grzyby.pl

Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius et E. Larss.

czernidłak dzwonkowaty, kruchaweczka dzwonkowata
Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis marcescibilis (czernidłak dzwonkowaty)
04.10.2022, Dąbrówka Nowa - około 500 m SE od cmentarza; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Coprinopsis marcescibilis (czernidłak dzwonkowaty)
Coprinopsis marcescibilis (czernidłak dzwonkowaty)
Coprinopsis marcescibilis (czernidłak dzwonkowaty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na glebach piaszczystych i gliniastych, w lasach, na resztkach roślinnych, wśród traw, na przydrożach, na glebach podmokłych, pod wierzbami; maj-październik.Na glebach piaszczystych i gliniastych, w lasach, na resztkach roślinnych, wśród traw, na przydrożach, na glebach podmokłych, pod wierzbami; maj-październik.