grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę V

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
va  · vo  · vu 
var
Vararia - widłoszczetka
 — gallica (Bourdot et Galzin) Boidin
 — investiens (Schwein.) P. Karst. - widłoszczetka sprzążkowa
 — ochroleuca (Bourdot et Galzin) Donk
vas
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel  ⟶ Lycoperdon pratense Pers. - purchaweczka spłaszczona
vel
Velutarina rufo-olivacea (Alb. et Schwein.) Korf
Veluticeps - skórowiec
 — abietina (Pers.) Hjortstam et Tellería - skórowiec fioletowawy R
 — ambigua (Peck) Hjortstam et Tellería - skórowiec żółtobrązowy E
ver
Verpa - naparstniczka
 — bohemica (Krombh.) Schroet. - naparstniczka czeska V
 — conica (O.F. Müll.) Sw. - naparstniczka stożkowata R
Verrucariaceae
vib
Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf et J.R. Dixon
Vibrissea leptospora (Berk. & Broome) W. Phillips
Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr. - włosóweczka nadrzewna R
Vibrisseaceae - włosóweczkowate
vit
Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. - klejoporek dwubarwny E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
va  · vo  · vu 
vol
Volvariella - pochwiak
 — bombycina (Schaeff.) Singer - pochwiak jedwabnikowy R
 — caesiotincta P.D. Orton
 — cinerascens (Bres.) M.M. Moser
 — fuscidula (Bres.) M.M. Moser
 — gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle - pochwiak okazały
 — hypopithys (Fr.) M.M. Moser  ⟶ Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer - pochwiak drobny R
 — hypopithys (Fr.) Shaffer - pochwiak drobny R
 — krizii Pilát
 — media (Schumach.) Singer - pochwiak średni E
 — murinella (Quél.) M.M. Moser  ⟶ Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton et Hora - pochwiak myszaty R
 — murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton et Hora - pochwiak myszaty R
 — pusilla (Pers.) Singer - pochwiak karłowaty V
 — reidii Heinem.
 — speciosa (Fr.) Sing.  ⟶ Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle - pochwiak okazały
 — surrecta (Knapp) Singer - pochwiak grzybolubny
 — taylorii (Berk. et Broome) Singer - pochwiak brązowopochwowy R
 — volvacea (Bull.) Singer - pochwiak wielkopochwowy V
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu et Justo  ⟶ Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle - pochwiak okazały
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
va  · vo  · vu 
vui
Vuilleminia - powleczka
 — alni Boidin, Lanq. et Gilles
 — comedens (Nees) Maire - powleczka podkorowa
 — coryli Boidin, Lanq. et Gilles
 — macrospora (Bres.) Hjortstam  ⟶ Corticium macrosporopsis Jülich EX
 — macrospora (Bres.) Hjortstam - powleczka biaława
vul
Vulpicida - złotlinka
 — pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson - złotlinka jaskrawa
 — tubulosus (Schaer.) J.E. Mattsson et M.J. Lai - złotlinka halna
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji