Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
hymenofor; w zbliżeniu
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwym drewnie drzew iglastych, na opadłych gałęziach, najczęściej na drewnie sosny; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
05 09 28 - 6
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński et al. (2009)[1644]Karasiński et al. (2009) Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest.[1644], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Staniszek-Kik et al. (2014)[2219]Staniszek-Kik et al. (2014) Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.[2219], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB19 155606 AB84 130373 AB93 119788 AB94 157158 367286 BB09 120902 160683 BC17 30481 CA57 189992 CB00 160685 CB24 114861 145340 173974 CB48 176801 CC06 364534 CC90 173257 189789 CE21 178939 CE28 194844 195169 DA80 365927 DE35 143371 DE45 119341 121477 122302 136577 143993 178755 320061 DE46 341191 350991 DE47 170275 178752 364215 DE54 131496 175150 364630 DE55 121473 122218 128062 137431 141590 143397 178142 178766 180898 182356 194638 195471 327949 143354 178767 194479 DE57 145111 DE58 179673 DE63 95512 DE64 171185 350580 DE65 123113 137298 143402 145005 191390 194583 DE66 126762 190469 326322 372182 DE67 327685 DE76 119248 137590 DE82 92133 DE84 95511 DE94 374513 DF53 129781 184391 DF97 190458 DG07 160853 EC25 328119 353611 EC36 327166 EE82 82539 EE84 88318 EG15 18613 73866 FF93 189637 FG21 118668 182560 FG22 183454 FG33 77082 77084 FG34 357461

ID 18 613 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 15 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodły, świerki, sosny, dęby, jarząby), na rozkładającej się gałęzi drzewa iglastego (jodły lub świerka), porośnięta prawie cała gałąź (dł. ok. 40-50 cm); leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050815-173 herb. Pinczer; uwagi: fot.16083 [notatka: tak/050815-173] [fotografie: tak/skany]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

16083

ID 30 481 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Rez.Kuźnik woj.wielkopolskie, BC17; data zbioru: 20 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie sosna z niewielką domieszką dębu i brzozy, na leżącym okorowanym pniu po zacienionej stronie, około 30 mniejszych i większych owocników; leg. det. Robert Puciata; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RP/9.05.06; uwagi: fot.32549 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

32549

ID 73 866 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb, jawor, grab), gałąź (drewno iglaste), wiele pozrastanych owocników; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070815-16 fung. S. Pintscher; uwagi: fot.113109 [notatka: 070815-16] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

113109

ID 77 082 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Las między Wolą Niżną, a Polanami Surowicznymi (granica powiatów krośnieńskiego i sanockiego), FG33; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo sosnowy z domieszkami liściastych (buk, osika, brzoza), na jodłowej kłodzie, wiele pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak (zostanie przesłany do kustosza bazy); uwagi: fot.120492 fot.120493 fot.120494 [notatka: nie] [fotografie: tak];

120492
120493
120494

ID 77 084 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Las między Wolą Niżną, a Polanami Surowicznymi (granica powiatów krośnieńskiego i sanockiego), FG33; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo sosnowy z domieszkami liściastych (buk, osika, brzoza), na jodłowej kłodzie, wiele pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak (zostanie przesłany do kustosza bazy); uwagi: fot.120496 fot.120497 fot.120498 [notatka: nie] [fotografie: tak];

120496
120497
120498

ID 82 539 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Korzecko, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE82; data zbioru: 25 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy, na zmurszałej sosnowej gałązce o średnicy 4 cm, jeden resupinowaty owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak, w zielniku zgłaszającego i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN 2/MF/30.06.08; uwagi: fot.132538 fot.132539; Stroiczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

132538
132539

ID 88 318 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 128, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 26 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką osiki, sosny i brzozy, znajdujący się w wilgotnej niecce, martwa kłoda sosnowa o średnicy 10 cm, kilkakanaście resupinowatych owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.12.26-01 fung. M.S. Faldzinski; uwagi: fot.142312; Siedlisko; fot.142313 fot.142314 fot.142315; Stroiczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

142312
142313
142314
142315

ID 92 133 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: otulina PK Lasy nad Górną Liswartą,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 13 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia,las prywatny,nad rzeczką,brzoza,olcha,sosna,świerk, na leżącej,próchniejącej sośnie, masowo porasta pień,owocniki w dużym stopniu pozrastane; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/28.04.08; uwagi: w odl.ok.500 m kolejne stanowisko; fot.150690 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

150690

ID 95 511 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Kusięta, woj. śląskie, DE84; data zbioru: 3 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącym, bez kory, drzewie iglastym, kilka sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy; uwagi: fot.157846 [notatka: nie] [fotografie: tak];

157846

ID 95 512 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 22 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej gałęzi sosny, na leżących gałęziach, kilka stanowisk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy; uwagi: fot.157850 fot.157851 [notatka: nie] [fotografie: tak];

157850
157851

ID 114 861 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na nieokreślonym zmurszałym drewnie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.202343 fot.202344 fot.202345 [notatka: tak] [fotografie: tak];

202343
202344
202345

ID 118 668 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 2 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, sosny, świerka i jawora, na bocznej powierzchni martwej sosnowej kłody, rozpostarty - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/14.11.08; uwagi: Stroczniczek złotawy; fot.210831 fot.210832 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210831
210832

ID 119 248 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy, na murszejącej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/13.12.08; uwagi: fot.212081 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212081

ID 119 341 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km,N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 22 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad strumykiem-sosna,brzoza,olcha, na murszejącej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/13.12.08; uwagi: 51 10'50,31"N 19 24'48,39"E; fot.212340 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212340

ID 119 788 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w drągowinie sosnowej, na sosnowej kłodzie, plackowato rozpostarty na bocznej powierzchni kłody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/29.12.08; uwagi: Stroczniczek złotawy; fot.213687 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213687

ID 120 902 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok 2 km E Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerków i brzóz, na leżącej gałązce niewiadomego drzewa, kilka owocników na gałązce; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/17.12.08; uwagi: fot.216359 fot.216360 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216359
216360

ID 121 473 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE55; data zbioru: 21 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na leżącej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.12.08; uwagi: fot.218025 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

218025

ID 121 477 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km N,Kol.Brudzice,gm.Lgota Wielka,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,sosna,dąb, na leżącej gałęzi drzewa iglastego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/16.12.08; uwagi: 51 11'24,67"N 19 19'22,97"E; fot.218039 fot.218040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

218039
218040

ID 122 218 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy z dodatkiem brzóz, na leżącej,sosnowej gałązce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.12.08; uwagi: 51 1'1,85"N 19 23'4,25"E; fot.219635 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219635

ID 122 302 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-świerk,olcha,buk,brzoza,dąb, na mocno zmurszałym,leżącym pniu świerka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/16.12.08; uwagi: 51 11'1,23"N 19 24'41,99"E; fot.219887 fot.219888 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219887
219888

ID 123 113 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Kłomnice woj. śląśkie, DE65; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą liściastych, na leżącej gałęzi sosny, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.221912; fot.221913 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221912
221913

ID 126 762 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, na leżącej sośnie, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.230639 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230639

ID 128 062 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 5 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy-drągowina, na leżącej,murszejącej sosnowej gałęzi, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/6.05.09; uwagi: 51st1'16,77"N 19st17'34,76"E; fot.233149 fot.233150 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233149
233150

ID 129 781 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Katowice, woj.śląskie, DF53; data zbioru: 3 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej sośnie, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.236823 fot.236824 [notatka: nie] [fotografie: tak];

236823
236824

ID 130 373 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od węzła autostrady w Kijewie, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 17 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy drzewostan (So, Bk, Db, Brz) na stoku zbiegającym do Wilczego Uroczyska, na murszejącej kłodzie sosnowej, kilkadziesiąt rozpostartych owocników różnej wielkości; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/4.01.11; uwagi: Stroczniczek złotawy na tej samej kłodzie występuje płaszczek gruzełkowany ze zgłoszenia ID 130371!; fot.238308 fot.238309 fot.238310 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

238308
238309
238310

ID 131 496 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 SW,Jankowice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad strumieniem-sosna,olcha,dąb,wiąz i inne, na pniu powalonej,zmurszałej sosny, dwie grupy po kilkanaście owocników,oddalone od siebie o kilka metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/22.05.09; uwagi: 51st2'0,75"N 19st14'44,85"E; jedna z grup; fot.240902 fot.240903 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240902
240903

ID 136 577 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 28 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-świerk,buk,olcha,brzoza,dąb, na mocno zmurszałym,leżącym pniu świerka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122302; fot.251420 fot.251421 fot.251422 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

251420
251421
251422

ID 137 298 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na skraju ścieżki,na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi, pojedynczo i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.08.09; uwagi: 50st59'50,98"N 19st22'17,79"E; fot.253346 fot.253347 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

253346
253347

ID 137 431 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 0,5 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE55; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy domieszką liściastych, na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi leżącym na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.08.09; uwagi: 51st3'35,8"N 19st23'31,74"E; fot.253699 fot.253700 fot.253701 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

253699
253700
253701

ID 137 590 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 15 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na zmurszałej gałęzi sosnowej, kilka owocników różnej wielkości; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.08.09; uwagi: 50st53'15,22"N 19st33'11,48"E; fot.254034 fot.254035 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

254034
254035

ID 141 590 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk, na murszejącym pniu powalonej sosny (gr1) i na zmurszałej gałęzi sosnowej (gr2), owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/19.08.10; uwagi: 51st2'44,19"N 19st18'34,56"E; gr1; fot.265074 fot.265075; gr2; fot.265076 fot.265077 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

265074
265075
265076
265077

ID 143 354 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na murszejących gałęziach sosnowych, owocniki pojedyncze i pozrastane; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/19.08.10; uwagi: 1! fot.269335; 2! fot.269336; fot.269337; fot.269338 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269335
269336
269337
269338

ID 143 371 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km S,Łękawa,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 31 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na fragmentach pni sosnowych używanych swego czasu do grodzenia drogi leśnej,obecnie wyrwanych i murszejących, owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.08.10; uwagi: fot.269365 fot.269366 fot.269367 fot.269368 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269365
269366
269367
269368

ID 143 397 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 0,7 km S,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,osika,dąb,brzoza, na murszejącej gałęzi sosnowej, grupa ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.08.10; uwagi: fot.269403 fot.269404 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269403
269404

ID 143 402 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,3 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi liściastymi, na murszejącej gałęzi sosnowej, kilkadziesiąt owocników,pojedynczych i pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/19.08.10; uwagi: 51st0'2,73"N 19st21'55,64"E ok 600m na pnzach od stanowiska ze zgłoszenia id137298; fot.269415 fot.269416 fot.269417 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269415
269416
269417

ID 143 993 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy,z gęstym podrostem i podszytem liściastym, na zmurszałej,leżącej w mchu gałęzi sosnowej, owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.08.10; uwagi: fot.270836 fot.270837 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

270836
270837

ID 145 005 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny bór sosnowy, na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi,leżącym na leśnej ścieżce, pojedynczo i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/19.08.10; uwagi: fot.273296 fot.273297 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

273296
273297

ID 145 111 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,2 km NW,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb, na leżącej,murszejącej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/19.08.10; uwagi: fot.273750 fot.273751 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

273750
273751

ID 145 340 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 12 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,, na kawakach drewna, kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/9.12.10; uwagi: fot.274526 fot.274527; N 54*02,886'; E 017*44,477'; 163 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

274526
274527

ID 155 606 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok. 2 km na SE od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB19; data zbioru: 30 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny na torfowisku mszarnym, na murszejących kłodach sosnowych, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/8.09.10; uwagi: Stroczniczek złotawy; fot.304263 fot.304264 fot.304265; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfice, oddz. 116, projektowany rezerwat "Mszar pod Semidarżnem" [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304263
304264
304265

ID 157 158 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Św, Bk, Tp os, Db, Brz), na powalonej kłodzie sosnowej, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/3.01.11; uwagi: Stroczniczek złotawy; fot.309589 fot.309590 fot.309591 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

309589
309590
309591

ID 160 683 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: S Przyjezierze, pow. słupski, woj. pomorskie, BB09; data zbioru: 14 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, sosny i buka, na nieokreślonej leżynie, kilka owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.320862 fot.320863 [notatka: nie] [fotografie: tak];

320862
320863

ID 160 685 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: S Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB00; data zbioru: 19 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty sosnowo-świerkowy, na leżącej gałązce, kilkanaście owocników, gałązka obrośnięta ze wszystkich stron; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.320867 fot.320868 [notatka: nie] [fotografie: tak];

320867
320868

ID 160 853 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG07; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły, świerka, sosny, buka, na nieokreślonej leżynie, kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.321438 [notatka: nie] [fotografie: tak];

321438

ID 170 275 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km N,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej na ściółce sosnowej,zmurszałej gałęzi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/24.09.10; uwagi: fot.360132 fot.360133 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

360132
360133

ID 171 185 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2,3 km S,Prusicko,gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajeczański, woj. łódzkie, DE64; data zbioru: 17 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza i in, na leżącym,murszejącym kawałku sosnowej gałęzi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/5.01.11; uwagi: fot.363066 fot.363067 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

363066
363067

ID 173 257 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 10 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,, fragment pnia sosny, rozpostarty owocnik długości kilkunastu cm, rósł od spodu, dostrzeżony po obróceniu tego kawałka pnia; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/8.12.10; uwagi: położenie w pobliżu S. crispa ID 173256; nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210; [bf:369416]; fot.369646 fot.369647 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 369416 ;

ID 173 974 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID114 861; lokalizacja: Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew, na kawałkach drewna, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.372192 [notatka: nie] [fotografie: tak];

372192

ID 175 150 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 20 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt, na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na dnie lasu, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/13.12.10; uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 21,0"N 19st 16' 17,6"E [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 176 801 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 23 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na gałęzi liściastej?, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.379886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

379886

ID 178 142 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID137 431; lokalizacja: 1 km N,Wymysłówek (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy domieszką liściastych;fragment sosnowo-bukowy, na leżącym na ściółce murszejącym fragmencie sosnowej gałęzi, owocniki rozpostarto-odgięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 03' 51,1"N 19st 23' 31,3"E; fot.383708 fot.383709 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

383708
383709

ID 178 752 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km NW,Widawka,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 29 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy (drągowina) na glebach piaszczystych, na zmurszałym fragmencie sosnowego pnia, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/10.12.10; uwagi: 51st 07' 26,8"N 19st 34' 49,0"E; fot.385454 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385454

ID 178 755 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID143 993; lokalizacja: 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce, owocniki rozpostarto-odgięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.385464 fot.385465 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385464
385465

ID 178 766 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z niewielkim udziałem brzozy, na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce, owocniki rozpostarte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.12.10; uwagi: fot.385568 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385568

ID 178 767 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 300 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in, na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce, ponad 25 młodych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.12.10; uwagi: fot.385578 fot.385579 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385578
385579

ID 178 939 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok. 2,5 km S od stacji kolejowej Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE21; data zbioru: 5 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką modrzewia, brzozy i dębu, Na zmurszałym pniu sosny, Kilkadziesiąt owocników; leg. det. Andrzej Kitowski; eksykat: nie; uwagi: fot.385979 fot.385980 fot.385981 fot.385982 [notatka: nie] [fotografie: tak];

385979
385980
385981
385982

ID 179 673 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km S, Pratkowice, gm.Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE58; data zbioru: 19 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki lasek sosnowo-brzozowy pośród lasów sosnowych, na mocno zmurszałych fragmentach sosnowych gałęzi leżących na ściółce, kilkanaście małych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/10.12.10; uwagi: 51st 1' 42,7"N ; 19st 50' 51,7"E [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 180 898 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany- sosna,świerk,brzoza, na leżącej, spróchniałej, sosnowej gałęzi, owocniki rospostarto-odgięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.392701 fot.392702; To stanowisko położone jest ok 350m na pdzach od pierwotnego. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392701
392702

ID 182 356 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2km N, Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk, na murszejących sosnowych gałęziach, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.396299 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

396299

ID 182 560 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 3 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na kłodzie jodłowej, resupinatowo, na jednej kłodzie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.397161 fot.397162 fot.397163 [notatka: nie] [fotografie: tak];

397161
397162
397163

ID 183 454 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: między Olchowcem, a Mszaną, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 13 mar 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowo-sosnowy z leszczyną, na martwym konarze żywej sosny, w grupie, resupinat; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.400264 fot.400265 fot.400266 [notatka: nie] [fotografie: tak];

400264
400265
400266

ID 184 391 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 12 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu i brzozy, na obumarłym leżącym buku pozbawionym kory, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, wyślę do Ani; uwagi: fot.403455 fot.403456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

403455
403456

ID 189 637 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny, na powalonej kłodzie jodłowej, wiele owocników rozpostartych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.436016 fot.436017 fot.436018 [notatka: nie] [fotografie: tak];

436016
436017
436018

ID 189 789 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 17 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,, fragment powierzchni okorowanej metrówki sosnowej, rozpostarte owocniki łącznej długości kilkudziesięciu cm, rosną od spodu, widoczne są po obróceniu tego kawałka pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: stan sprzed roku wrzesień 2010!; fot.436836; stan aktualny sierpień 2011!; fot.436837; owocniki; fot.436838 fot.436839 fot.436840 fot.436841 fot.436842 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

436836
436837
436838
436839
436840
436841
436842

ID 189 992 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 13 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, na gałęzi sosnowej, kilka płatów owocników; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWRa/25.11.13; uwagi: fot.437651 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

437651

ID 190 458 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z pojedynczymi sosnami, na opadłej gałązce, owocniki resupinatowe; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (pześlę); uwagi: fot.439722 fot.439723 [notatka: nie] [fotografie: tak];

439722
439723

ID 190 469 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km NW, Podświerk, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 6 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny, graby, brzozy, na leżącej w ściółce zmurszałej, sosnowej gałęzi, na dwóch jej fragmentach, kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani; uwagi: 51 0 30,08 N ; 19 30 40,66 E; fot.439759 fot.439760; siedlisko; fot.439761 [notatka: nie] [fotografie: tak];

439759
439760
439761

ID 191 390 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 0,8 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 10 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment sosnowo-grabowy, na fragmentach sosnowych gałęzi leżących w ściółce, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: 50 57 22,88 N ; 19 23 21,14 E; fot.444520 fot.444521 fot.444522 fot.444523; siedlisko; fot.444524 [notatka: nie] [fotografie: tak];

444520
444521
444522
444523
444524

ID 194 479 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: niecały 1km na pd od Radomska ( od granic miasta ), przy drodze DK91, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 10 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy z dodatkiem brzóz i daglezji, na fragmentach sosnowej gałęzi leżącej na mchu, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 1' 59,56" N ; 19st 26' 13,28" E; fot.459884 fot.459885; siedlisko; fot.459886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459884
459885
459886

ID 194 583 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na sosnowej gałęzi leżącej na ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 0' 24,33" N ; 19st 23' 57,15" E; fot.460463 [notatka: nie] [fotografie: tak];

460463

ID 194 638 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID122 218; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy z dodatkiem brzóz, na fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na ziemi, kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.460787 fot.460788 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460787
460788

ID 194 844 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,1 km na S-W od zabudowań Łęki Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 21 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, na starym ogrodzeniu (sosnowym), płatowo na dł. 0,5 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". Podano odległość do najbliższej miejscowości ale w innej gminie. Owocniki występowały przede wszystkim po spodniej stronie drąga.; fot.462139 fot.462140 fot.462141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462139
462140
462141

ID 195 169 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 14 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami;, na starym ogrodzeniu (sosnowym);, płatowo, na dł. 1 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś".; fot.463682 fot.463683 [notatka: nie] [fotografie: tak];

463682
463683

ID 195 471 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1 km NW od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 30" N i 19st 22' 14,8" E], DE55; data zbioru: 26 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na ściółce, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.465053 fot.465054 fot.465055 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465053
465054
465055

ID 320 061 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID143 993; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 47" N i 19st 24' 24" E], DE45; data zbioru: 11 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i klonów w podroście, na sosnowych, pozbawionych kory, gałęziach leżących na ziemi, owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1038064 fot.1038065 fot.1038066 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1038064
1038065
1038066

ID 326 322 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 23" N i 19st 28' 45,5" E], DE66; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmokły las mieszany -brzoza, sosna, olcha, świerk, na powalonej, murszejącej sośnie, grupa ponad 100 owocników, niektóre pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1100076 fot.1100077 fot.1100078 fot.1100079 fot.1100080 fot.1100081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1100076
1100077
1100078
1100079
1100080
1100081

ID 327 166 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok.100m na SE od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 5 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany świerki,brzozy,graby, leżący,martwy świerk, grupa pozrastanych kilkudziesięciu owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1108450 fot.1108451 fot.1108452 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108450
1108451
1108452

ID 327 685 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km E od wsi Kotfin; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 4" N i 19st 35' 36,5" E], DE67; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i innych, na murszejącej kłodzie sosnowej, w towarzystwie Leucogyrophana mollusca, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1112390 fot.1112391 fot.1112392 fot.1112393 fot.1112394; siedlisko; fot.1112395 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112390
1112391
1112392
1112393
1112394
1112395

ID 327 949 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID137 431; lokalizacja: 0,5 km SW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 37,5" N i 19st 23' 27,2" E], DE55; data zbioru: 23 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na zmurszałym fragmencie sosnowego konaru leżącym na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1114590 fot.1114591 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1114590
1114591

ID 328 119 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 17 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy,topoli osiki i dębu, kłoda sosnowa, masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1115705 fot.1115706 fot.1115707 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1115705
1115706
1115707

ID 328 154 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID178 766; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 3" N i 19st 19' 52" E], DE55; data zbioru: 17 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; młodnik sosnowy w miejscu spalonego lasu, sterta mocno zmurszałych gałęzi sosnowych, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1116264 fot.1116265 fot.1116266 fot.1116267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1116264
1116265
1116266
1116267

ID 341 191 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką buków i dębów, na zmurszałym fragmencie sosnowego konaru leżących na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 27,5" N 19st 26' 33" E; fot.1199331 fot.1199332 fot.1199333 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1199331
1199332
1199333

ID 350 580 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 2 km NE od wsi Jamno; gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, sosna, brzoza, buk, na zmurszałych fragmentach sosnowych gałęzi leżących na ziemi, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 58' 53" N 19st 14' 5" E; fot.1271321 fot.1271322 fot.1271323 fot.1271324 fot.1271325 fot.1271326 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1271321
1271322
1271323
1271324
1271325
1271326

ID 350 991 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: resztki zniszczonego przez trąbę powietrzną w 2008r boru sosnowego; obecnie gł. młodnik dębowo-brzozowy; grupa pozostawionych powalonych przez trąbę drzew, na zmurszałych sosnowych kłodach, ponad 80 owocników na kilku kłodach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 8' 14" N 19st 28' 28,5" E; fot.1275920 fot.1275921 fot.1275922 fot.1275923 fot.1275924 fot.1275925 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1275920
1275921
1275922
1275923
1275924
1275925

ID 353 611 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok. 1 km na N od Osówca Szlacheckiego, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 1 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, martwa sosna, tapeta; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1301537 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1301537

ID 357 461 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Między Moszczańcem, a Wisłokiem Wielkim w kierunku rezerwatu Źródliska Jasiołki(Jaśliski Park Krajobrazowy), FG34; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy przy bitej leśnej drodze z leszczyną, olchą, wierzbą, bukiem i in., opadły sosnowy drąg, kilka owocników na spodniej stronie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1335001 fot.1335002 fot.1335003 fot.1335004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1335001
1335002
1335003
1335004

ID 364 215 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; • potwierdzenie ID178 752; lokalizacja: 1 km E od wsi Kuźnica; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1223 19,5788], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na zmurszałej gałęzi sosnowej leżącej na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1395923 fot.1395924 fot.1395925 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395923
1395924
1395925

ID 364 534 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Samociążek - Nadleśnictwo Różanna (oddział leśny nr 161), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 29 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niewielka uprawa leśna (sosna) z udziałem jarzębu i brzozy, Stary sosnowy słup ogrodzenia nasadzenia, Gromadnie; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: fot.1399261 fot.1399262 fot.1399263 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399261
1399262
1399263

ID 364 630 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0192 19,2533], DE54; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, sosna, świerk i inne, na murszejącej kłodzie sosnowej, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1400256 fot.1400257 fot.1400258 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1400256
1400257
1400258

ID 365 927 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina Strzyży, otulina rezerwatu (dystans 4 m do granicy), pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 27 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z domieszką sosny i świerka, zmurszała kłoda sosnowa, tapeta oraz nieciągłe ogniska na długości ok. 2m; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011667; uwagi: Jest to pierwsze doniesienie o tym gatunku w TPK. ; Grzyb obserwowany na tej kłodzie od 2019r. ; 27.01.2023 ; fot.1409537 fot.1409538 fot.1409539 fot.1409540 ; 02.12.2021 ; fot.1409541 fot.1409542 ; 19.10.2019 ; fot.1409543 [fotografie: tak];

1409537
1409538
1409539
1409540
1409541
1409542
1409543

ID 367 286 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, stary korzeń wywrotu Pinus sylvestris lub Larix sp., kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1424084 fot.1424085 fot.1424086; Zarodniki: 3,6-4,7 x 1,2-1,7 µm średnio 4,1 x 1,5 µm!, Q: 2,4-3,4 średnio 2,8!:; fot.1424087; sprzążki: fot.1424088 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1424084
1424085
1424086
1424087
1424088

ID 372 182 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Budy; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0049 19,4920], DE66; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 100-letni las mieszany -olcha, brzoza, świerk, sosna, wiąz, osika, na zmurszałym fragmencie sosnowego konaru leżącym na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1480195 fot.1480196 fot.1480197 fot.1480198 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480195
1480196
1480197
1480198

ID 374 513 oznaczenie: Pseudomerulius aureus; lokalizacja: ok 800m na S od Olsztyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 30 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,grab, na okorowanej sośnie, kilka owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1502360 fot.1502361 fot.1502362 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502360
1502361
1502362
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji