grzyby.pl

Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss.

strzępkoskórka blada
Corticium pallidum Bres. · Gloeocystidium pallidum (Bres.) Höhn. et Litsch. · Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk [gł. w czekl.] · Peniophora gilva Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na gałęziach i pniach topoli osiki i sosny; latem i jesienią.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2841]
    Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk — wg Index Fungorum: Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss. · publikacje: Flisińska 2004, Karasiński i in. 2015 (as: Peniophorella pallida) , Karasiński 2016 (as: Peniophorella pallida) , Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Penioporella pallida)

znaleziska Peniophorella pallida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 366818 CC-15 321691

ID321691 Peniophorella pallida; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2019.01.17; Zabudowane siedlisko rolne; Zmurszała kłoda wierzbowa (Salix x sepulcralis). 1 niewielki owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1049745 fot. 1049746 fot. 1049747 fot. 1049748 fot. 1049749 fot. 1049750 fot. 1049751 fot. 1049752 fot. 1049753 fot. 1049754 fot. 1049755 fot. 1049756 fot. 1049757

ID366818 Peniophorella pallida; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,7 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.21; kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych So; na zmurszałym konarze Pinus sylvestris kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1410860.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji