Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
hymenofor; w zbliżeniu
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym drewnie drzew iglastych, na opadłych gałęziach, najczęściej na drewnie sosny; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
05 09 28 - 6
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.189 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4080]
    Pseudomerulius aureus (Fr.) Julich · synonimy: Merulius aureus Fr., Plicatura aurea (Fr.) Parmasto
    publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Miśkiewicz 2000a, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Staniaszek-Kik i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Stasińska i Sotek 2020, Ślusarczyk 2020, Piskorski 2021

znaleziska Pseudomerulius aureus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-19 155606 AB-84 130373 AB-93 119788 AB-94 157158 BB-09 120902 160683 BC-17 30481 CA-57 189992 CB-00 160685 CB-24 173974 114861 145340 CB-48 176801 CC-06 364534 CC-90 173257 189789 CE-21 178939 CE-28 195169 194844 DA-80 365927 DE-35 143371 DE-45 119341 121477 136577 178755 143993 122302 320061 DE-46 341191 350991 DE-47 170275 178752 364215 DE-54 175150 364630 131496 DE-55 178142 178766 137431 122218 128062 195471 180898 121473 182356 143397 328154 327949 141590 194638 DE-56 194479 178767 143354 DE-57 145111 DE-58 179673 DE-63 95512 DE-64 171185 350580 DE-65 194583 143402 191390 145005 123113 137298 DE-66 190469 326322 126762 DE-67 327685 DE-76 137590 119248 DE-82 92133 DE-84 95511 DF-53 184391 129781 DF-97 190458 DG-07 160853 EC-25 328119 353611 EC-36 327166 EE-82 82539 EE-84 88318 EG-15 18613 73866 FF-93 189637 FG-21 182560 118668 FG-22 183454 FG-33 77082 77084 FG-34 357461

 ID18613  Pseudomerulius aureus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.08.15; las mieszany (jodły, świerki, sosny, dęby, jarząby); na rozkładającej się gałęzi drzewa iglastego (jodły lub świerka) porośnięta prawie cała gałąź (dł. ok. 40-50 cm); leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050815-173 herb. Pinczer, tak/skany, notatka: tak/050815-173; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 16083

 ID30481  Pseudomerulius aureus; Rez.Kuźnik woj.wielkopolskie, BC-17; 2006.04.20; głównie sosna z niewielką domieszką dębu i brzozy; na leżącym okorowanym pniu po zacienionej stronie około 30 mniejszych i większych owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/RP/9.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 32549

 ID73866  Pseudomerulius aureus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2007.08.15; las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb, jawor, grab); gałąź (drewno iglaste) wiele pozrastanych owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070815-16 fung. S. Pintscher, tak, notatka: 070815-16; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113109

ID77082 Pseudomerulius aureus; Las między Wolą Niżną, a Polanami Surowicznymi (granica powiatów krośnieńskiego i sanockiego), FG-33; 2007.09.02; las jodłowo sosnowy z domieszkami liściastych (buk, osika, brzoza); na jodłowej kłodzie wiele pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak (zostanie przesłany do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 120492 fot. 120493 fot. 120494

ID77084 Pseudomerulius aureus; Las między Wolą Niżną, a Polanami Surowicznymi (granica powiatów krośnieńskiego i sanockiego), FG-33; 2007.09.02; las jodłowo sosnowy z domieszkami liściastych (buk, osika, brzoza); na jodłowej kłodzie wiele pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak (zostanie przesłany do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 120496 fot. 120497 fot. 120498

 ID82539  Pseudomerulius aureus; Korzecko, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-82; 2007.09.25; Las dębowo-sosnowy; na zmurszałej sosnowej gałązce o średnicy 4 cm jeden resupinowaty owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak, w zielniku zgłaszającego i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN 2/MF/30.06.08, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 132538 fot. 132539
Stroiczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus

 ID88318  Pseudomerulius aureus; Sukowski Las - oddz. 128, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.12.26; Las jodłowy z domieszką osiki, sosny i brzozy, znajdujący się w wilgotnej niecce; martwa kłoda sosnowa o średnicy 10 cm kilkakanaście resupinowatych owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.12.26-01 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142312
Siedlisko

fot. 142313 fot. 142314 fot. 142315
Stroiczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus

 ID92133  Pseudomerulius aureus; otulina PK Lasy nad Górną Liswartą,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.01.13; zadrzewienia,las prywatny,nad rzeczką,brzoza,olcha,sosna,świerk; na leżącej,próchniejącej sośnie masowo porasta pień,owocniki w dużym stopniu pozrastane; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/28.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odl.ok.500 m kolejne stanowisko
fot. 150690

ID95511 Pseudomerulius aureus; Kusięta, woj. śląskie, DE-84; 2008.02.03; las mieszany; na leżącym, bez kory, drzewie iglastym kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 157846

ID95512 Pseudomerulius aureus; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2008.03.22; las mieszany; na leżącej gałęzi sosny na leżących gałęziach, kilka stanowisk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 157850 fot. 157851

ID114861 Pseudomerulius aureus; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2008.09.06; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na nieokreślonym zmurszałym drewnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 202343 fot. 202344 fot. 202345

 ID118668  Pseudomerulius aureus; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 2 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.09; buczyna karpacka z domieszką jodły, sosny, świerka i jawora; na bocznej powierzchni martwej sosnowej kłody rozpostarty - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczniczek złotawy
fot. 210831 fot. 210832

 ID119248  Pseudomerulius aureus; 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle, DE-76; 2008.10.21; las świerkowo-sosnowy; na murszejącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212081

 ID119341  Pseudomerulius aureus; 1 km,N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.10.22; las mieszany nad strumykiem-sosna,brzoza,olcha; na murszejącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
51 10'50,31"N 19 24'48,39"E

fot. 212340

 ID119788  Pseudomerulius aureus; Puszcza Bukowa, ok. 3,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; pobocze drogi w drągowinie sosnowej; na sosnowej kłodzie plackowato rozpostarty na bocznej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczniczek złotawy
fot. 213687

 ID120902  Pseudomerulius aureus; ok 2 km E Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.24; las sosnowy z domieszką świerków i brzóz; na leżącej gałązce niewiadomego drzewa kilka owocników na gałązce; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216359 fot. 216360

 ID121473  Pseudomerulius aureus; 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE-55; 2008.11.21; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na leżącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 218025

 ID121477  Pseudomerulius aureus; 1 km N,Kol.Brudzice,gm.Lgota Wielka,pow.radomszczański, DE-45; 2008.10.05; las mieszany-jodła,sosna,dąb; na leżącej gałęzi drzewa iglastego kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'24,67"N 19 19'22,97"E

fot. 218039 fot. 218040

 ID122218  Pseudomerulius aureus; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; las sosnowo-świerkowy z dodatkiem brzóz; na leżącej,sosnowej gałązce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'1,85"N 19 23'4,25"E

fot. 219635

 ID122302  Pseudomerulius aureus; 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.12.07; las mieszany-świerk,olcha,buk,brzoza,dąb; na mocno zmurszałym,leżącym pniu świerka kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'1,23"N 19 24'41,99"E

fot. 219887 fot. 219888

 ID123113  Pseudomerulius aureus; Kłomnice woj. śląśkie, DE-65; 2008.12.06; las z przewagą liściastych; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 221912.jpg
fot. 221913.jpg

 ID126762  Pseudomerulius aureus; Cadówek, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.14; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na leżącej sośnie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 230639

 ID128062  Pseudomerulius aureus; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy-drągowina; na leżącej,murszejącej sosnowej gałęzi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233149 fot. 233150

ID129781 Pseudomerulius aureus; Katowice, woj.śląskie, DF-53; 2009.04.03; las mieszany; na leżącej sośnie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236823 fot. 236824

 ID130373  Pseudomerulius aureus; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od węzła autostrady w Kijewie, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2009.04.17; wielogatunkowy drzewostan (So, Bk, Db, Brz) na stoku zbiegającym do Wilczego Uroczyska; na murszejącej kłodzie sosnowej kilkadziesiąt rozpostartych owocników różnej wielkości; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczniczek złotawy (na tej samej kłodzie występuje płaszczek gruzełkowany ze zgłoszenia ID 130371)
fot. 238308 fot. 238309 fot. 238310

 ID131496  Pseudomerulius aureus; 1,5 SW,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; las mieszany nad strumieniem-sosna,olcha,dąb,wiąz i inne; na pniu powalonej,zmurszałej sosny dwie grupy po kilkanaście owocników,oddalone od siebie o kilka metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'0,75"N 19st14'44,85"E

jedna z grup
fot. 240902 fot. 240903

 ID136577  Pseudomerulius aureus; 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.06.28; las mieszany-świerk,buk,olcha,brzoza,dąb; na mocno zmurszałym,leżącym pniu świerka kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122302

fot. 251420 fot. 251421 fot. 251422

 ID137298  Pseudomerulius aureus; 1 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; bór sosnowy; na skraju ścieżki,na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi pojedynczo i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50st59'50,98"N 19st22'17,79"E

fot. 253346 fot. 253347

 ID137431  Pseudomerulius aureus; 0,5 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 2009.07.12; las sosnowy domieszką liściastych; na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi leżącym na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'35,8"N 19st23'31,74"E

fot. 253699 fot. 253700 fot. 253701

 ID137590  Pseudomerulius aureus; 1,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2009.07.15; las sosnowo-bukowy; na zmurszałej gałęzi sosnowej kilka owocników różnej wielkości; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st53'15,22"N 19st33'11,48"E

fot. 254034 fot. 254035

 ID141590  Pseudomerulius aureus; 2km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.12; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na murszejącym pniu powalonej sosny (gr1) i na zmurszałej gałęzi sosnowej (gr2) owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'44,19"N 19st18'34,56"E

gr1
fot. 265074 fot. 265075

gr2
fot. 265076 fot. 265077

 ID143354  Pseudomerulius aureus; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2009.08.30; las sosnowo-bukowy; na murszejących gałęziach sosnowych owocniki pojedyncze i pozrastane; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
1)fot. 269335
2)fot. 269336
fot. 269337
fot. 269338

 ID143371  Pseudomerulius aureus; 1 km S,Łękawa,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.08.31; bór sosnowy; na fragmentach pni sosnowych używanych swego czasu do grodzenia drogi leśnej,obecnie wyrwanych i murszejących owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269365 fot. 269366 fot. 269367 fot. 269368

 ID143397  Pseudomerulius aureus; 0,7 km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.30; las mieszany-sosna,osika,dąb,brzoza; na murszejącej gałęzi sosnowej grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269403 fot. 269404

 ID143402  Pseudomerulius aureus; 1,3 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.08.30; las sosnowy z nielicznymi liściastymi; na murszejącej gałęzi sosnowej kilkadziesiąt owocników,pojedynczych i pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st0'2,73"N 19st21'55,64"E ok 600m na pnzach od stanowiska ze zgłoszenia id137298

fot. 269415 fot. 269416 fot. 269417

 ID143993  Pseudomerulius aureus; 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,pow.radomszczański, DE-45; 2009.09.04; las sosnowy z domieszką brzozy,z gęstym podrostem i podszytem liściastym; na zmurszałej,leżącej w mchu gałęzi sosnowej owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 270836 fot. 270837

 ID145005  Pseudomerulius aureus; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.09.13; wilgotny bór sosnowy; na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi,leżącym na leśnej ścieżce pojedynczo i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273296 fot. 273297

 ID145111  Pseudomerulius aureus; 1,2 km NW,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb; na leżącej,murszejącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273750 fot. 273751

 ID145340  Pseudomerulius aureus; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.09.12; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,; na kawakach drewna kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/9.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 274526 fot. 274527
N 54*02,886'
E 017*44,477'
163 m.npm

 ID155606  Pseudomerulius aureus; ok. 2 km na SE od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-19; 2009.11.30; bór bagienny na torfowisku mszarnym; na murszejących kłodach sosnowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Stroczniczek złotawy
fot. 304263 fot. 304264 fot. 304265
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfice, oddz. 116, projektowany rezerwat "Mszar pod Semidarżnem"

 ID157158  Pseudomerulius aureus; Puszcza Bukowa, 1,1km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.02; drzewostan mieszany (So, Św, Bk, Tp os, Db, Brz); na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczniczek złotawy
fot. 309589 fot. 309590 fot. 309591

ID160683 Pseudomerulius aureus; S Przyjezierze, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.14; las mieszany z przewagą świerka, sosny i buka; na nieokreślonej leżynie kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320862 fot. 320863

ID160685 Pseudomerulius aureus; S Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-00; 2009.08.19; las iglasty sosnowo-świerkowy; na leżącej gałązce kilkanaście owocników, gałązka obrośnięta ze wszystkich stron; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320867 fot. 320868

ID160853 Pseudomerulius aureus; NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG-07; 2009.09.10; las mieszany z przewagą jodły, świerka, sosny, buka; na nieokreślonej leżynie kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321438

 ID170275  Pseudomerulius aureus; 1,5 km N,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.14; las mieszany; na leżącej na ściółce sosnowej,zmurszałej gałęzi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360132 fot. 360133

 ID171185  Pseudomerulius aureus; 2,3 km S,Prusicko,gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajeczański, woj. łódzkie, DE-64; 2010.08.17; las mieszany-sosna,dąb,brzoza i in; na leżącym,murszejącym kawałku sosnowej gałęzi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 363066 fot. 363067

 ID173257  Pseudomerulius aureus; 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2010.09.10; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,; fragment pnia sosny rozpostarty owocnik długości kilkunastu cm, rósł od spodu, dostrzeżony po obróceniu tego kawałka pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/8.12.10, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: położenie w pobliżu S. crispa ID 173256
nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210

https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369416.html

fot. 369646 fot. 369647

ID173974 (potwierdzenie 114861) Pseudomerulius aureus; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.09.12; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; na kawałkach drewna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 372192

 ID175150  Pseudomerulius aureus; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2010.09.20; wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt; na zmurszałym fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na dnie lasu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/13.12.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 21,0"N 19st 16' 17,6"E

ID176801 Pseudomerulius aureus; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.23; las sosnowy z domieszką brzozy; na gałęzi liściastej? kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379886

 ID178142  (potwierdzenie 137431) Pseudomerulius aureus; 1 km N,Wymysłówek (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.29; las sosnowy domieszką liściastych;fragment sosnowo-bukowy; na leżącym na ściółce murszejącym fragmencie sosnowej gałęzi owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 03' 51,1"N 19st 23' 31,3"E

fot. 383708 fot. 383709

 ID178752  Pseudomerulius aureus; 1,5 km NW,Widawka,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.10.29; las sosnowy (drągowina) na glebach piaszczystych; na zmurszałym fragmencie sosnowego pnia kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 07' 26,8"N 19st 34' 49,0"E

fot. 385454

 ID178755  (potwierdzenie 143993) Pseudomerulius aureus; 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.05; las sosnowo-bukowy; na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385464 fot. 385465

 ID178766  Pseudomerulius aureus; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.17; las sosnowy z niewielkim udziałem brzozy; na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce owocniki rozpostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385568

 ID178767  Pseudomerulius aureus; 300 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.02; wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in; na zmurszałej sosnowej gałęzi leżącej na ściółce ponad 25 młodych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385578 fot. 385579

 ID178939  Pseudomerulius aureus; ok. 2,5 km S od stacji kolejowej Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 2010.11.05; Las sosnowy z domieszką modrzewia, brzozy i dębu; Na zmurszałym pniu sosny Kilkadziesiąt owocników; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 385979 fot. 385980 fot. 385981 fot. 385982

 ID179673  Pseudomerulius aureus; 1,5 km S, Pratkowice, gm.Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; 2010.11.19; rzadki lasek sosnowo-brzozowy pośród lasów sosnowych; na mocno zmurszałych fragmentach sosnowych gałęzi leżących na ściółce kilkanaście małych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/10.12.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 1' 42,7"N ; 19st 50' 51,7"E

 ID180898  Pseudomerulius aureus; 2 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.11; las mieszany- sosna,świerk,brzoza; na leżącej, spróchniałej, sosnowej gałęzi owocniki rospostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 392701 fot. 392702

To stanowisko położone jest ok 350m na pdzach od pierwotnego.

 ID182356  Pseudomerulius aureus; 2km N, Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2010.09.03; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na murszejących sosnowych gałęziach kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 396299

ID182560 Pseudomerulius aureus; Ropianka, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.07.03; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na kłodzie jodłowej resupinatowo, na jednej kłodzie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 397161 fot. 397162 fot. 397163

ID183454 Pseudomerulius aureus; między Olchowcem, a Mszaną, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.03.13; jodłowo-sosnowy z leszczyną; na martwym konarze żywej sosny w grupie, resupinat; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 400264 fot. 400265 fot. 400266

ID184391 Pseudomerulius aureus; NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 2010.10.12; las liściasty bukowy z domieszką dębu i brzozy; na obumarłym leżącym buku pozbawionym kory kilkadziesiąt owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 403455 fot. 403456

ID189637 Pseudomerulius aureus; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2011.08.15; głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny; na powalonej kłodzie jodłowej wiele owocników rozpostartych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 436016 fot. 436017 fot. 436018

 ID189789  Pseudomerulius aureus; Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.08.17; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,; fragment powierzchni okorowanej metrówki sosnowej rozpostarte owocniki łącznej długości kilkudziesięciu cm, rosną od spodu, widoczne są po obróceniu tego kawałka pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stan sprzed roku (wrzesień 2010)
fot. 436836
stan aktualny (sierpień 2011)
fot. 436837
owocniki
fot. 436838 fot. 436839 fot. 436840 fot. 436841 fot. 436842

 ID189992  Pseudomerulius aureus; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na gałęzi sosnowej kilka płatów owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWRa/25.11.13, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 437651

ID190458 Pseudomerulius aureus; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2011.08.28; las jodłowy z pojedynczymi sosnami; na opadłej gałązce owocniki resupinatowe; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (pześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439722 fot. 439723

ID190469 Pseudomerulius aureus; 1 km NW, Podświerk, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2011.08.06; las mieszany -gł.sosny, graby, brzozy; na leżącej w ściółce zmurszałej, sosnowej gałęzi, na dwóch jej fragmentach kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 0 30,08 N ; 19 30 40,66 E

fot. 439759 fot. 439760

siedlisko
fot. 439761

ID191390 Pseudomerulius aureus; 0,8 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.09.10; las mieszany, fragment sosnowo-grabowy; na fragmentach sosnowych gałęzi leżących w ściółce kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50 57 22,88 N ; 19 23 21,14 E

fot. 444520 fot. 444521 fot. 444522 fot. 444523

siedlisko
fot. 444524ID194479 Pseudomerulius aureus; niecały 1km na pd od Radomska ( od granic miasta ), przy drodze DK91, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.10; wysokopienny las sosnowy z dodatkiem brzóz i daglezji; na fragmentach sosnowej gałęzi leżącej na mchu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59,56" N ; 19st 26' 13,28" E

fot. 459884 fot. 459885

siedlisko
fot. 459886

ID194583 Pseudomerulius aureus; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.08.28; las mieszany; na sosnowej gałęzi leżącej na ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 24,33" N ; 19st 23' 57,15" E

fot. 460463

 ID194638  (potwierdzenie 122218) Pseudomerulius aureus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.13; las sosnowo-świerkowy z dodatkiem brzóz; na fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na ziemi kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 460787 fot. 460788

ID194844 Pseudomerulius aureus; 1,1 km na S-W od zabudowań Łęki Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.21; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na starym ogrodzeniu (sosnowym) płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś" ale w innej gminie. Owocniki występowały przede wszystkim po spodniej stronie drąga.
fot. 462139 fot. 462140 fot. 462141

ID195169 Pseudomerulius aureus; 1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.14; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami;; na starym ogrodzeniu (sosnowym); płatowo, na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś".
fot. 463682 fot. 463683

ID195471 Pseudomerulius aureus; 1 km NW od wsi Dąbrówka gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.12.26; las sosnowy; na fragmencie sosnowej gałęzi leżącej na ściółce kilkadziesiąt owocników pojedynczo i pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 30" N i 19st 22' 14,8" E

fot. 465053 fot. 465054 fot. 465055

ID320061 (potwierdzenie 143993) Pseudomerulius aureus; 1,5 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.08.11; bór sosnowy z domieszką dębów i klonów w podroście; na sosnowych, pozbawionych kory, gałęziach leżących na ziemi owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 47" N i 19st 24' 24" E

fot. 1038064 fot. 1038065 fot. 1038066

ID326322 Pseudomerulius aureus; 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2019.09.28; okresowo podmokły las mieszany -brzoza, sosna, olcha, świerk; na powalonej, murszejącej sośnie grupa ponad 100 owocników, niektóre pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 23" N i 19st 28' 45,5" E

fot. 1100076 fot. 1100077 fot. 1100078 fot. 1100079 fot. 1100080 fot. 1100081

ID327166 Pseudomerulius aureus; ok.100m na SE od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-36; 2019.11.05; bór mieszany świerki,brzozy,graby; leżący,martwy świerk grupa pozrastanych kilkudziesięciu owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108450 fot. 1108451 fot. 1108452

ID327685 Pseudomerulius aureus; 2 km E od wsi Kotfin; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2019.10.14; bór sosnowy z domieszką brzóz i innych; na murszejącej kłodzie sosnowej, w towarzystwie Leucogyrophana mollusca grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 4" N i 19st 35' 36,5" E

fot. 1112390 fot. 1112391 fot. 1112392 fot. 1112393 fot. 1112394
siedlisko
fot. 1112395

ID327949 (potwierdzenie 137431) Pseudomerulius aureus; 0,5 km SW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.23; bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na zmurszałym fragmencie sosnowego konaru leżącym na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 37,5" N i 19st 23' 27,2" E

fot. 1114590 fot. 1114591

ID328119 Pseudomerulius aureus; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.12.17; bór sosnowy z domieszką brzozy,topoli osiki i dębu; kłoda sosnowa masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1115705 fot. 1115706 fot. 1115707

ID328154 (potwierdzenie 178766) Pseudomerulius aureus; 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.11.17; bór sosnowy; młodnik sosnowy w miejscu spalonego lasu; sterta mocno zmurszałych gałęzi sosnowych grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 3" N i 19st 19' 52" E

fot. 1116264 fot. 1116265 fot. 1116266 fot. 1116267

ID341191 Pseudomerulius aureus; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.12.20; bór sosnowy z domieszką buków i dębów; na zmurszałym fragmencie sosnowego konaru leżących na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 27,5" N 19st 26' 33" E

fot. 1199331 fot. 1199332 fot. 1199333

ID350580 Pseudomerulius aureus; 2 km NE od wsi Jamno; gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.09.25; las mieszany -dąb, sosna, brzoza, buk; na zmurszałych fragmentach sosnowych gałęzi leżących na ziemi kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 53" N 19st 14' 5" E

fot. 1271321 fot. 1271322 fot. 1271323 fot. 1271324 fot. 1271325 fot. 1271326

ID350991 Pseudomerulius aureus; Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.10.02; resztki zniszczonego przez trąbę powietrzną w 2008r boru sosnowego; obecnie gł. młodnik dębowo-brzozowy; grupa pozostawionych powalonych przez trąbę drzew; na zmurszałych sosnowych kłodach ponad 80 owocników na kilku kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 14" N 19st 28' 28,5" E

fot. 1275920 fot. 1275921 fot. 1275922 fot. 1275923 fot. 1275924 fot. 1275925

ID353611 Pseudomerulius aureus; ok. 1 km na N od Osówca Szlacheckiego, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2022.01.01; bór sosnowy; martwa sosna tapeta; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1301537

ID357461 Pseudomerulius aureus; Między Moszczańcem, a Wisłokiem Wielkim w kierunku rezerwatu Źródliska Jasiołki(Jaśliski Park Krajobrazowy), FG-34; 2022.05.03; las sosnowy przy bitej leśnej drodze z leszczyną, olchą, wierzbą, bukiem i in.; opadły sosnowy drąg kilka owocników na spodniej stronie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1335001 fot. 1335002 fot. 1335003 fot. 1335004

ID364215 (potwierdzenie 178752) Pseudomerulius aureus; 1 km E od wsi Kuźnica; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.11.13; bór sosnowy; na zmurszałej gałęzi sosnowej leżącej na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1223 19,5788

fot. 1395923 fot. 1395924 fot. 1395925

ID364534 Pseudomerulius aureus; Samociążek - Nadleśnictwo Różanna (oddział leśny nr 161), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-06; 2022.09.29; Niewielka uprawa leśna (sosna) z udziałem jarzębu i brzozy; Stary sosnowy słup ogrodzenia nasadzenia Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1399261 fot. 1399262 fot. 1399263

ID364630 Pseudomerulius aureus; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.09.17; las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, sosna, świerk i inne; na murszejącej kłodzie sosnowej grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0192 19,2533

fot. 1400256 fot. 1400257 fot. 1400258

ID365927 Pseudomerulius aureus; Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina Strzyży, otulina rezerwatu (dystans 4 m do granicy), pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2023.01.27; grąd z domieszką sosny i świerka; zmurszała kłoda sosnowa tapeta oraz nieciągłe ogniska na długości ok. 2m; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: Jest to pierwsze doniesienie o tym gatunku w TPK.
Grzyb obserwowany na tej kłodzie od 2019r.

27.01.2023
fot. 1409537 fot. 1409538 fot. 1409539 fot. 1409540

02.12.2021
fot. 1409541 fot. 1409542

19.10.2019
fot. 1409543

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji