grzyby.pl
niejadalny

Phlebia radiata Fr.

żylak promienisty
Phlebia merismoides Fr. (1821)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia radiata (żylak promienisty)
18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia radiata (żylak promienisty)
pokrój
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu

owocnik

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Owocniki płasko rozpostarte, całkowicie przyrośnięty do podłoża, czasem z nieco odstającym brzegiem, początkowo kolisty, potem sąsiednie strefy wzrostu zrastają się i owocnik rozciąga się na znacznej przestrzeni; brzeg postrzępiony.

space

Miąższ konsystencji żelatynowatej, mięsisto-galaretowatej.

Sporocarps fully resupinate, attached tightly to the substrate, sometimes with a slightly erect margin, initially circular, later adjaced fruitbodies links together and sporocarp extends over large area; margin torn.

space

Flesh consistency gelatinous, fleshy-jelly-like.

zarodniki

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 4.5 – 6 × 1.5 – 2.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 4.5 – 6 × 1.5 – 2.5 µm.

występowanie

Częsty. W wilgotnych okresach roku, głównie jesienią i wiosną, na drewnie drzew liściastych, rzadziej na iglastych.

Widespread. In wet seasons, mainly autumn and spring, on hardwood trees, sporadically on conifers.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Jest kilka innych rzadszych gatunków w rodzaju żylak (Phlebia), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem. Stosunkowo podobny żylak czerwonawy (Phlebia rufa) ma hymenofor bardziej dołkowny, porowaty niż prominiście żyłkowany i jest zabarwiony jasnoochrowo do czerwonobrązowego.

There are several other rarer species of the genus żylak (Phlebia), fully distinguishable only microscopically. Relatively similar żylak czerwonawy (Phlebia rufa) has a more deeply pitted hymenophore and not radially venose and is coloured light ochraceous to red-brown.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061118.4.06 - Phlebia radiata (żylak promienisty); okolice Wrocławia
061118-4
/okolice Wrocławia/ #16
znalezisko 20021124.2.02 - Phlebia radiata (żylak promienisty); dolina Odry, Jelcz-Oława
021124-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry, Jelcz-Oława/ #10