grzyby.pl

Hemipholiota heteroclita (Fr.) Bon

łuskwiak włóknistołuskowaty
Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak torfowy (Pholiota henningsii)łuskwiak ognisty (Pholiota flammans)
Hemipholiota heteroclita (łuskwiak włóknistołuskowaty)
Lasy Środkowopomorskie; copyright © by Barbara Kudławiec
Hemipholiota heteroclita (łuskwiak włóknistołuskowaty)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID186041 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207287 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID292110 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.40 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207287 (© autora fot.)
Na drewnie drzew liściastych; lipiec-październik.Na drewnie drzew liściastych; lipiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.18.bk - Hemipholiota heteroclita (łuskwiak włóknistołuskowaty); Lasy Środkowopomorskie
18
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/ #2