grzyby.pl

Poriella subacida (Peck) C.L. Zhao

trwałoporka świerkowa, porzyca kwaskowata
Chaetoporus subacidus (Peck) Bondartsev et Singer · Perenniporia subacida (Peck) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈