grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

pustułka rozdęta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypogymnia Hypogymnia Hypogymnia HypogymniaHypogymniapustułka oprószona (Hypogymnia farinacea)