red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Perenniporia subacida (Peck) Donk

trwałoporka świerkowa porzyca kwaskowata