Chatin) Pat.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gąb
gąbczak - Spongipellis
gąbczak - Pseudospongipellis
gąbczak - Irpiciporus
 — aksamitny - Pseudospongipellis delectans (Peck) Y.C. Dai et Chao G. Wang, Mycological Progress 21 (9 E
 — piankowy - Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat. E
gąbkowiec północny - Spongipellis ambiens P. Karst. R
gąs
gąska - Tricholoma
gąska - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. I
 — biaława - Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm.
 — białobrązowa - Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm.
 — białosrebrzysta - Tricholoma josserandii Bon
 — białowieska - Tricholoma orlosii Pilát
 — bukowa - Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.
 — cętkowana - Tricholoma fucatum (Fr.) P. Kumm. EX
 — czarnołuskowa - Tricholoma atrosquamosum Sacc.
 — czarnołuskowa odm. drobna - Tricholoma squarrulosum Bres. I
 — czerwieniejąca - Tricholoma orirubens Quél. V
 — czerwonobrązowa - Tricholoma batschii Gulden ex Mort. Chr. et Noordel.
 — dachówkowata - Tricholoma imbricatum (Fr.) Kummer
 — fioletowoczarna - Tricholoma hordum (Fr.) Quél.
 — gołębia - Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. R
 — gorzkawa - Tricholoma stans (Fr.) Sacc.
 — jasna - Tricholoma stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst.
 — karbowana - Tricholoma acerbum (Bull.) Quél. E
 — korzeniasta - Tricholoma sudum (Fr.) Quél.
 — kroplistobrzega - Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. R
 — krowia - Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm.
 — liściowata - Tricholoma frondosae Kalamees et Shchukin
 — modrzewiowa - Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél.
 — mydlana - Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.
 — myszata - Tricholoma bresadolanum Clémençon
 — nabrzmiała - Tricholoma tumidum (Pers.) Ricken
 — niekształtna - Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.
 — nieprzyjemna - Tricholoma inamoenum (Fr.) Gillet
 — obuta - Tricholoma ramentaceum (Bull.) Ricken
 — ognista - Tricholoma focale (Fr.) Ricken E
 — ogorzała - Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.
 — okazała - Tricholoma robustum (Alb. et Schwein.) Ricken
 — olbrzymia - Tricholoma colossus (Fr.) Quél. E
 — oliwkowozielona - Agaricus maluvium Battarra ex Fr.
 — osinowa - Tricholoma frondosae Kalamees et Shchukin
 — ostra - Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín
 — pieprzna - Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.
 — pomarańczowa - Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken R
 — rozłączna - Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. R
 — rózgowata - Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.
 — różowosmugowa - Tricholoma roseoacerbum A. Riva
 — selerowa - Tricholoma apium Jul. Schäff.
 — siarkowa - Tricholoma sulphureum (Bull.) Kummer
 — siwa - Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.
 — słonogorzka - Tricholoma impolitum (Lasch) P. Kumm.
 — sosnowa - Tricholoma matsutake (S. Ito et S. Imai) Singer
 — spermowa - Hypophyllum spermaticum Paulet
 — srebrzystoszara - Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
 — szarobrązowa - Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.
 — szerokoblaszkowa - Tricholoma luridum (Schaeff.) P. Kumm. EX
 — śmierdząca - Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet
 — topolowa - Tricholoma populinum J.E. Lange V
 — tygrysia - Tricholoma pardinum Quél.
 — tygrysowata - Tricholoma pardinum Quél.
 — wielka - Tricholoma colossus (Fr.) Quél. E
 — wierzbowa - Tricholoma cingulatum (Almfelt) Jacobasch
 — winnobrązowa - Tricholoma bufonium (Pers.) Gillet
 — zielona - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. I
 — zielonka - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. I
 — zielonożółta - Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. R
 — ziemista - Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.
 — ziemistoblaszkowa - Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.
 — żółknąca - Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
 — żółobiała - Melanoleuca resplendens (Fr.) Murrill
 — żółtobrunatna - Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard et H. Guill.
gąskowate - Tricholomataceae
gąsownica - Porpoloma
 — czarnoziarnista - Porpoloma elytroides (Scop.) Singer
 — czerwieniejąca - Pseudoporpoloma pes-caprae (Fr.) Vizzini et Consiglio E
 — mączna - Pseudotricholoma metapodium (Fr.) Sánchez-García et Matheny
gąsówka - Lepista
 — białobeżowa - Lepista densifolia (J. Favre) Singer et Clémençon
 — bladoniebieskawa - Lepista glaucocana (Bres.) Singer
 — brudna - Lepista sordida (Fr.) Sing.
 — brudnofioletowa - Lepista sordida (Fr.) Sing.
 — dwubarwna - Lepista personata (Fr.) Cooke
 — fioletowa - Lepista nuda (Bull.) Cooke
 — fioletowawa - Lepista nuda (Bull.) Cooke
 — irysowa - Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow
 — kępkowa - Lepista caespitosa (Bres.) Singer
 — mglista - Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.
 — naga - Lepista nuda (Bull.) Cooke
 — płowa - Lepista flaccida (Sowerby) Pat.
 — podwinięta - Lepista flaccida (Sowerby) Pat.
 — rudawa - Lepista flaccida (Sowerby) Pat.
 — szarobrązowa - Lepista luscina (Fr.) Singer
 — ziarnista - Lepista vernicosa (Fr.) Bon
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gea
Geastraceae - gwiazdoszowate
Geastrales - gwiazdoszowce
Geastrum - gwiazdosz
 — berkeleyi Massee - gwiazdosz angielski EX
 — campestre Morgan - gwiazdosz szorstki E
 — corollinum (Batsch) Hollós - gwiazdosz brodawkowy E
 — coronatum Pers. - gwiazdosz koronowaty V
 — elegans Vittad. - gwiazdosz bury E
 — fimbriatum Fr. - gwiazdosz frędzelkowany R
 — floriforme Vittad. - gwiazdosz kwiatuszkowaty E
 — fornicatum (Huds.) Hook. - gwiazdosz wzniesiony E
 — hungaricum Hollós - gwiazdosz węgierski E
 — kotlabae V.J. Staněk
 — lageniforme Vittad. - gwiazdosz baryłkowaty
 — melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk  ⟶ Trichaster melanocephalus Czern. - włosogwiazd czarnogłowy E
 — minimum Schwein. - gwiazdosz najmniejszy E
 — nanum Pers. - gwiazdosz karzełkowaty E
 — pectinatum Pers. - gwiazdosz długoszyjkowy V
 — pseudolimbatus Hollós
 — pseudostriatum Hollós - gwiazdosz chropowaty
 — quadrifidum Pers. - gwiazdosz czteropromienny R
 — rufescens Pers. - gwiazdosz rudawy E
 — saccatum Fr. - gwiazdosz workowaty E
 — schmidelii Vittad.  ⟶ Geastrum nanum Pers. - gwiazdosz karzełkowaty E
 — smardae V.J. Staněk
 — striatum DC - gwiazdosz prążkowany E
 — triplex Jungh. - gwiazdosz potrójny E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gel
Gelatoporia dichroa (Fr.) Ginns  ⟶ Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. - klejoporek dwubarwny E
Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä - woszczyneczka obrzeżona E
gen
Genea - genea
genea - Genea
 — brodawkowata - Genea verrucosa Vittad. R
Genea fragrans (Wallr.) Paol. - genea ozdobna R
 — francuska - Genea lespiaultii Corda R
Genea hispidula Berk. ex Tul. et C. Tul. - genea kędzierzawa
 — kędzierzawa - Genea hispidula Berk. ex Tul. et C. Tul.
Genea klotzschii Berk. et Broome  ⟶ Genea fragrans (Wallr.) Paol. - genea ozdobna R
Genea lespiaultii Corda - genea francuska R
 — ozdobna - Genea fragrans (Wallr.) Paol. R
Genea sphaerica Tul. et C. Tul.
Genea verrucosa Vittad. - genea brodawkowata R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
geo
Geoglossaceae - ziemiozorkowate
Geoglossum - ziemiozorek
 — atropurpureum (Batsch) Pers.  ⟶ Thuemenidium atropurpureum (Batsch) Kuntze - maczugowiec czarnoczerwonawy R
 — cookeanum Nannf. [as 'cookeianum'] - ziemioziorek okazały
 — cookeianum  ⟶ Geoglossum cookeanum Nannf. [as 'cookeianum'] - ziemioziorek okazały
 — difforme Fr. - ziemiozorek różnokształtny
 — fallax E.J. Durand - ziemioziorek jasnoparafizowy R
 — glabrum Pers. - ziemiozorek gładki R
 — glutinosum Pers.  ⟶ Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon - lepkozorek śluzowaty R
 — glutinosum Pers. var. lubricum Pers.  ⟶ Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon - lepkozorek śluzowaty R
 — nigritum Cooke - ziemiozorek czarniawy
 — rufum Schwein.  ⟶ Microglossum rufum (Schwein.) Underw. - małozorek tłuczkowaty
 — simile Peck - ziemiozorek ziarnistotrzonowy
 — sphagnophilum Ehrenb. - ziemiozorek torfowiskowy
 — umbratile Sacc. - ziemioziorek pomarszczony
 — viscosum Pers.  ⟶ Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon - lepkozorek śluzowaty R
 — vitellinum Bres.
 — vleugelianum Nannf. - ziemiozorek brązowoparafizowy
Geophila semilanceata (Fr.) Quél.  ⟶ Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. - łysiczka lancetowata
Geophila tenax (Fr.) Kühner et Romagn.  ⟶ Psilocybe medullosa (Bres.) Borovička - łysiczka mąkowonna E
Geopora - zagrzebka
 — arenicola (Lév.) Kers R
 — arenosa (Fuckel) S. Ahmad - zagrzebka piaskowa
 — cervina (Velen.) T. Schumach.
 — foliacea (Schaeff.) S. Ahmad, Monograph
 — sepulta (Fr.) Korf et Burds. - zagrzebka pogrążona
 — tenuis (Fuckel) T. Schumach.
Geopyxis
 — carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc. - garstnica wypaleniskowa
 — delectans (Starbäck) K. Hansen et X.H. Wang
 — rehmii Turnau
Geoscypha violacea (Pers.) Lambotte  ⟶ Peziza violacea Pers. - kustrzebka fioletowawa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
ger
Gerhardtia incarnatobrunnea (Ew. Gerhardt) Bon - kępkowiec mięsnobrązowawy
Gerronema - pępóweczka
 — albidum (Fr.) Singer - pępóweczka biaława R
 — marchantiae Singer & Clémençon  ⟶ Loreleia marchantiae (Singer et Clémençon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni - pępóweczka wątrobowcowa
 — postii (Fr.) Singer  ⟶ Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni - pępóweczka pomarańczowa V
 — prescotii (Weinm.) Redhead - pępóweczka biaława
 — strombodes (Berk. et Mont.) Singer - pępnica szarobrązowa R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gęs
gęsianka - Dermoloma
 — różowobrązowa - Dermoloma cuneifolium (Fr.) Singer ex Bon
gęstoporek cynobrowy - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. R
gęś
gęśnica - Calocybe
 — alpejska - Calocybe alpestris (Britzelm.) Singer
 — biaława - Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees
 — brzoskwiniowa - Calocybe persicolor (Fr.) Singer
 — czerniejąca - Calocybe gangraenosa (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead et Vilgalys
 — czerwonawa - Calocybe carnea (Bull.) Donk
 — fiołkowa - Calocybe ionides (Bull.) Donk
 — szarobeżowa - Calocybe graveolens (Pers.) Singer
 — wiosenna - Calocybe gambosa (Fr.) Donk
 — woskowata - Calocybe cerina (Pers.) Singer
 — ziarnista - Calocybe fallax (Sacc.) Redhead et Singer
 — złotożółta - Calocybe onychina (Fr.) Donk
gib
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc.  ⟶ Fusarium lateritium Nees
Gibellula leiopus (Vuill. ex Maubl.) Mains
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gli
Gliophorus - wilgotniczka
 — irrigatus (Pers.) A.M. Ainsw. et P.M. Kirk - wilgotniczka szara V
 — laetus (Pers.) Herink - wilgotniczka jasna V
 — perplexus (A.H. Sm. et Hesler) Kovalenko  ⟶ Hygrophorus perplexus A.H. Sm. et Hesler - wilgotnica ceglasta E
 — psittacinus (Schaeff.) Herink - wilgotniczka papuzia R
glo
Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam  ⟶ Radulomyces hiemalis (Laurila) Parmasto - woskownik kulistozarodnikowy
Gloeocystidiellum - woskobłonka
 — clavuligerum (Höhn. et Litsch.) Nakasone
 — convolvens (P. Karst.) Donk - woskobłonka inkrustowanozarodnikowa E
 — furfuraceum (Bres.) Donk  ⟶ Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam - woskobłonka kulistozarodnikowa E
 — karstenii (Bourdot & Galzin) Donk  ⟶ Conferticium ravum (Burt) Ginns et G.W. Freeman - woskobłonka różnozarodnikowa E
 — leucoxanthum (Bres.) Boidin  ⟶ Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Jülich - woskobłonka białoochrowa E
 — luridum (Bres.) Boidin  ⟶ Megalocystidium luridum (Bres.) Jülich - woskobłonka białożółtawa E
 — ochraceum (Fr.) Donk  ⟶ Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. - woskobłonka ochrowa R
 — porosum (Berk. et M.A. Curtis) Donk
 — sibiricum Parmasto  ⟶ Boidinia propinqua (H.S. Jacks. et Dearden) Hjortstam et Ryvarden
Gloeocystidium insidiosum Bourdot et Galzin
Gloeocystidium ipidophilum Siemaszko  ⟶ Cylindrobasidium ipidophilum (Siemaszko) T.C. Harr., McNew, Kirisits et K.H. Larss.
Gloeohypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) Hjortstam - nalotnica woskowata
Gloeophyllaceae - niszczycowate
Gloeophyllum - niszczyca
 — abietinum (Bull.) P. Karst. - niszczyca blaszkowata
 — abietinum f. resupinatum (Pilát) Pilát
 — odoratum (Wulfen) Imazeki - niszczyca anyżkowa
 — sepiarium (Wulfen) P. Karst. - niszczyca płotowa
 — trabeum (Pers.) Murrill - niszczyca belkowa R
Gloeoporus - klejoporek
 — dichrous (Fr.) Bres.  ⟶ Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. - klejoporek dwubarwny E
 — pannocinctus (Romell) J. Erikss.  ⟶ Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä - woszczyneczka obrzeżona E
 — taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden  ⟶ Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev - klejoporek winnoczerwony R
Gloiocephala caricis (P. Karst.) Bas - twardzioszek turzycowy
Gloiodon strigosus (Sw.) P. Karst. - lepkoząb brązowy EX
Gloiothele - balonikowiec
 — citrina (Pers.) Ginns et G.W. Freeman - balonikowiec żółtawy
 — lactescens (Berk.) Hjortstam - balonikowiec mleczny
Gloioxanthomyces vitellinus (Fr.) Lodge, Vizzini, Ercole et Boertm. - wilgotnica żółta E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
glu
Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon - lepkozorek śluzowaty R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gło
głownia - Ustilago
 — chwastnicy - Ustilago trichophora (Link) Kunze
 — kukurydzy - Ustilago maydis (DC.) Corda
głownie - Ustilaginomycotina
głó
główka korowa - Phleogena faginea (Fr. et Palmquist) Link E
gma
gmatkówka szarawa - Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
gmatwek dębowy - Daedalea quercina (L.) Pers.
gmatwica - Daedalopsis
 — chropowata - Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
 — trójbarwna - Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gni
gniazdnica kulista - Nidularia deformis (Willd.) Sw. R
gniazdnicowate - Nidulariaceae
gniazdniczka odsłonięta - Mycocalia denudata (Fr.) J.T. Palmer E
gniazdówka - Neottiella
 — czerwonawa - Neottiella rutilans (Fr.) Dennis
gniewus - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
gnilica - Coniophora
 — cienka - Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
 — mózgowata - Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.
 — oliwkowa - Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst. R
 — sucha - Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
 — wrzecionowatozarodnikowa - Coniophora fusispora (Cooke et Ellis) Sacc.
gnilicowate - Coniophoraceae
gno
gnojanka - Bolbitius
 — odchodowa - Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo
 — stożkowata - Galerella conocephala (Bull.) Bon
 — usiatkowana - Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken R
 — żółtawa - Bolbitius titubans (Bull.) Fr.
gnojankowate - Bolbitiaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
god
Godronia ribis (Fr.) Seaver
Godronia spiraeae (Rehm) Seaver
Godroniaceae
goł
gołąbek - Russula
 — agrestowy - Russula queletii Fr.
 — alpejski - Russula pascua (F.H. Møller et Jul. Schäff.) Kühner
 — ametystowy - Russula amethystina Quél.
 — białocytrynowy - Russula raoultii Quél.
 — białoczarny - Russula albonigra (Krombh.) Fr.
 — białozielonawy - Russula aeruginea Lindblad
 — białożółtawy - Russula pseudodelica J.E. Lange
 — błękitny - Russula caerulea Fr. R
 — błotny - Russula paludosa Britz.
 — brązowofioletowawy - Russula firmula Jul. Schäff.
 — brudnożółty - Russula ochroleuca (Pers.) Fr.
 — brunatnofioletowy - Russula brunneoviolacea Crawsh.
 — brunatny - Russula badia Quél.
 — brzoskwiniowy - Russula persicina Krombh.
 — brzozowy - Russula betularum Hora
 — buczynowy - Russula mairei Singer
 — bukolubny - Russula zonatula Ebbesen et Jul. Schäff.
 — bukowy - Russula faginea Romagn. ex Romagn
 — ceglastoczerwony - Russula velenovskyi Melzer et Zvara
 — chmurny - Russula parazurea Jul. Schaeff.
 — ciemniejący - Russula livescens (Batsch) Bataille I
 — ciemnopurpurowy - Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm.
 — cukrówka - Russula alutacea (Pers.) Fr. E
 — czarniawy - Russula nigricans Fr.
 — czarnoczerwony - Russula atrorubens Quel.
 — czarny - Russula albonigra (Krombh.) Fr.
 — czerwonobrzegi - Russula laeta F.H. Møller et Jul. Schäff.
 — czerwonofioletowy - Russula sardonia Fr.
 — czerwonofioletowy odmiana zielona - Russula sardonia Fr. ss. Melz. et Zv. var. viridis
 — czerwononogi - Russula rhodopus Zvára R
 — czerwonopomarańczowy - Russula intermedia P. Karst. EX
 — czerwony - Russula pungens Beardslee E
 — czeski - Russula melzeri Zvára
 — fioletowonogi - Russula violeipes Quelet V
 — fioletowy - Russula violacea Quél.
 — fiołkowozielony - Russula ionochlora Romagn.
 — gęstoblaszkowy - Russula densifolia Secr. ex Gillet
 — gorzkomigdałowy - Russula grata Britzelm.
 — grabowy - Russula carpini Heinem. et R. Girard
 — grynszpanowy - Russula aeruginea Lindblad
 — grzebieniasty - Russula pectinata Fr.
 — jadalny - Russula vesca Fr.
 — jasnozarodnikowy - Russula pallidospora J. Blum ex Romagn.
 — jasnożółty - Russula claroflava Grove.
 — komorowaty - Russula cavipes Britzelm.
 — kremowobiały - Russula galochroa (Fr.) Fr.
 — kremowoorzechowy - Russula cremeoavellanea Singer
 — krótkonogi - Russula curtipes F.H. Møller et Jul. Schäff. R
 — kruchy - Russula fragilis Fr.
 — krwisty - Russula sanguinea (Bull.) Fr.
 — kunowy - Russula mustelina Fr.
 — lazurowy - Russula azurea Bres.
 — lepki - Russula viscida Kudřna
 — liliowy - Russula lilacea Quél.
 — lśniący - Russula nitida (Pers.) Fr.
 — mączysty - Russula farinipes Romell
 — merowski - Russula mairei Singer
 — miedziany - Russula cuprea Krombh.
 — miękki - Russula mollis Quél.
 — modrożółty - Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
 — najdelikatniejszy - Russula gracillima Jul. Schäff. E
 — niemiły - Russula subfoetens W.G. Sm.
 — norweski - Russula laccata Huijsman
 — ochrowożółty - Russula ochroleuca (Pers.) Fr.
 — oliwkowiejący - Russula olivascens (Fr.) Fr.
 — oliwkowozielony - Russula heterophylla (Fr.) Fr.
 — oliwkowy - Russula olivacea (Schaeff.) Fr.
 — olszowy - Russula alnetorum Romagn. V
 — opuchły - Russula veternosa Fr.
 — ostroblaszkowy - Russula acrifolia Romagn.
 — palący - Russula urens Romell
 — pelargoniowy - Russula pelargonia Niolle E
 — piekący - Russula sororia (Fr.) Romell
 — pięknobarwny - Russula amoenicolor Romagn. R
 — plamisty - Russula maculata Quél. et Roze
 — płowiejący - Russula decolorans (Fr.) Fr.
 — płowy - Russula gilva Zvára
 — podgrzebieniasty - Russula pectinatoides Peck
 — podpalany - Russula adusta (Pers.) Fr.
 — pokrewny - Russula consobrina (Fr.) Fr.
 — pomarańczowy - Russula aurantiaca (Jul. Schäff.) Romagn.
 — powabny - Russula amoena Quél.
 — prążkowany - Russula nauseosa (Pers.) Fr.
 — przydrożny - Russula sardonia Fr.
 — przyjemny - Russula amoenolens Romagn. R
 — przykry - Russula pectinatoides Peck
 — rdzawoszary - Russula consobrina (Fr.) Fr.
 — różnobarwny - Russula versicolor Jul. Schäff.
 — różowoczerwony - Russula emeticicolor (Jul. Schäff.) Singer E
 — różowotrzonowy - Russula roseipes Secr. ex Bres.
 — różowy - Russula aurora Krombh.
 — rumiany - Russula pseudointegra Arnould et Goris ex R. Maire
 — siostrzany - Russula sororia (Fr.) Romell
 — skromny - Russula puellaris Fr.
 — słodkawy - Russula integra (L.) Fr.
 — słoneczny - Russula solaris Ferd. et Winge
 — smaczny - Russula delica Fr.
 — spękanobrzegi - Russula pseudo-olivascens Kärcher
 — szary - Russula grisea Fr.
 — szmaragdowy - Russula innocua (Singer) Romagn. ex Bon
 — śledziowy - Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.
 — śliczny - Russula rosea Pers.
 — śmierdzący - Russula foetens Pers.
 — świerkowy - Russula adulterina Fr.
 — torfowcolubny - Russula nitida (Pers.) Fr.
 — turecki - Russula turci Bres.
 — wąskoblaszkowy - Russula chloroides (Krombh.) Bres. I
 — widlasty - Russula heterophylla (Fr.) Fr.
 — wierzb alepejskich - Russula saliceticola (Singer) Kühner ex Knudsen et T. Borgen
 — winnobrązowy - Russula purpurascens Bres.
 — winnoczerwony - Russula vinosa Lindblad
 — winnopurpurowy - Russula vinosopurpurea Jul. Schäff.
 — winny - Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.
 — wiśniowoczerwony - Russula silvestris (Singer) Reumaux
 — wodnisty - Russula aquosa Leclair
 — wonny - Russula odorata Romagn.
 — wyblakły - Russula depallens Fr.
 — wyborny - Russula vesca Fr.
 — wymiotny - Russula emetica (Schaeff.) Pers.
 — zielonawofioletowy - Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
 — zielonawy - Russula virescens (Schaeff.) Fr.
 — zielonkawy - Russula virescens (Schaeff.) Fr.
 — złotawy - Russula aurea Pers.
 — zmiennobarwny - Russula risigallina (Batsch) Sacc.
 — zmienny - Russula risigallina (Batsch) Sacc.
 — żółciowy - Russula fellea (Fr.) Fr.
 — żółknący - Russula luteotacta Rea
 — żółty - Russula lutea (Huds.) Gray
gołąbki, klucz na skróty - pospolite, duże gołąbki - Russula short-cut
gołąbkowce - Russulales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gom
Gomphaceae - siatkolistowate
Gomphales - siatkolistowce
Gomphidiaceae - klejówkowate
Gomphidius - klejówka
 — glutinosus (Schaeff.) Fr. - klejówka świerkowa R
 — maculatus Fr. - klejówka plamista R
 — roseus (Fr.) Fr. - klejówka różowa R
Gomphus clavatus (Pers.) Gray - siatkoblaszek maczugowaty E
gor
Gorgoniceps aridula (P. Karst.) P. Karst.
goryczak - Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst.
 — żółciowy - Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst.
gorzkoborowik korzeniasty - Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini V
gorzkoborowik żółtopory - Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
goź
goździeniec - Clavaria
 — cielisty - Clavaria incarnata Weinm.
 — cienkotrzonowy - Clavaria tenuipes Berk. et Broome
 — fioletowy - Clavaria zollingeri Lév. E
 — gliniasty - Clavaria argillacea Pers. R
 — kolczasty - Clavaria aculeata Błoński
 — pachnący - Clavaria odorata (P. Karst.) Sacc.
 — przydymiony - Clavaria fumosa Pers. E
 — purpurowy - Clavaria purpurea Fr. non Schaeff. E
 — robakowaty - Clavaria fragilis Holmsk.
 — różowy - Clavaria rosea Dalman
 — torfowcowy - Clavaria sphagnicola Boud.
 — zaostrzony - Clavaria falcata Pers. R
goździeniowiec - Clavulinopsis
 — drobny - Ramariopsis subtilis (Pers.) R.H. Petersen
 — mączny - Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner R
 — miodowy - Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner
 — piękny - Clavulinopsis laeticolor (Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen I
 — wrzecionowaty - Clavulinopsis fusiformis (Sowerby) Corner
 — wysmukły - Clavaria argillacea Pers. R
 — żółtawoochrowy - Ramariopsis luteoochracea (Cavara) R.H. Petersen
 — żółtobiały - Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner
 — żółtobrązowawy - Clavulinopsis luticola (Lasch) Corner
goździeńcowate - Clavariaceae
goździeńczyk - Clavulina
 — ametystowy - Clavulina amethystina (Bull.) Donk
 — grzebieniasty - Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.
 — pachnący - Clavaria odorata (P. Karst.) Sacc.
 — pomarszczony - Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.
 — popielaty - Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.
goździeńczykowate - Clavulinaceae
goździolepek mchowy - Eocronartium muscicola (Pers.) Fitzp. E
goździopłaszczek nadrzewny - Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. et Boidin ex Parmasto E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gra
Gracilistilbella clavulata (Mont.) Seifert
Grandinia granulosa (Fr.) Fr.  ⟶ Dichostereum granulosum (Fr.) Boidin et Lanq.
granicznik - Lobaria
 — lśniący - Lobaria linita (Ach.) Rabenh.
 — płucnik - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 — tarczownicowy - Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl.
 — wykwintny - Lobaria virens (With.) J.R. Laundon
granicznikowate - Lobariaceae
Granulobasidium vellereum (Ellis et Cragin) Jülich
Graphidaceae - literakowate
gre
Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet
gri
Grifola frondosa (Dicks.) Gray - żagwica listkowata V
gro
Grovesiella abieticola (Zeller et Goodd.) M. Morelet et Gremmen
gru
gruboszek - Protoparmelia
 — bury - Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner
 — nikły - Protoparmelia hypotremella van Herk, Spier et V. Wirth
 — oliwkowy - Protoparmelia oleagina (Harm.) Coppins
 — posępny - Protoparmelia atriseda (Fr.) R. Sant. et V. Wirth
 — zwyczajny - Protoparmelia nephaea (Sommerf.) R. Sant.
gruzełek cynobrowy - Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)
gruzełkowate - Nectriaceae
grz
grzybiec purpurowozarodnikowy - Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert R
grzybinka - Baeomyces
 — brunatna - Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.
 — cielista - Baeomyces carneus Flörke
 — łatkowata - Baeomyces placophyllus Ach.
grzybinkowate - Baeomycetaceae
grzybinkowce - Baeomycetales
grzybogwiazd skórzasty - Mycenastrum corium (Guers.) Desv. V
grzybojadek łzawnikowy - Occultifur internus (L.S. Olive) Oberw.
grzybolubka lepka - Asterophora parasitica (Bull. ex Pers.) Singer V
grzybolubka purchawkowata - Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar R
grzyboniszczka - Syzygospora
 — bezsprzążkowa - Carcinomyces effibulatus (Ginns et Sunhede) Oberw. et Bandoni
 — chrobotkowa - Zyzygomyces bachmannii (Diederich et M.S. Christ.) Diederich, Millanes et Wedin
 — korownicowa - Syzygospora pallida (Hauerslev) Ginns
 — obrostowa - Zyzygomyces physciacearum (Diederich) Diederich, Millanes et Wedin
 — zniekształcająca - Syzygospora tumefaciens (Ginns et Sunhede) Ginns
grzyborak - Carcinomyces
 — bezsprzążkowy - Carcinomyces effibulatus (Ginns et Sunhede) Oberw. et Bandoni
grzybóweczka mączna - Mycenella lasiosperma (Bres.) Singer E
grzybóweczka mcholubna - Mycenella bryophila (Voglino) Singer
grzybówka - Mycena
grzybówka - Phloeomana
 — alkaliczna - Mycena stipata Maas Geest. et Schwöbel
 — biała - Phloeomana alba (Bres.) Redhead
 — białawoostrzowa - Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner
 — bladoszara - Mycena smithiana Kühner
 — bławatkowotrzonowa - Mycena cyanipes Godey
 — borowa - Mycena metata (Fr.) P. Kumm.
 — brązowofioletowa - Mycena pearsoniana Dennis ex Singer
 — brązowożółta - Hydropodia subalpina (Höhn.) Vizzini, Consiglio et M. Marchetti R
 — bruzdkowana - Mycena polygramma (Bull.) Gray
 — bruzdowanotrzonowa - Mycena polygramma (Bull.) Gray
 — bukowa - Mycena fagetorum (Fr.) Gillet
 — bulwiasta - Mycena bulbosa (Cejp) Kühner
 — chlorowonna - Mycena leptocephala (Pers.) Gillet
 — chrząstkowata - Mycena excisa (Lasch) P. Kumm. E
 — ciemna - Mycena pullata Sacc.
 — cienkotrzonowa - Phloeomana speirea (Fr.) Redhead
 — cuchnąca - Phloeomana minutula (Sacc.) Redhead V
 — cytrynowa - Mycena epipterygia (Scop.) S.F. Gray
 — cytrynowa odm. nadrzewna - Mycena epipterygia var. viscosa (Maire) Ricken
 — cytrynowa odm. zielonotrzonowa - Mycena epipterygioides A. Pearson
 — cytrynowoostrzowa - Mycena citrinomarginata Gillet
 — czarniawa - Mycena septentrionalis Maas Geest.
 — czarnoniebieskawa - Mycena atrocyanea (Batsch) Gillet
 — czarnoobrzeżona - Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. V
 — czerwonoostrzowa - Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm.
 — czysta - Mycena pura (Pers.) P. Kumm
 — delikatna - Mycena tenerrima (Berk.) Quél. E
 — dębowa - Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner
 — długorzęsa - Mycena longiseta Höhn.
 — długoszowata - Mycena alphitophora (Berk.) Sacc.
 — dyskowata - Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm.
 — dzwoneczkowata - Mycena tintinnabulum (Fr.) Quel.
 — elastyczna - Mycena vitilis (Fr.) Quel.
 — fałdowana - Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee R
 — fioletowawa - Mycena pura (Pers.) P. Kumm
 — fioletowobrązowa - Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. V
 — fioletowoszara - Mycena parabolica (Fr.) Quél.
 — gładka - Mycena laevigata (Lasch) Gillet
 — gołębia - Mycena pelianthina (Fr.) Quél. I
 — gorzka - Mycena erubescens Höhn.
 — górska - Mycena urania (Fr.) Quél. E
 — hełmiasta - Mycena galericulata (Scop.) Gray
 — jeżowa - Mycena echinipes (Lasch) P. Kumm.
 — kremowa - Mycena xantholeuca Kühner E
 — krwawiąca - Mycena sanguinolenta (Alb. et Schwein.) P. Kumm.
 — krwista - Mycena haematopus (Pers.) Kummer
 — lepka - Mycena epipterygia var. viscosa (Maire) Ricken
 — liniowana - Mycena arcangeliana Bres.
 — maczużkowata - Mycena clavicularis (Fr.) Gillet
 — miłkowa - Atheniella adonis (Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin et B.A. Perry R
 — mleczajowa - Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.
 — modrooliwkowa - Mycena amicta (Fr.) Quél.
 — morelowa - Atheniella leptophylla (Peck) Gminder et T. Böhning R
 — mydlana - Mycena inclinata (Fr.) Quél.
 — nadwodna - Mycena tubarioides (Maire) Kühner
 — nibykorowa - Mycena pseudocorticola Kühner V
 — niebieskawa - Mycena subcaerulea (Peck) Sacc.
 — niebieskoszara - Mycena pseudocorticola Kühner V
 — nitkowatotrzonowa - Mycena filopes (Bull.) P. Kumm.
 — oliwkowa - Mycena chlorantha (Fr.) P. Kumm. V
 — oliwkowoostrzowa - Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee R
 — ołowiana - Mycena plumbea (Fr.) Sacc.
 — oszroniona - Mycena atroalba (Bolton) Gray R
 — paprociowa - Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. V
 — plamista - Mycena maculata Karst.
 — pofałdowana - Mycena mucor (Batsch) Quél.
 — pomarańczowoblaszkowa - Mycena oregonensis A.H. Sm.
 — pomarańczowoczerwona - Atheniella adonis (Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin et B.A. Perry R
 — pomarańczowoobrzeżona - Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. V
 — pomarańczowoostrzowa - Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. V
 — popielata - Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.
 — popielatotrzonowa - Mycena niveipes (Murrill) Murrill
 — pospolita - Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm.
 — purpurowobrązowa - Mycena meliigena (Berk. et Cooke) Sacc.
 — purpurowoobrzeżona - Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm.
 — rdzawoplamista - Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm.
 — równobarwna - Mycena concolor (J.E. Lange) Kühner E
 — różowa - Mycena rosea (Bull.) Gramberg.
 — różowawa - Mycena rosella (Fr.) P. Kumm.
 — różowoostrzowa - Mycena venustula Quél.
 — rurkowata - Mycena capillaripes Peck V
 — rurkowatotrzonowa - Mycena capillaripes Peck V
 — skrzydlasta - Mycena epipterygia (Scop.) S.F. Gray
 — szafranowa - Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. R
 — szarobrązowa - Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. E
 — szpilkowa - Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm.
 — szyszkowa - Mycena coccinea (Sowerby) Quél.
 — śluzowatotrzonowa - Roridomyces roridus (Fr.) Rexer
 — tarczowata - Mycena clavularis (Batsch) Sacc. R
 — torfowcolubna - Mycena simia Kühner
 — torfowiskowa - Mycena praelonga (Peck) Sacc.
 — trawiasta - Mycena aetites (Fr.) Quél.
 — trzcinowa - Mycena belliae (Johnst.) P.D. Orton E
 — wczesna - Mycena abramsii (Murrill) Murrill
 — wielkozarodnikowa - Mycena megaspora Kauffman et A.H. Sm. V
 — wiosenna - Mycena strobilicola J. Favre et Kühner R
 — włoskowatotrzonowa - Mycena capillaris (Schumach.) P. Kumm.
 — wygięta - Mycena supina (Fr.) P. Kumm. E
 — zefirowa - Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm.
 — zielonawa - Mycena arcangeliana Bres.
 — zielonoostrzowa - Mycena viridimarginata P. Karst.
 — zielonotrzonowa - Mycena epipterygioides A. Pearson
 — zimowa - Phloeomana hiemalis (Osbeck) Redhead
 — złotobrzega - Mycena picta (Fr.) Harmaja
 — złototrzonowa - Mycena renati Quel. V
 — żelatynowoblaszkowa - Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm.
 — żółta - Mycena viridimarginata P. Karst.
 — żółtawa - Mycena flavescens Velen. R
 — żółtobiała - Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin et B.A. Perry
grzybówkowate - Mycenaceae
Grzyby - Fungi
grzyby podstawkowe - Basidiomycota
grzyby workowe - Ascomycota
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gue
Guepinia helvelloides (DC.) Fr. - płomyczka galaretowata R
Guepiniopsis - kieliszkówka
 — alpina (Tracy et Earle) Brasf. - kieliszkówka alpejska
 — buccina (Pers.) L.L. Kenn. - kieliszkówka trąbkowata E
 — chrysocoma (Bull.) Brasf.  ⟶ Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul. - łzawnik złotawy R
 — estonica (Raitv.) M. Dueñas  ⟶ Dacrymyces estonicus Raitv. - łzawnik estoński V
 — incl.  ⟶ Dacrymyces - łzawnik
 — suecica (McNabb) Jülich  ⟶ Dacrymyces suecicus McNabb - łzawnik szwedzki V
guz
guziczka brodawkowanozarodnikowa - Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr.
guziczkowate - Arthrobotryaceae
guzoczyrka - Fomitoporia
 — dębowa - Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä
 — rokitnikowa - Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson et Niemelä
 — rozpostarta - Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill
guzówka soczysta - Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gwi
gwiazda wieloporowa - Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda E
gwiazdosz - Geastrum
 — angielski - Geastrum berkeleyi Massee EX
 — baryłkowaty - Geastrum lageniforme Vittad.
 — brodawkowy - Geastrum corollinum (Batsch) Hollós E
 — bury - Geastrum elegans Vittad. E
 — chropowaty - Geastrum pseudostriatum Hollós
 — czarnogłowy - Trichaster melanocephalus Czern. E
 — czteropromienny - Geastrum quadrifidum Pers. R
 — długoszyjkowy - Geastrum pectinatum Pers. V
 — frędzelkowany - Geastrum fimbriatum Fr. R
 — frędzelkowaty - Geastrum fimbriatum Fr. R
 — grzebieniasty - Geastrum pectinatum Pers. V
 — karzełkowaty - Geastrum nanum Pers. E
 — koronowaty - Geastrum coronatum Pers. V
 — kwiatuszkowaty - Geastrum floriforme Vittad. E
 — najmniejszy - Geastrum minimum Schwein. E
 — potrójny - Geastrum triplex Jungh. E
 — prążkowany - Geastrum striatum DC E
 — rudawy - Geastrum rufescens Pers. E
 — szorstki - Geastrum campestre Morgan E
 — uwieńczony - Geastrum coronatum Pers. V
 — węgierski - Geastrum hungaricum Hollós E
 — wierzchołkowy - Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. E
 — workowaty - Geastrum saccatum Fr. E
 — wymionowaty - Geastrum corollinum (Batsch) Hollós E
 — wzniesiony - Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. E
gwiazdoszczetka ochrowa - Asterostroma cervicolor (Berk. & M.A. Curtis) Massee E
gwiazdoszowate - Geastraceae
gwiazdoszowce - Geastrales
gwiazdoząb rdzawy - Asterodon ferruginosus Pat. E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gym
Gymnopilus - łysak
 — bellulus (Peck) Murrill - łysak piękny
 — decipiens (Sacc.) P.D. Orton
 — flavus (Bres.) Singer - łysak kupkówkowy E
 — fulgens (J. Favre et Maire) Singer - łysak torfowiskowy
 — hybridus (Bull.) Maire  ⟶ Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - łysak plamistoblaszkowy
 — igniculus Deneyer, P.A. Moreau & Wuilb.
 — josserandii Antonín
 — junonius (Fr.) P.D. Orton - łysak wspaniały
 — liquiritiae (Pers.) P. Karst. - łysak szerokoblaszkowy
 — microsporus (Singer) Singer - łysak drobnozarodnikowy
 — neerlandicus (Huijsman) Contu
 — odini (Fr.) Bon et P. Roux
 — penetrans (Fr.) Murrill - łysak plamistoblaszkowy
 — picreus (Pers.) P. Karst. - łysak ciemnotrzonowy E
 — purpuratus (Cooke & Massee) Singer
 — sapineus (Fr.) Maire - łysak drobnołuskowy
 — stabilis (Weinm.) Kühner et Romagn. ex Bon - łysak czerwonopomarańczowy E
 — subsphaerosporus (Joss.) Kühner et Romagn. - łysak szerokoblaszkowy
Gymnopus - łysostopek
 — acervatus (Fr.) Murrill - łysostopek kępkowy
 — androsaceus (L.) J.L. Mata et R.H. Petersen - szczetkostopek szpilkowy
 — aquosus (Bull.) Antonín et Noordel. - łysostopek wodnisty
 — brassicolens (Romagn.) Antonín et Noordel. - łysostopek kapuściany
 — confluens (Pers.) Antonín Halling et Noordel.  ⟶ Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen - łysostopek pozrastany
 — dryophilus (Bull.) Murrill - łysostopek pospolity
 — erythropus (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek twardzioszkowaty
 — foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen - twardziaczek cuchnący R
 — foetidus (Sowerby) P.M. Kirk  ⟶ Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen - twardziaczek cuchnący R
 — fuscopurpureus (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek czerwonobrązowy
 — fusipes (Bull.) Gray - łysostopek wrzecionowatotrzonowy
 — hariolorum (Bull.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek niemiły
 — hybridus (Kühner et Romagn.) Antonín et Noordel. - łysostopek brązowoochrowy
 — impudicus (Fr.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek cuchnący
 — inodorus (Pat.) Antonín et Noordel. - łysostopek bezwonny
 — luxurians (Peck) Murrill  ⟶ Collybiopsis luxurians (Peck) R.H. Petersen
 — ocior (Pers.) Antonín & Noordel. - łysostopek bursztynowy E
 — perforans (Hoffm.) Antonín et Noordel.  ⟶ Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira - twardziaczek kapuścianny
 — peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. - łysostopek cierpki
 — putillus (Fr.) Antonín, Halling et Noordel. - łysostopek cynamonowoczerwony E
Gymnosporangium
 — clavariiforme (Jacq.) DC.
 — confusum Plowr.
 — cornutum (J.F. Gmel.) Arthur
 — sabinae (Dicks.) G. Winter
 — tremelloides Hartig
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ga gał gau ·   · ge gel geo ger ·   · gl glu ·   · gn  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr
gyr
Gyrodon lividus (Bull.) Sacc - lejkoporek olszowy R
Gyromitra - piestrzenica
 — accumbens Harmaja - piestrzenica półleżąca
 — ambigua (P. Karst.) Harmaja - piestrzenica pośrednia
 — bubakii Velen.
 — esculenta (Pers.) Fr. - piestrzenica kasztanowata
 — fastigiata (Krombh.) Rehm  ⟶ Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec - krążkownica wzniesiona
 — gigas (Krombh.) Cooke - piestrzenica olbrzymia V
 — infula (Schaeff.) Quel. - piestrzenica infułowata V
 — leucoxantha (Bres.) Harmaja - piestrzenica jasnożółta
 — parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar - piestrzenica tarczowata
 — perlata (Fr.) Harmaja  ⟶ Discina perlata (Fr.) Fr.
 — sphaerospora (Peck) Sacc. - piestrzanka kulistozarodnikowa V
 — ticiniana G. Littini
Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers et P.K. Buchanan R
Gyroporus - piaskowiec
 — castaneus (Bull.) Quél. - piaskowiec kasztanowaty R
 — cyanescens (Bull.) Quél. - piaskowiec modrzak R
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji