jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk

strzępkoskórka blada
Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss.