grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phlebia lilascens (Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam