grzyby.pl

Pseudohydropus floccipes (Fr.) Vizzini et Consiglio

Hydropus floccipes (Fr.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]