Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
przebarwienie po otarciu
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Najczęściej na martwej korze topoli osiki (Populus tremula), rzadko na olszy czarnej (Alnus glutinosa) i leszczyny (Corylus avellana), szczególnie na gałęziach, rzadziej na leżących pniach; owocniki w przeciągu całego roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3754]
    Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin · publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 , Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Yurchenko 2010, Stokłosa i in. 2019

znaleziska Peniophora polygonia na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 312036 CC-15 294548 CC-73 186383 CE-27 295748 CE-37 295757 295750 295755 295756 295754 CE-47 295758 209250 DE-45 357446 340232 208279 DE-46 212746 214224 179474 DE-47 240137 130113 DE-54 211561 180512 184699 153704 347934 227418 DE-55 126727 294530 184815 198127 126742 180511 162290 278135 184812 DE-56 127087 310267 277416 237680 DE-65 270864 183868 DE-76 164525 EC-25 310286

 ID126727  Peniophora polygonia; Radomsko,między ul.Wymysłowską a ul.Brzeźnicką, DE-55; 2009.03.06; skraj lasu mieszanego-sosna,brzoza,dąb,osika,robinia i in.; na martwych gałązkach osiki kilkanaście owocników na kilku gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st03'56,32"N
-------19st23'33,03"E

fot. 230530 fot. 230531 fot. 230532

 ID126742  Peniophora polygonia; między ul.Wypoczynkową (Radomsko) a Lipiem,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.14; podmokłe zagłębienie terenu w lesie sosnowym z domieszką brzóz,w miejscu tym rosną m.in.krzaczaste wierzby,osiki,olchy; na gałęziach osiki pozostawionych po wyciętym drzewie kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st02'43,42"N
-------19st24'23,90"E

fot. 230577 fot. 230578 fot. 230579

 ID127087  Peniophora polygonia; Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2009.03.21; las mieszany-gł.jodły,dęby,brzozy; na gałęziach osiki,pozostawionych po wycince kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 231230 fot. 231231 fot. 231232

 ID130113  Peniophora polygonia; 2 km W,Huta Przerębska,gm.Masłowice, DE-47; 2009.04.30; las sosnowy z domieszką brzozy,fragment z osikami (większość już wyciętych); na martwej,ściętej osice,na gałęziach ponad sto owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st7'24,77"N 19st40'41,17"E

fot. 237658 fot. 237659

 ID153704  Peniophora polygonia; 1 km S,Jankowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2009.11.21; oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki; na zwalonej przez bobry osice masowo,na większości gałęzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 297656 fot. 297657 fot. 297658 fot. 297659

 ID162290  Peniophora polygonia; 1 km 25st na pdwsch. od Łęgu,gmKruszyna pow. radomszczański woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.26; las łęgowy na granicy lasu i łąk-olcha,brzoza,kruszyna; na gałązkach powalonej osiki dość licznie,na kilkunastu gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 326144 fot. 326145 fot. 326146

 ID164525  Peniophora polygonia; 1 km S,Graby,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-76; 2010.05.08; las sosnowy z nielicznymi liściastymi; na martwej gałęzi osiki leżącej na dnie lasu owocniki rozpostarte pozrastane w mniejsze i większe grupki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335505 fot. 335506 fot. 335507

 ID179474  Peniophora polygonia; 1,2 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.11.15; wąski pas podmokłego lasu -gł.osiki i olchy; na gałęziach przewróconej rok temu przez wiatr osiki dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 48,39"N 19st 29' 11,2"E

fot. 388534

ID180511 Peniophora polygonia; 1 km 25st na pdwsch. od Łęgu,gmKruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.12; las łęgowy na granicy lasu i łąk-olcha,brzoza,kruszyna; na gałązkach powalonej osiki dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 19,7"N , 19st 18' 30,5"E

fot. 391448 fot. 391449 fot. 391450

 ID180512  (potwierdzenie 153704) Peniophora polygonia; 1 km S,Jankowice , gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.10.12; oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki; na zwalonej przez bobry osice dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391454 fot. 391455

ID183868 Peniophora polygonia; 2 km NW, Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.04.02; fragment liściastych zadrzewień nad strumieniem -olchy, osiki, wierzby; na gałązkach powalonej przez bobry osiki co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 401904

owocniki
fot. 401905 fot. 401906

ID184699 Peniophora polygonia; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.04.01; las liściasty - gł. dęby i osiki; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 05 42,3 N ; 19 14 58,6 E

fot. 404897 fot. 404898

ID184812 Peniophora polygonia; 1,5 km W, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.25; liściasty skraj lasu-gł.dęby i osiki; na gałęziach martwej, powalonej osiki owocniki rozpostarte, pojedyncze i pozrastane ze sobą, co najmniej kilkadziesiąt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405487

 ID184815  (potwierdzenie 126727) Peniophora polygonia; 1,5 km S, Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.01.09; las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 126727, tak, notatka: nie
uwagi: 51 04 00,3 N ; 19 22 28,7 E

fot. 405549 fot. 405550 fot. 405551

Stanowisko to znajduje się 1,2 km na zachód od stanowiska z pierwotnego zgłoszenia.

ID186383 Peniophora polygonia; ok. 2,5 km na E od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2011.01.30; las mieszany rosnący na wzniesieniu ponad doliną rzeki Wełny, dąb, grab, sosna, leszczyna; pień przewróconej, wspartej na gałęziach korony topoli owocniki rozpostarte, licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, pobrany 17.03.2011, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 126
na tej topoli rósł również dość licznie uszaczek kosmaty
siedlisko
fot. 413167 fot. 413168
owocniki
fot. 413169 fot. 413170 fot. 413171 fot. 413172

ID198127 Peniophora polygonia; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.03.17; pas liściastych zadrzewień nad rz.Widzówką; na gałęziach powalonej przez bobry okazałej osice dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 32,5" N i 19st 23' 41" E

fot. 481275 fot. 481276

siedlisko
fot. 481277
PS.Zdjęcie powalonej osiki sprzed roku.

ID208279 Peniophora polygonia; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.11.18; las mieszany, fragment osikowo-brzozowy; na martwych gałęziach osiki kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 57,54" N i 19st 25' 3" E

fot. 532110 fot. 532111 fot. 532112

ID209250 Peniophora polygonia; 300 m na S-E od zabudowań Kostowa, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.12.27; las mieszany: osiki, sosny, rzadko świerk, czeremcha, wierzba; na opadłej gałęzi osikowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 23. Gmina Byczyna.
fot. 537811 fot. 537812 fot. 537813 fot. 537814

ID211561 (potwierdzenie 184699) Peniophora polygonia; 1 km E od wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2012.11.26; las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 46,35" N i 19st 14' 55,6" E

fot. 549369 fot. 549370 fot. 549371

ID212746 Peniophora polygonia; 1 km SW od wsi Zygmuntów ( część Gertrudowa ), gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.04.26; las sosnowy z domieszką brzóz, trafiają się osiki, olchy; na gałęziach osiki pozostawionych po wycince drzewa kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 30,37" N i 19st 33' 22,9" E

fot. 555464 fot. 555465 fot. 555466

ID214224 Peniophora polygonia; 700 m S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.05.12; skraj lasu mieszanego; na złamanej gałęzi osiki kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 9,43" N i 19st 27' 21,7" E

fot. 562965 fot. 562966

ID227418 (potwierdzenie 184699) Peniophora polygonia; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.10.22; las liściasty -gł.osiki i dęby w podroście; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 618563 fot. 618564 fot. 618565

ID237680 Peniophora polygonia; Radomsko, las pomiędzy linia kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.02.13; kępa osik na skraju lasu mieszanego; na martwych gałęziach osik licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 3,6" N i 19st 22' 37,8" E

fot. 671014 fot. 671015 fot. 671016

ID240137 Peniophora polygonia; 1,7 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2014.04.19; las liściasty -graby, brzozy, osiki i rzadziej inne; na gałęziach osiki pozostawionych po wycince dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 7,45" N i 19st 35' 32" E

fot. 680353 fot. 680354 fot. 680355

ID270864 Peniophora polygonia; 2,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.10.24; las mieszany -sosny, dęby, osiki, brzozy; na pozostawionych po wycince gałęziach osiki kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 37,4" N i 19st 19' 5,4" E

fot. 798987 fot. 798988 fot. 798989

ID277416 (potwierdzenie 127087) Peniophora polygonia; 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.02.07; wielogatunkowy, wielopokoleniowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na pozostawionych po wycince gałęziach osiki kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,0" N i 19st 30' 38,5" E

fot. 826932 fot. 826933 fot. 826934

ID278135 Peniophora polygonia; 0,7 km SW od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.24; las mieszany -brzozy, osiki, dęby, sosny; na gałęziach złamanej osiki grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 44" N i 19st 24' 47,5" E

fot. 829496 fot. 829497

ID294530 Peniophora polygonia; Radomsko, 300 m N od oczyszczalni ścieków; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.11.18; pas mieszanych zarośli przy torowisku; na złamanych gałęziach osiki grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 5" N i 19st 25' 19" E

fot. 892853 fot. 892854 fot. 892855

ID294548 Peniophora polygonia; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.11.22; Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego z domieszką sosny.; Murszejące, (na ściółce) - gałęzie Populus tremula. Masowo - wiele owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: W najbliższej okolicy gatunek szeroko rozpowszechniony - wszędzie gdzie występuje topola osika.
fot. 892932 fot. 892933 fot. 892934
Mikromorfologia, KOH:
1. Gleocystydy:
fot. 892935 fot. 892936
2. Dendrohyfidy:
fot. 892937 fot. 892938
3. Zarodniki:
fot. 892939
4. Podstawki:
fot. 892940 fot. 892941

ID295748 Peniophora polygonia; 300 m na W od Cieszęcina, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.03.06; las sosnowy, rzadko osiki; na powalonej osice płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Weglewice oddział 728.
fot. 899596 fot. 899597 fot. 899598 fot. 899599

ID295750 Peniophora polygonia; 500 m na N od Bielawki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.10; las sosnowy, rzadko osiki; na opadlych galeziach osiki płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Czastary. Teren prywatny.
fot. 899605 fot. 899606 fot. 899607 fot. 899608

ID295754 Peniophora polygonia; 1,3 km na NE od Opatowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2016.03.11; las sosnowy, rzadko osiki; na opadlych galeziach osiki płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Lesny Zakład Doswiadczalny w Siemianicach Lesnictwo Dobrydział oddział 17.
fot. 899620 fot. 899621 fot. 899622 fot. 899623

ID295755 Peniophora polygonia; 1,2 km na N od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.13; las sosnowy, rzadko osiki; na krzakach osik płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1004.
fot. 899631 fot. 899632 fot. 899633

ID295756 Peniophora polygonia; 200 m na NW od Ludwinowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.03.15; las sosnowy, rzadko brzozy, osiki, graby; na opadlych galeziach osiki płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Łubnice.
fot. 899645 fot. 899646 fot. 899647 fot. 899648 fot. 899649 fot. 899650

ID295757 Peniophora polygonia; 600 m na N-W od Jeziorka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.03.15; las swierkowo-sosnowy, z debami, osika, brzoza; na lezacych galeziach osiki płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las Łubnicki - prywatny.
fot. 899663 fot. 899664 fot. 899665

ID295758 Peniophora polygonia; 200 m na W od Goli, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2016.03.23; las sosnowy z osikami; na opadlych i obcietych galeziach osiki płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Kluczbork Lesnictwo Nasale oddział 17.
fot. 899677 fot. 899678 fot. 899679

ID310267 Peniophora polygonia; 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.11.18; podmokły las mieszany -sosny, osiki, brzozy, świerki; na pozostawionych po wycince gałęziach osik kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 54" N i 19st 27' 9,5" E

fot. 970318 fot. 970319 fot. 970320

ID310286 Peniophora polygonia; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.12.26; stok starego wyrobiska pożwirowego w lesie sosnowo-brzozowym z udziałem topoli osiki; na martwych gałęziach topoli osiki grupa pozrastanych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 970471 fot. 970472 fot. 970473

ID312036 Peniophora polygonia; Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.02.16; las łęgowy; na konarach powalonej topoli osiki rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 980985 fot. 980986 fot. 980987 fot. 980988

ID340232 Peniophora polygonia; 1 km W od wsi Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.10.14; pas lasu na zarastających nieużytkach rolnych złożony gł. z osik; na gałęziach powalonej osiki kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 15" N 19st 24' 31,8" E

fot. 1194113 fot. 1194114 fot. 1194115

ID347934 Peniophora polygonia; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2021.07.10; okresowo podmokły las mieszany -brzoza, olcha, sosna, świerk, osika; na gałęziach leżącego konaru osiki dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 21" N 19st 15' 8,5" E

fot. 1252563 fot. 1252564 fot. 1252565 fot. 1252566 fot. 1252567

ID357446 Peniophora polygonia; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.04.16; las mieszany -osiki, wierzby, sosny; na spadłej gałęzi osikowej grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 46" N 19st 24' 32" E

fot. 1334782 fot. 1334783 fot. 1334784 fot. 1334785

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji