jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

pustułka rozdęta