grzyby.pl

Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss.

strzępkoskórka blada
Corticium pallidum Bres. · Gloeocystidium pallidum (Bres.) Höhn. et Litsch. · Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk [główna w czekliście] · Peniophora gilva Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Peniophorella Peniophorella Peniophorella PeniophorellaPeniophorella strzępkoskórka (Hyphoderma) strzępkoskórka (Hyphoderma)strzępkoskórka (Hyphoderma)strzępkoskórka kropelkowata (Peniophorella guttulifera)strzępkoskórka cienka (Peniophorella praetermissa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na gałęziach i pniach topoli osiki i sosny; latem i jesienią.Na gałęziach i pniach topoli osiki i sosny; latem i jesienią.