jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium quercinum Pers.

pałecznik dObowy